JUTARNJA MOLITVA, 24.12.2020.

Dnevne molitve donosimo iz Knjige zajedničkih molitava (The Book of Common Prayer) koja slijedi drevnu crkvenu tradiciju Jutarnje i Večernje zajedničke molitve. Kao takve, one se mole u crkvi, tamo gdje se obavljaju redovite dnevne službe, ali se može moliti i u drugim prigodama gdje se vjerujući nalaze zajedno, najčešće u domu gdje će jedan član obitelji preuzeti vodstvo molitve kao služitelj. Ukoliko netko sam moli, može uzeti Opću ispovijed, Očenaš, biblijska čitanja (uključujući psalme i hvalospjeve), vjerovanje te zaključiti molitvama (kolektama) na kraju.

UVODNI REDAK

Glas viče: »Pripravite Gospodinu put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu. Izaija 40, 3

POKAJNIČKI ČIN

Služitelj će zatim reći:

Priznajmo ponizno naše grijehe svemogućemu Bogu.

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grešniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Narod: Amen.

Ukoliko je predvoditelj đakon ili laik, umjesto gore navedenog, izgovara sljedeće:

PODARI, usrdno te molimo milosrdni Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

POZIVNIK I PSALAM

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Venite, exultemus Domino. iz Psalama 95 i 96
(Poziv na Božju hvalu)

DOĐITE, kličimo Gospodinu,*
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,*
Kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik,*
Kralj velik nad svim bogovima.

U njegovoj su ruci zemaljske dubine,*
njegovi su vrhunci planina.

Njegovo je more, on ga je stvorio,*
i kopno koje načiniše ruke njegove.
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,*
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Jer on je Bog naš,*
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove.*
Strepi pred njim zemljo sva!

Pred Gospodinom jer dolazi,*
jer dolazi suditi zemlji,
sudit će svijetu u pravdi*
i narodima u istini svojoj.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Memento, Domine – Psalam 132

2Spomeni se, o Jahve, Davida
i sve revnosti njegove:
kako se Jahvi zakleo,
zavjetovao Snazi Jakovljevoj:

3»Neću ući u šator doma svog
nit’ uzaći na ležaj svoje postelje,
4neću pustit’ snu na oči
nit’ počinka dati vjeđama,
5dok Jahvi mjesto ne nađem,
boravište Snazi Jakovljevoj.«

6Eto, čusmo za nj u Efrati,
nađosmo ga u poljima jaarskim.
7Uđimo u stan njegov,
pred noge mu padnimo!

8»Ustani, o Jahve, pođi k svom počivalištu,
ti i Kovčeg sile tvoje!
9Svećenici tvoji nek’ se obuku u pravednost,
pobožnici tvoji nek’ radosno kliču!
10Poradi Davida, sluge svojega,
ne odvrati lica od svog pomazanika!«

11Jahve se zakle Davidu
zakletvom tvrdom od koje neće odustati:
»Potomka tvoje utrobe
posadit ću na prijestolje tvoje.

12Budu li ti sinovi savez moj čuvali
i naredbe kojima ih učim,
i sinovi će njini dovijeka
sjedit’ na tvom prijestolju.«

13Jer Jahve odabra Sion,
njega zaželje sebi za sjedište.
14»Ovo mi je počivalište vječno,
boravit ću ovdje jer tako poželjeh.

15Žitak ću njegov blagosloviti,
siromahe nahraniti kruhom.
16Svećenike njegove u spas ću odjenuti,
sveti će njegovi kliktati radosno.

17Učinit ću da ondje za Davida rog izraste,
pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika.
18U sram ću mu obući dušmane,
a na njemu će blistat’ vijenac moj.«

Ecce, quam bonum! – Psalam 133

1 Gle, kako je dobro i kako je milo
kao braća zajedno živjeti:
2kao na glavi ulje dragocjeno
što slazi na bradu, bradu Aronovu,
što slazi na skute haljina njegovih;
3kao rosa s Hermona
što slazi na brdo Sion.
Ondje Jahve daje svoj blagoslov
i život dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

PRVO ČITANJE

Čitanje iz Mudrih izreka, 8. poglavlje

1Ne propovijeda li mudrost i ne diže li razboritost svoj glas?
2Navrh brda, uza cestu,
na raskršćima stoji,
3kod izlaza iz grada,
kraj ulaznih vrata, ona glasno viče:
4»Vama, o ljudi, propovijedam
i upravljam svoj glas sinovima ljudskim.
5Shvatite mudrost, vi neiskusni,
a vi nerazumni, urazumite srce.
6Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima,
i moje će usne otkriti što je pravo.
7Jer moje nepce zbori istinu,
i zloća je mojim usnama mrska.
8Sve su riječi mojih usta pravične,
u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno.
9Sve su one jasne razboritomu
i pravedne onomu tko je stekao spoznaju.
10Primajte radije moju pouku no srebro,
i znanje požudnije od zlata.
11Jer mudrost je vrednija od biserja
i nikakve se dragocjenosti ne mogu
porediti s njom.
12Ja, mudrost, boravim s razboritošću
i posjedujem znanje umna djelovanja.
13Strah Gospodnji mržnja je na zlo.
Oholost, samodostatnost, put zloće
i usta puna laži – to ja mrzim.
14Moji su savjet i razboritost,
ja sam razbor, i moja je jakost.
15Po meni kraljevi kraljuju
i velikaši dijele pravdu.
16Po meni knezuju knezovi,
i odličnici i svi suci zemaljski.
17Ja ljubim one koji ljube mene,
i nalaze me koji me traže.
18U mene je bogatstvo i slava,
postojano dobro i pravednost.
19Moj je plod bolji od čista i žežena zlata
i moj je prihod bolji od čistoga srebra.
20Ja kročim putem pravde,
sred pravičnih staza,
21da dadem dobra onima koji me ljube
i napunim njihove riznice.
22Jahve me stvori kao počelo svoga djela,
kao najraniji od svojih čina, u pradoba;
23oblikovana sam još od vječnosti,
od iskona, prije nastanka zemlje.
24Rodih se kad još nije bilo pradubina,
dok nije bilo izvora obilnih voda.
25Rodih se prije nego su utemeljene gore,
prije brežuljaka.
26Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana,
ni početka zemaljskom prahu;
27kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna,
kad je povlačio krug na licu bezdana.
28Kad je u visini utvrđivao oblake
i kad je odredio snagu izvoru pradubina;
29kad je postavljao moru njegove granice,
da mu se vode ne preliju preko obala,
kad je polagao temelje zemlji,
30bila sam kraj njega, kao graditeljica,
bila u radosti, iz dana u dan,
igrajući pred njim sve vrijeme:
31igrala sam po tlu njegove zemlje,
i moja su radost djeca čovjekova.
32Tako, djeco, poslušajte me,
blago onima koji čuvaju moje putove.
33Poslušajte pouku – da stečete mudrost,
i nemojte je odbaciti.
34Blago čovjeku koji me sluša
i bdi na mojim vratima svaki dan
i koji čuva dovratnike moje.
35Jer tko nalazi mene, nalazi život
i stječe milost od Jahve.
36A ako se ogriješi o mene, udi svojoj duši:
svi koji mene mrze ljube smrt.«

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nakon toga slijedi slijedeći himan koju svi pjevaju ili izgovaraju:

Te Deum Laudamus
(Tebe Boga hvalimo)

TEBE Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca sva * zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.
Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

TI Kralju slave,* Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom,*
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti,*
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo, pomozi svojim slugama,*
koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj * da se ubrojimo među svete tvoje.

Spasi puk svoj, Gospodine,*
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama,*
kako se ufamo u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam:*
o da ne budem postiđen dovijeka!

DRUGO ČITANJE

Čitanje iz Otkrivenja 16

1I začujem iz hrama jak glas koji viknu sedmorici anđela: »Hajdete, izlijte sedam čaša gnjeva Božjega na zemlju!«
2Ode prvi i izli svoju čašu na zemlju. I pojavi se čir, koban i bolan, na ljudima što nose žig Zvijerin i klanjaju se kipu njezinu.
3Drugi izli svoju čašu na more. I ono posta krv kao krv mrtvačeva te izginu sve živo u moru.
4Treći izli svoju čašu na rijeke i izvore vóda. I postadoše krv. 5I začujem anđela vóda gdje govori: »Pravedan si, Ti koji jesi i koji bijaše, Sveti, što si tako dosudio! 6Oni su prolili krv svetih i proroka i stoga ih krvlju napajaš! Zavrijedili su!«
7I začujem žrtvenik kako govori: »Da, Gospode, Bože, Svevladaru! Istiniti su i pravedni sudovi tvoji!«
8Četvrti izli svoju čašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem. 9I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.
10Peti izli svoju čašu na prijestolje Zvijeri. I kraljevstvo joj prekriše tmine. Ljudi su grizli jezike od muke 11i hulili Boga nebeskoga zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od djela svojih.
12Šesti izli svoju čašu na Eufrat, rijeku veliku. I presahnu voda te načini prolaz kraljima s istoka sunčeva. 13I vidjeh: iz usta Zmajevih i iz usta Zvijerinih i iz usta Lažnoga proroka izlaze tri duha nečista kao žabe. 14To su dusi zloduhâ što čine znamenja, a pođoše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki Boga Svevladara.
15Evo dolazim kao tat! Blažen onaj koji bdije i čuva haljine svoje da ne ide gol te mu se ne vidi sramota!
16I skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon.
17I sedmi izli svoju čašu na zrak. Uto iz hrama, s prijestolja, iziđe jak glas i viknu: »Svršeno je!« 18I udariše munje i glasovi i gromovi i nasta potres velik, kakva ne bijaše otkako je ljudi – tako bijaše silan potres taj.
19I prasnu natroje grad veliki i gradovi narodâ padoše. Spomenu se Bog Babilona velikoga da mu dade piti iz čaše vina gnjevne srdžbe Božje.
20I pobjegoše svi otoci, iščezoše gore, 21a iz neba se spusti na ljude tuča velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuče jer zlo njezino bijaše silno veliko.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Benedictus.
(Luka 1, 68-79)

BLAGOSLOVLJEN Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta svetih proroka*
svojih odvijeka:
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;

ISKAZATI dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

SLAVA Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

ISPOVIJEST VJERE

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

MOLITVE

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Zatim slijedi:

Služitelj: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje;
Narod: I spasenje svoje daj nam.
Služitelj: Čisto srce stvori nam, Bože;
Narod: I svoga Duha Svetoga ne uzmi od nas.

Molitva dana
Potakni svoju snagu, Gospodine, i velikom snagom dođi među nas; i budući da smo zbog grijeha sputani u trčanju trke koja je postavljena pred nas, neka nam tvoja izdašna milost i milosrđe brzo pomognu i izbave nas; po Isusu Kristu, Gospodinu našem, kojemu neka je s tobom i Duhom Svetim svaka čast i slava, sada i zauvijek. Amen.

Kolekta za milost
GOSPODINE, nebeski Oče, svemogući vječni Bože, ti si nas sigurno doveo do početka ovoga dana; svojom moćnom snagom brani nas tako, i pomozi nam, da danas ne padnemo u grijeh, niti u bilo koju opasnost, nego da vođeni tobom, uvijek činimo ono što je pravedno u tvojim očima; po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Molitva za vodstvo
Nebeski Oče, u tebi živimo, mičemo se i jesmo. Ponizno te molimo da nas vodiš i upravljaš svojim Svetim Duhom: da u svim brigama i životnim teškoćama ne zaboravimo tebe, nego da se sjećamo kako uvijek hodamo u tvome svjetlu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Za misionare
Gospodine Isuse Kriste, čežnjo svih naroda, koji si sišao s nebesa da pronađeš i spasiš izgubljene, podari svoj blagoslov, usrdno te molimo, svojim slugama koji misionare i pronose svjetlo tvoga Evanđelja mračnim mjestima na zemlji. Sačuvaj ih od svake opasnosti kojoj mogu biti izloženi, od nevolja na kopnu i moru, od progonstva i oboljevanja, od obeshrabrenosti u njihovim naporima i od djelovanja neprijatelja. Neka vide napredak tvoga djela u njihovim rukama i ubrzaj, milosrdni Spasitelju, vrijeme kada će mnoštvo bezbožnika biti okupljeno pod tvojim okriljem i kada će svi, u svim narodima, koji odbacuju tvoje spasenje obratiti se tebi. Sva hvala tebi Gospodine Isuse, kome s Ocem i Duhom Svetim pripada sva čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen.

U vrijeme pošasti i bolesti
Svemogući Bože, koji si u svome gnjevu poslao na svoj narod u pustinji pošast zbog njihove tvrdoglave pobune protiv Mojsija i Arona, također u vrijeme kralja Davida poslao si kugu koja je pobila sedamdeset tisuća, ali spomenuo si se milosti svoje i spasao ostatak: smiluj se nama bijednim grješnicima koji smo sada pogođeni velikom bolesti i smrću, te na isti način na koji si tada prihvatio žrtvu pomirnicu, zapovjedio anđelu smrti da odustane od kazne, neka bi ti i danas bilo milo da povučeš ovu pošast i strašnu bolest od nas. Po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Za civilne vlasti
Svemogući Bože, Oče naš nebeski, pošalji na sve u javnoj službi, a naročito na one koji rade na zaustavljanju i sprječavanju koronavirusa, duh tvoje mudrosti, dobročinstva i pravde; da s nepokolebljivom svrhom mogu vjerno služiti u svojim službama na dobrobit svih ljudi; po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Služitelj ili svi zajedno:

Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori