VEČERNJA MOLITVA, 24.12.2020.

Dnevne molitve donosimo iz Knjige zajedničkih molitava (The Book of Common Prayer) koja slijedi drevnu crkvenu tradiciju Jutarnje i Večernje zajedničke molitve. Kao takve, one se mole u crkvi, tamo gdje se obavljaju redovite dnevne službe, ali se može moliti i u drugim prigodama gdje se vjerujući nalaze zajedno, najčešće u domu gdje će jedan član obitelji preuzeti vodstvo molitve kao služitelj. Ukoliko netko sam moli, može uzeti Opću ispovijed, Očenaš, biblijska čitanja (uključujući psalme i hvalospjeve), vjerovanje te zaključiti molitvama (kolektama) na kraju.

UVODNI REDAK

I začujem jak glas s prijestolja: »Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. Otkrivenje 21,3

Služitelj će zatim reći:

POKAJNIČKI ČIN

Priznajmo ponizno naše grijehe svemogućemu Bogu.

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grešniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Narod: Amen.

Ukoliko je predvoditelj đakon ili laik, umjesto gore navedenog, izgovara sljedeće:

PODARI, usrdno te molimo milosrdni Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

POZIVNIK I PSALAM

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Služitelj: Slavimo Gospodina.
Narod: Slavljeno bilo ime Gospodnje!

Svi izgovaraju:

Phos hilaron (Milosti Svjetlo)

RADOSNA svjetlosti, svete slave: Besmrtnoga Oca, nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste! Prispjevši k zalazu sunca, svjetlost večernju gledamo: Oca i Sina i Svetoga Duha Božjega slavimo! Dostojan si svagda klicanjem čistim biti slavljen, Sine Božji, koji život daješ: čitav svijet te slavi!

Ecce nunc – Psalam 134

1 Sad, blagoslivljajte Jahvu,
sve sluge Jahvine
što stojite u domu Jahvinu,
u noćnim satima!
2Dižite svoje ruke prema Svetištu
i Jahvu blagoslivljajte!

3»Blagoslovio te sa Siona Jahve
koji stvori nebo i zemlju!«

Laudate Nomen – Psalam 135

1Aleluja! Hvalite ime Jahvino,
hvalite, sluge Jahvine
2koji u domu Jahvinu stojite
u predvorjima doma Boga našega!

3Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve,
pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!
4Jer Jahve sebi odabra Jakova,
Izraela za dragu svojinu.

5Znadem da je velik Jahve,
da je nad bozima svim gospodar.
6Što god se Jahvi svidi,
to čini na nebu i na zemlji,
na moru i u bezdanima.
7Oblake diže s kraja zemlje;
stvara kiši munje,
vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

8On Egiptu pobi prvorođence,
ljude i stoku podjednako.
9On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte,
protiv faraona i svih slugu njegovih.

10On pobi narode mnoge
i pogubi kraljeve moćne:
11Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog,
i sva kraljevstva kanaanska.
12I dade njihovu zemlju u baštinu,
u baštinu Izraelu, narodu svom.

13Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka
i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.
14Jer Jahve štiti narod svoj,
slugama svojim on je milostiv.

15Kumiri poganski, srebro i zlato,
ljudskih su ruku djelo:
16usta imaju, a ne govore;
oči imaju, a ne vide;
17uši imaju, a ne čuju;
i nema daha u ustima njihovim.
18Takvi su i oni koji ih napraviše
i svi koji se u njih uzdaju.

19Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj!
Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!
20Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj!
Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!
21Blagoslovljen sa Siona Jahve
koji prebiva u Jeruzalemu!

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

BIBLIJSKA ČITANJA

Čita se PRVO ČITANJE, kako je određeno.
Čitanje knjige Pjesma nad pjesmama, 1

Zaručnica

Poljubi me poljupcem usta svojih,
ljubav je tvoja slađa od vina.
3Miris najboljih mirodija,
ulje razlito ime je tvoje,
zato te ljube djevojke.
4Povuci me za sobom, bježimo!
Kralj me uveo u odaje svoje.

Zbor djevojaka

Igrat ćemo se i radovati zbog tebe,
slavit ćemo ljubav tvoju više nego vino.
Pravo je da te ljube.
5

Zaručnica

Crna sam ali lijepa, kćeri jeruzalemske,
kao šatori kedarski,
kao zavjese Salomonove.
6Ne gledajte što sam garava,
to me sunce opalilo.
Sinovi majke moje rasrdili se na mene,
postavili me da čuvam vinograde;
a svog vinograda, koji je u meni, nisam čuvala.

7Reci mi, ti koga ljubi duša moja,
gdje paseš,
gdje se u podne odmaraš,
da ne lutam, tražeći te,
oko stada tvojih drugova.
8

Zbor djevojaka

Ako ne znaš, o najljepša među ženama,
izađi i slijedi tragove stada
i pasi kozliće svoje
oko pastirskih koliba.
9

Zaručnik

Usporedio bih te s konjima
pod kolima faraonovim,
o prijateljice moja.
10Lijepi su obrazi tvoji
među naušnicama,
vrat tvoj pod ogrlicama.
11Učinit ćemo za tebe zlatne naušnice
s privjescima srebrnim.
12

Dijalog zaručnice i zaručnika

– Dok se kralj odmara
na svojim dušecima,
(tada) nard moj miriše.
13Dragi mi je moj stručak smirne
što mi među grudima počiva.
14Dragi mi je moj grozd ciprov
u vinogradima engedskim.

15– Gle, kako si lijepa, prijateljice moja,
gle, kako si lijepa,
imaš oči kao golubica.

16– Gle, kako si lijep, dragi moj,
gle, kako si mio.
Zelenilo je postelja naša.

17– Grede kuća naših cedri su,
a natkrovlje čempresi.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Magnificat (Lk 1,46-55)

VELIČA duša moja Gospodina*
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Čita se DRUGO ČITANJE, uzeto iz Novog Zavjeta, kako je određeno.
Čitanje evanđelja po Luk
i 22, 1 – 38

1Bližio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha. 2Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda.
3A Sotona uđe u Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja dvanaestorice. 4On ode i ugovori s glavarima svećeničkim i zapovjednicima kako da im ga preda. 5Oni se povesele i ugovore da će mu dati novca. 6On pristade. Otada je tražio priliku da im ga preda mimo naroda.
7
Kada dođe Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo žrtvovati pashu, 8posla Isus Petra i Ivana i reče: »Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu.« 9Rekoše mu: »Gdje hoćeš da pripravimo?« 10On im reče: »Evo, čim uđete u grad, namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim u kuću u koju uniđe 11i recite domaćinu te kuće: ‘Učitelj veli: Gdje je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?’ 12I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište prostrto: ondje pripravite.« 13Oni odu, nađu kako im je rekao i priprave pashu.
14Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. 15I reče im: »Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. 16Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem.«
17I uze čašu, zahvali i reče: »Uzmite je i razdijelite među sobom. 18Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe.«
19I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: »Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.« 20Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.«
21»A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. 22Sin Čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje.«
23I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti.
24Uto nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći. 25A on im reče: »Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. 26Vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj. 27Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje.«
28»Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. 29Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac: 30da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih.«
31»Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. 32Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću.«
33Petar mu reče: »Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt.« 34A Isus će mu: »Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš.«
35I reče: »Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?« Oni odgovore: »Ništa.« 36Nato će im: »No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač 37jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se.« 38Oni mu rekoše: »Gospodine, evo ovdje dva mača!« Reče im: »Dosta je!«

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nunc dimittis (Lk 2,29-32)

SAD otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje, *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

ISPOVIJED VJERE

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

MOLITVE

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Služitelj: Neka ova večer bude sveta, dobra i mirna,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Da nas Tvoji sveti anđeli vode putovima mira i dobre volje,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Oprosti nam grijehe i prijestupe naše,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Podari mir Crkvi svojoj i cijelome svijetu,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Pomozi nam napustiti ovaj svijet u vjeri i strahu Božjem da ne bismo bili osuđeni na dan velikoga suda Kristova,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Svojim Svetim Duhom poveži nas u zajedništvo sa svim svojim svetima, da jedan drugoga i sav naš život povjerimo Kristu,
Narod: Molimo te, Gospodine.

Molitva dana
Bože, ti si ovu svetu noć obasjao bljeskom pravoga Svjetla. Daj da mi, koji smo otajstvo toga Svjetla upoznali na zemlji, u njemu savršeno uživamo i u nebu, gdje On živi i kraljuje, s tobom i Duhom Svetim, jedan Bog, u vječnoj slavi. Amen.

Kolekta za pomoć u vrijeme nevolje
MOLIMO te, Gospodine, rasvijetli našu tamu; po velikom svojem milosrđu obrani nas od nevolja i opasnosti koje vrebaju na nas ove noći; poradi ljubavi tvojega Sina, Spasitelja našega Isusa Krista. Amen.

U vrijeme pošasti i bolesti
Svemogući Bože, koji si u svome gnjevu poslao na svoj narod u pustinji pošast zbog njihove tvrdoglave pobune protiv Mojsija i Arona, također u vrijeme kralja Davida poslao si kugu koja je pobila sedamdeset tisuća, ali spomenuo si se milosti svoje i spasao ostatak: smiluj se nama bijednim grješnicima koji smo sada pogođeni velikom bolesti i smrću, te na isti način na koji si tada prihvatio žrtvu pomirnicu, zapovijedio anđelu smrti da odustane od kazne, neka bi ti i danas bilo milo da povučeš ovu pošast i strašnu bolest od nas. Po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Molitva za buduću zaštitu
Svemogući Bože, po čijoj smo volji stvoreni, čijim smo proviđenjem očuvani i čijom smo milošću prizvani spoznaji vječnoga života; podari nam iznova svoju milost da nas održi i sačuva. Tebi, podršci našega djetinjstva, pomoći naše mladosti, i vodiču naših prolaznih dana, posvećujemo svoje živote u vremenu koje dolazi. Priznajemo te na svim našim putovima. Vodi nas na stazama našim. U našem blagostanju, podari nam milost da s umjerenošću koristimo svoja mnoga dobra i suosjećajan duh za potrebe drugih. Sačuvaj nas od iskušenja koja nas mogu navesti na pad; a u našim nevoljama, obdari nas strpljenjem i snagom. Molimo te za ove blagoslove u ime našeg jedinog Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Za izbavljenje u vrijeme velikih bolesti
Ponizno priznajemo pred tobom, premilostivi Oče, da sve kazne kojima tvoj Zakon prijeti mogu pravedno pasti na nas, zbog naših mnogostrugih prijestupa i tvrdoće srca; ipak vidjevši da ti se svidjelo da u svojoj velikoj milosti, prema našoj slabosti i nedostojnoj poniznosti, ublažiš veliku bolest kojom smo bili pogođeni i da vratiš radost i zdravlje u naše domove; prinosimo tvome božanskom veličastvu žrtvu slavljenja i zahvalnosti, hvaleći i veličajući tvoje slavno Ime zbog tvoje zaštite i providnosti prema nama; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Služitelj ili svi zajedno:

Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno:

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori