VEČERNJA MOLITVA, 28.12.2020.

UVODNI REDAK

I začujem jak glas s prijestolja: »Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. Otkrivenje 21,3

Služitelj će zatim reći:

POKAJNIČKI ČIN

Priznajmo ponizno naše grijehe svemogućemu Bogu.

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grešniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Narod: Amen.

Ukoliko je predvoditelj đakon ili laik, umjesto gore navedenog, izgovara sljedeće:

PODARI, usrdno te molimo milosrdni Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

POZIVNIK I PSALAM

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Služitelj: Slavimo Gospodina.
Narod: Slavljeno bilo ime Gospodnje!

Svi izgovaraju:

Phos hilaron (Milosti Svjetlo)

RADOSNA svjetlosti, svete slave: Besmrtnoga Oca, nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste! Prispjevši k zalazu sunca, svjetlost večernju gledamo: Oca i Sina i Svetoga Duha Božjega slavimo! Dostojan si svagda klicanjem čistim biti slavljen, Sine Božji, koji život daješ: čitav svijet te slavi!

Voce mea ad Dominum – Psalam 143

1Jahve, slušaj moju molitvu,
u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima,
u pravednosti me svojoj usliši!
2Ne idi na sud sa slugom svojim,
jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

3Dušmanin mi dušu progoni,
o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem
kao oni koji su davno umrli.
4Duh moj već zamire u meni,
srce mi trne u grudima.

5Spominjem se dana minulih,
mislim o svim djelima tvojim,
o djelima ruku tvojih razmišljam.
6Ruke svoje za tobom pružam,
duša moja k’o suha zemlja za tobom žeđa.

7Usliši me brzo, o Jahve,
dah moj već je na izmaku!
Lica svojeg preda mnom ne skrivaj,
da ne postanem kao oni koji u grob silaze!

8Objavi mi jutrom dobrotu svoju
jer se uzdam u tebe.
Put mi kaži kojim ću krenuti
jer k tebi dušu uzdižem.

9Izbavi me, Jahve, od mojih dušmana,
tebi ja se utječem.
10Nauči me da vršim volju tvoju
jer ti si Bog moj.
Duh tvoj dobri
nek’ me po ravnu putu vodi!

11Zbog imena svog, Jahve, poživi me,
zbog svoje pravednosti dušu mi izvedi iz tjeskobe!
12Po svojoj dobroti satri moje dušmane,
uništi sve moje tlačitelje,
jer ja sam sluga tvoj!

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

BIBLIJSKA ČITANJA

Čita se PRVO ČITANJE, kako je određeno.
Čitanje knjige Pjesma nad pjesmama, 5

1Došao sam u vrt svoj, o sestro moja, nevjesto,
berem smirnu svoju i balzam svoj,
jedem med svoj i saće svoje,
pijem vino svoje i mlijeko svoje.
Jedite, prijatelji,
pijte i opijte se, mili moji!
2Ja spavam, ali srce moje bdî.
Odjednom glas! Dragi moj mi pokuca:
»Otvori mi, sestro moja,
prijateljice moja,
golubice moja, savršena moja,
glava mi je puna rose
a kosa noćnih kapi.«

3»Svukla sam odjeću svoju,
kako da je odjenem?
Noge sam oprala,
kako da ih okaljam?«

4Dragi moj promoli ruku kroz otvor,
a sva mi utroba uzdrhta.
5Ustadoh da otvorim dragome svome,
a iz ruke mi prokapa smirna
i poteče niz prste na ručku zavora.

6Otvorih dragome svome,
ali on se već bijaše udaljio i nestao.
Ostala sam bez daha kad je otišao.
Tražila sam ga, ali ga nisam našla,
zvala sam, ali nije se odazvao.
7Sretoše me čuvari koji grad obilaze,
tukli su me, ranili i plašt mi uzeli čuvari zidina.

8Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske,
ako nađete dragoga moga,
što ćete mu reći?
Da sam bolna od ljubavi.
9Što je tvoj dragi bolji od drugih,
o najljepša među ženama,
što je tvoj dragi bolji od drugih
te nas toliko zaklinješ?
10Dragi je moj bijel i rumen,
ističe se među tisućama.

11Glava je njegova kao zlato,
zlato čisto,
uvojci kao palmine mladice,
crne poput gavrana.

12Oči su njegove kao golubi
nad vodom potočnom;
zubi mu kao mlijekom umiveni,
u okvir poredani.

13Obrazi su njegovi kao lijehe
mirisnog bilja,
kao cvijeće ugodno,
usne su mu ljiljani
iz kojih smirna teče.

14Ruke su mu zlatno prstenje
puno dragulja,
prsa su njegova kao čista bjelokost
pokrita safirima.

15Noge su mu stupovi od mramora
na zlatnom podnožju.
Stas mu je kao Liban,
vitak poput cedra.
16Govor mu je sladak
i sav je od ljupkosti.
Takav je dragi moj,
takav je prijatelj moj,
o kćeri jeruzalemske.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Magnificat (Lk 1,46-55)

VELIČA duša moja Gospodina*
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Čita se DRUGO ČITANJE, uzeto iz Novog Zavjeta, kako je određeno.
Čitanje evanđelja po Luk
i 23, 1-25

1I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu 2i stadoše ga optuživati: »Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj.«
3Pilat ga upita: »Ti li si kralj židovski?« On mu odgovori: »Ti kažeš!« 4Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: »Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!« 5No oni navaljivahu: »Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!«
6Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac. 7Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu.
8A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo. 9Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. 10A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. 11Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. 12Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.
13A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod 14te im reče: »Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. 15A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt. 16Kaznit ću ga dakle i pustiti.«
18I povikaše svi uglas: »Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!« 19A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. 20Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa. 21Ali oni vikahu: »Raspni, raspni ga!« 22On im treći put reče: »Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti.« 23Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača.
24Pilat presudi da im bude što ištu. 25Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nunc dimittis (Lk 2,29-32)

SAD otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje, *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

ISPOVIJED VJERE

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

MOLITVE

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Služitelj: Neka ova večer bude sveta, dobra i mirna,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Da nas Tvoji sveti anđeli vode putovima mira i dobre volje,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Oprosti nam grijehe i prijestupe naše,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Podari mir Crkvi svojoj i cijelome svijetu,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Pomozi nam napustiti ovaj svijet u vjeri i strahu Božjem da ne bismo bili osuđeni na dan velikoga suda Kristova,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Svojim Svetim Duhom poveži nas u zajedništvo sa svim svojim svetima, da jedan drugoga i sav naš život povjerimo Kristu,
Narod: Molimo te, Gospodine.

Molitva dana
Svemogući Bože, koji si u ustima djece i dojenčadi hvalu spremio i koji si se proslavio po smrti novorođenčadi; umrtvi i zatri svaki porok u nama i osnaži nas milošću svojom, kako bi nevinošću života i postojanom vjerom, suočeni i sa smrću mogli proslavljati Tvoje sveto Ime; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Molitva za mir
BOŽE, od tebe proizlaze sve svete želje, svi dobri savjeti i sva pravedna djela. Podari svojim slugama onaj mir kojega ovaj svijet ne može dati, kako bi srca naša mogla izvršavati tvoje zapovijedi. Oslobodi nas straha od svih neprijatelja, da svoj život provedemo u miru i spokoju. Po zaslugama našega Gospodina Isusa Krista. Amen.

Molitva za Misiju (1)
Svemogući i vječni Bože, koji jedini činiš velika čuda: Pošalji na naše svećenstvo i župe predane njihovoj brizi životvornog Duha tvoje milosti, obaspi ih ​​neprestanom rosom svog blagoslova i zapali u njima revnu ljubav prema tvome Evanđelju; po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

U vrijeme velikih bolesti i umiranja
Svemoćni i milostivi Bože, kome jedinome pripadaju pitanja života i smrti; u ovo vrijeme strašne bolesti utječemo se k tebi za pomoć. Izbavi nas, usrdno te molimo, iz naših nevolja; podari snagu i vještinu svojim slugama u liječenju; blagoslovi sredstva za izlječenje; i podari da, vidjevši kako je krhak naš ovozemaljski život, možemo prikloniti svoja srca tvojoj nebeskoj mudrosti, koja vodi u život vječni; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Za povjerenje u vrijeme brige i tjeskobe
Ljubljeni Oče, podaj nam da ti na svemu budemo zahvalni te da se ne bojimo ničega osim gubitka tebe i da svu brigu bacim na Onoga koji brine za nas. Sačuvaj nas od nevjernih strahova i svjetovnih strepnji i daj da nam niti jedan oblak ovog smrtnog života ne sakrije svjetlost one ljubavi koja je besmrtna i koju si nam očitovao u svome Sinu, Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen. (BCP 2019)

Služitelj ili svi zajedno:

Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno:

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori