VEČERNJA MOLITVA, 29.12.2020.

Dnevne molitve donosimo iz Knjige zajedničkih molitava (The Book of Common Prayer) koja slijedi drevnu crkvenu tradiciju Jutarnje i Večernje zajedničke molitve. Kao takve, one se mole u crkvi, tamo gdje se obavljaju redovite dnevne službe, ali se može moliti i u drugim prigodama gdje se vjerujući nalaze zajedno, najčešće u domu gdje će jedan član obitelji preuzeti vodstvo molitve kao služitelj. Ukoliko netko sam moli, može uzeti Opću ispovijed, Očenaš, biblijska čitanja (uključujući psalme i hvalospjeve), vjerovanje te zaključiti molitvama (kolektama) na kraju.

UVODNI REDAK

I začujem jak glas s prijestolja: »Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. Otkrivenje 21,3

Služitelj će zatim reći:

POKAJNIČKI ČIN

Priznajmo ponizno naše grijehe svemogućemu Bogu.

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grešniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Narod: Amen.

Ukoliko je predvoditelj đakon ili laik, umjesto gore navedenog, izgovara sljedeće:

PODARI, usrdno te molimo milosrdni Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

POZIVNIK I PSALAM

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Služitelj: Slavimo Gospodina.
Narod: Slavljeno bilo ime Gospodnje!

Svi izgovaraju:

Phos hilaron (Milosti Svjetlo)

RADOSNA svjetlosti, svete slave: Besmrtnoga Oca, nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste! Prispjevši k zalazu sunca, svjetlost večernju gledamo: Oca i Sina i Svetoga Duha Božjega slavimo! Dostojan si svagda klicanjem čistim biti slavljen, Sine Božji, koji život daješ: čitav svijet te slavi!

Exaltabo te, Deus – Psalam 145

2ALEF  Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat’ uvijek i dovijeka.
BET Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
3GIMEL Velik je Jahve i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!

4DALET Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja
i silu tvoju naviješta.
5HE Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva
i čudesa tvoja objavljuju.

6VAU Kazuju strahovitu silu djela tvojih,
veličinu tvoju pripovijedaju.
7ZAJIN Razglašuju spomen velike dobrote tvoje
i pravednosti tvojoj kliču.

8HET Milostiv je Jahve i milosrdan,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
9TET Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

10JOD Nek’ te slave, Jahve, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek’ te blagoslivlju!
11KAF Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore
12LAMED da objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
13MEM Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

14NUN Vjeran je Jahve u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
SAMEK Jahve podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

15AJIN Oči sviju u tebe su uprte,
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
16PE Ti otvaraš ruku svoju,
do mile volje sitiš sve živo.

17SADE Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
18KOF Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

19REŠ On ispunja želje štovatelja svojih,
sluša njihove vapaje i spasava ih.
20ŠIN Jahve štiti one koji njega ljube,
a zlotvore sve će zatrti.

21TAU Nek’ usta moja kazuju hvalu Jahvinu
i svako tijelo nek’ slavi sveto ime njegovo –
uvijek i dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

BIBLIJSKA ČITANJA

Čita se PRVO ČITANJE, kako je određeno.
Čitanje knjige Pjesma nad pjesmama, 5

1Kamo je otišao dragi tvoj, o najljepša među ženama?
Kuda je zamakao dragi tvoj,
da ga tražimo s tobom?
2Dragi je moj sišao u svoj vrt
k lijehama mirisnog bilja
da pase po vrtovima
i da bere ljiljane.

3Ja pripadam dragome svome,
dragi moj pripada meni,
on pase među ljiljanima.
4Lijepa si, prijateljice moja, kao Tirsa,
krasna si kao Jeruzalem,
strašna kao vojska pod zastavama.

5Odvrati oči svoje od mene
jer me zbunjuju.
Kosa je tvoja kao stado koza
koje silaze s Gileada.

6Zubi su ti kao stado ovaca ostriženih
kada s kupanja dolaze:
idu dvije i dvije kao blizanke
i nijedna nije osamljena.

7Kao kriške mogranja tvoji su obrazi
pod koprenom tvojom.

8Ima šezdeset kraljica,
osamdeset inoča,
a djevojaka ni broja se ne zna.

9Ali je samo jedna golubica moja,
savršena moja,
jedina u majke, izabrana
u roditeljke svoje.
Vidjele su je djevojke
i nazvale je blaženom,
a kraljice i inoče
hvale su joj izrekle.

10Tko je ova koja dolazi
kao što zora sviće,
lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce,
strašna kao vojska pod zastavama?

11Siđoh kroz nasade oraha
da vidim mladice u dolinama,
da pogledam pupaju li vinogradi,
cvatu li mogranji.

12Ne znam kako,
tek želja moja pope me
na kola naroda mog kneževskog.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Magnificat (Lk 1,46-55)

VELIČA duša moja Gospodina*
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Čita se DRUGO ČITANJE, uzeto iz Novog Zavjeta, kako je određeno.
Čitanje evanđelja po Luk
i 23, 1-25

26Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.
27Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. 28Isus se okrenu prema njima pa im reče: »Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. 29Jer evo idu dani kad će se govoriti: ‘Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.’ 30Tad će početi govoriti gorama: ‘Padnite na nas!’ i bregovima: ‘Pokrijte nas!’31Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?«
32A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube.
33I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
34A Isus je govorio: »Oče, oprosti im, ne znaju što čine!« I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke.
35Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«
36Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom37govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!«
38A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.«
39Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« 40A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? 41Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« 42Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« 43A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«
44Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji – sve do ure devete, 45jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.
46I povika Isus iza glasa: »Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!« To rekavši, izdahnu.
47Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: »Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!« 48I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa.
49Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nunc dimittis (Lk 2,29-32)

SAD otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje, *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

ISPOVIJED VJERE

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

MOLITVE

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Služitelj: Neka ova večer bude sveta, dobra i mirna,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Da nas Tvoji sveti anđeli vode putovima mira i dobre volje,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Oprosti nam grijehe i prijestupe naše,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Podari mir Crkvi svojoj i cijelome svijetu,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Pomozi nam napustiti ovaj svijet u vjeri i strahu Božjem da ne bismo bili osuđeni na dan velikoga suda Kristova,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Svojim Svetim Duhom poveži nas u zajedništvo sa svim svojim svetima, da jedan drugoga i sav naš život povjerimo Kristu,
Narod: Molimo te, Gospodine.

Molitva dana
Bože, ti nas raduješ godišnjom svetkovinom rođenja tvojega jedinoga Sina Isusa Krista. Sada ga s radošću primamo kao svoga Otkupitelja, daj da ga s pouzdanjem možemo gledati i onda kada dođe kao naš Sudac, On, koji živi i kraljuje, zajedno s tobom i Duhom Svetim, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen.

Molitva za mir
BOŽE, od tebe proizlaze sve svete želje, svi dobri savjeti i sva pravedna djela. Podari svojim slugama onaj mir kojega ovaj svijet ne može dati, kako bi srca naša mogla izvršavati tvoje zapovijedi. Oslobodi nas straha od svih neprijatelja, da svoj život provedemo u miru i spokoju. Po zaslugama našega Gospodina Isusa Krista. Amen.

Molitva za Misiju (1)
Svemogući i vječni Bože, koji jedini činiš velika čuda: Pošalji na naše svećenstvo i župe predane njihovoj brizi životvornog Duha tvoje milosti, obaspi ih ​​neprestanom rosom svog blagoslova i zapali u njima revnu ljubav prema tvome Evanđelju; po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

U vrijeme velikih bolesti i umiranja
Svemoćni i milostivi Bože, kome jedinome pripadaju pitanja života i smrti; u ovo vrijeme strašne bolesti utječemo se k tebi za pomoć. Izbavi nas, usrdno te molimo, iz naših nevolja; podari snagu i vještinu svojim slugama u liječenju; blagoslovi sredstva za izlječenje; i podari da, vidjevši kako je krhak naš ovozemaljski život, možemo prikloniti svoja srca tvojoj nebeskoj mudrosti, koja vodi u život vječni; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

U vrijeme prirodnih katastrofa
Svemogući Bože, svojom si Riječju postavio temelje zemlji, granice mora, vjetrova i valova. Okruži nas svojom milošću i mirom i sačuvaj nas u ovoj pošasti. Svojim Duhom podiži one koji su pali, ojačaj one koji rade na spašavanju ljudskih života, obnovi i ispuni nas nadom u svoje novo stvaranje; po Isusu Kristu, našem Gospodinu. Amen.

Za povjerenje u vrijeme brige i tjeskobe
Ljubljeni Oče, podaj nam da ti na svemu budemo zahvalni te da se ne bojimo ničega osim gubitka tebe i da svu brigu bacim na Onoga koji brine za nas. Sačuvaj nas od nevjernih strahova i svjetovnih strepnji i daj da nam niti jedan oblak ovog smrtnog života ne sakrije svjetlost one ljubavi koja je besmrtna i koju si nam očitovao u svome Sinu, Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen. (BCP 2019)

Služitelj ili svi zajedno:

Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno:

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori