VEČERNJA MOLITVA, 3.01.2021.

Dnevne molitve donosimo iz Knjige zajedničkih molitava (The Book of Common Prayer) koja slijedi drevnu crkvenu tradiciju Jutarnje i Večernje zajedničke molitve. Kao takve, one se mole u crkvi, tamo gdje se obavljaju redovite dnevne službe, ali se može moliti i u drugim prigodama gdje se vjerujući nalaze zajedno, najčešće u domu gdje će jedan član obitelji preuzeti vodstvo molitve kao služitelj. Ukoliko netko sam moli, može uzeti Opću ispovijed, Očenaš, biblijska čitanja (uključujući psalme i hvalospjeve), vjerovanje te zaključiti molitvama (kolektama) na kraju.

UVODNI REDAK

I začujem jak glas s prijestolja: »Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. Otkrivenje 21,3

Služitelj će zatim reći:

POKAJNIČKI ČIN

Priznajmo ponizno naše grijehe svemogućemu Bogu.

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grešniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Narod: Amen.

Ukoliko je predvoditelj đakon ili laik, umjesto gore navedenog, izgovara sljedeće:

PODARI, usrdno te molimo milosrdni Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

POZIVNIK I PSALAM

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Služitelj: Slavimo Gospodina.
Narod: Slavljeno bilo ime Gospodnje!

Svi izgovaraju:

Phos hilaron (Milosti Svjetlo)

RADOSNA svjetlosti, svete slave: Besmrtnoga Oca, nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste! Prispjevši k zalazu sunca, svjetlost večernju gledamo: Oca i Sina i Svetoga Duha Božjega slavimo! Dostojan si svagda klicanjem čistim biti slavljen, Sine Božji, koji život daješ: čitav svijet te slavi!

Domine, Deus meus– Psalam 10

1LAMED Zašto, Jahve, stojiš daleko, zašto se skrivaš u dane tjeskobe?
2 Obijesni bezbožnik jadnika goni,
u zamke ga hvata koje mu postavi.

3MEM Bezbožnik se pohlepom hvali,
lakomac psuje i Jahvu prezire.
4NUN Bezbožnik zbori u obijesti svojoj:
»Ne, istrage nema! Ta ni Boga nema!«
I u tome sva mu je misao.
5 Puti su mu svagda uspješni,
na sudove tvoje on i ne misli,
sve protivnike svoje prezire.
6SAMEK U srcu veli: »Neću posrnuti!
Ni u kojem koljenu neću biti nesretan.«
7PE Usta mu puna kletve, lukavstva i prijevare,
pod jezikom njegovim muka i nesreća.
8 U zasjedi čuči pokraj ograda,
potajno ubija nevina,
očima siromaha vreba.
9AJIN U zaklonu sjedi k’o lav u pećini,
vreba da opljačka jadnika
i da ga povuče u mrežu.
10SADE Pritajen čuči na zemlji,
od nasilja mu siromasi padaju.
11 U srcu svome veli: »Zaboravi Gospod,
odvrati lice i nikoga ne vidi!«
12KOF Ustani, Gospode Bože, podigni ruku,
ne zaboravi siromaha.
13 Zašto da bezbožnik prezire Boga,
zašto da kaže u srcu: »Neće kazniti!«
14REŠ Jer ti vidiš, gledaš jad i nevolju,
u ruci je mjeriš.
Siromah se tebi predaje,
ubogu ti si pomoć!
15ŠIN Pakosnu grešniku satri mišicu,
kazni mu pakost da je više ne bude!
16 Jahve je kralj u vijeke vjekova,
iz zemlje njegove nestat će pogana.
17TAU Počuj, o Jahve, čežnju siromašnih,
okrijepi im srce, uho prikloni:
18 da zaštitiš pravo ubogih i tlačenih,
da straha više ne zadaje čovjek zemljànî.

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

BIBLIJSKA ČITANJA

Čitanje iz knjige Jeremijine 2

1I dođe mi riječ Jahvina: 2»Idi i viči u uši Jeruzalemu:
Ovako govori Jahve: ‘Spominjem se mladosti tvoje privržene,
ljubavi tvoje vjereničke:
ti pođe za mnom u pustinju,
po zemlji gdje se ne sije.
3Izrael bijaše Jahvi svetinja,
prvina plodova njegovih;
tko god od njih jeđaše, bijaše kažnjen;
zlo ga snađe’« – riječ je Jahvina.

4»Čujte riječ Jahvinu, dome Jakovljev,
i svi rodovi doma Izraelova.
5Ovako govori Jahve:
‘Kakvu nepravdu nađoše oci vaši na meni
te se udaljiše od mene?
Za ispraznošću pođoše,
te sami isprazni postadoše.
6Ne pitahu: Gdje je Jahve
koji nas izvede iz zemlje egipatske
te nas vođaše kroz pustinju,
po zemlji pustoj, jedva prohodnoj,
po zemlji suhoj i mračnoj,
po zemlji kojom nitko ne prolazi,
nit’ se tko nastanjuje?’
7U zemlju vinograda i maslinika ja vas dovedoh,
da se hranite plodom i dobrotom njezinom.
Ali tek što uđoste,
zemlju moju oskvrnuste
i baštinu moju u gnusobu pretvoriste.
8Svećenici ne govorahu: ‘Gdje je Jahve?’
Tumači Zakona mene ne upoznaše,
pastiri otpadoše od mene,
a proroci prorokovahu u ime Baalovo
i iđahu za onima što im pomoći ne mogoše.

9Zato ću još parnicu voditi s vama«
– riječ je Jahvina –
»i parbit ću se sa sinovima sinova vaših.
10Pođite, dakle, na otoke kitimske, da vidite,
ili u Kedar pošljite izvidnice
te dobro promislite i provjerite
je li se igda što slično zbilo.
11Je li koji narod mijenjao bogove –
oni čak i nisu bogovi!
A narod moj Slavu svoju zamijeni
za one što ne pomažu!
12Zapanjite se nad tim, nebesa,
zgranite se i zaprepastite«,
riječ je Jahvina.
13»Jer dva zla narod moj učini:
ostavi mene,
Izvor vode žive,
te iskopa sebi kladence,
kladence ispucane
što vode držati ne mogu.

14Je li Izrael rob
il’ sluga u kući rođen?
Zašto plijenom posta?
15Lavovi su na nj rikali,
podizali glas svoj.
U pustoš pretvoriše zemlju njegovu,
gradove popališe, nema im žitelja.
16Čak i oni iz Memfisa i Tafnisa
brijahu ti tjeme.
17Nisi li to sam sebi učinio
otpavši od Jahve, Boga svojega?
18A sad, zašto krećeš u Egipat
da piješ vode iz Nila?
Zašto krećeš u Asiriju
da piješ vode iz Rijeke?
19Opačina te tvoja kažnjava,
otpadništvo te tvoje osuđuje.
Shvati i vidi
kako je teško i gorko
što ostavi Jahvu, Boga svojega,
što više nema straha mog u tebi« –
riječ je Gospoda Jahve nad vojskama.

20»Da, odavna ti slomi jaram svoj,
raskide veze što te vezahu
i reče: ‘Neću da robujem.’
Pa ipak, na svakom povišem humu,
pod svakim drvetom zelenim
lijegao si k’o bludnica.
21A ja te zasadih kao lozu izabranu,
k’o sadnicu plemenitu.
Kako li mi se samo prometnu u jalov izrod,
u lozu divlju!
22Da se i lužinom opereš,
napravljenom od mnogo pepela,
ostat će mrlja bezakonja tvoga preda mnom« –
riječ je Jahve Gospoda.
23»Kako samo možeš reći:
‘Nisam se uprljala,
za baalima nisam trčala.’?
Pogledaj tragove svoje u dolini,
upoznaj što si učinila.
Deva brza što krstari stazama svojim,
24magarica divlja navikla na pustinju,
u pohoti svojoj požudno dašće,
tko da je ukroti u vrijeme gonjenja?
Tko god je traži, neće se umoriti,
naći će je u mjesecu njezinu.
25Čuvaj se da ti noga ne obosi,
grlo se ne osuši.
A ti kažeš: ‘Ne, uzalud je!
Jer volim strance,
i za njima ću ići.’

26Kao što se lupež zastidi kad ga uhvate,
tako će se zastidjeti sinovi – dom Izraelov,
oni, kraljevi, knezovi,
svećenici i proroci njihovi
27koji govore drvetu: ‘Ti si otac moj!’
a kamenu: ‘Ti si me rodio!’
jer mi leđa okreću,
a ne lice,
ali u nevolji svojoj zapomažu:
‘Ustani, spasi nas!’
28Gdje su bogovi što ih ti sâm načini?
Nek’ ustanu ako te mogu spasiti u nevolji tvojoj!
Jer imaš, o Judejo,
bogova koliko i gradova!
Koliko Jeruzalem ima ulica,
toliko Baal ima žrtvenika.

29Zašto hoćete da se sa mnom parbite?
Svi se od mene odmetnuste« –
riječ je Jahvina.
30»Zaludu sam udarao sinove vaše:
vi iz toga ne uzeste pouke:
mačevi vaši rastrgaše vaše proroke
kao lav zatornik.
31Kakva li ste roda? Čujte riječ Jahvinu:
Zar bijah pustinja Izraelu,
il’ zemlja mračna?
Zašto moj narod govori:
‘Slobodu hoćemo,
nećemo više k tebi!’?
32Zaboravlja li djevica svoj nakit
il’ nevjesta pojas svoj ?
A narod moj mene zaboravi,
bezbroj je tomu već dana.

33O, kako li dobro znaš svoj put
kad tragaš za ljubavlju!
Zato si i na zlo
putove svoje navikla.
34Čak su i ruke tvoje
omašćene krvlju siromaha nevinih:
nisi ih zatekla kako provaljuju vrata tvoja.
Da, za sve njih ti ćeš odgovarati.
35A govoriš: ‘Nevina sam,
gnjev se njegov odvratio od mene.’
Evo me da ti sudim
jer govoriš: ‘Nisam zgriješila.’

36Kako si jadna
u zabludjelosti svojoj!
I Egipćani će te posramiti
kao što te posramiše Asirci.
37I odavde ćeš morati otići
s rukama nad glavom svojom,
jer Jahve odbaci one u koje se uzdaš;
ti nećeš biti sretna s njima.«

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Magnificat (Lk 1,46-55)

VELIČA duša moja Gospodina*
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Čita se DRUGO ČITANJE, uzeto iz Novog Zavjeta, kako je određeno.
Čitanje poslanice Galaćanima 1

1O bezumni Galaćani, tko li vas opčara? A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti. 2Ovo bih samo htio doznati od vas: jeste li primili Duha po djelima Zakona ili po vjeri u Poruku? 3Tako li ste bezumni? Započeli ste u Duhu pa da sada u tijelu dovršite? 4Zar ste toliko toga uzalud doživjeli? A kad bi doista bilo uzalud! 5Onaj dakle koji vam daje Duha i čini među vama silna djela, čini li to zbog djelâ Zakona ili zbog vjere u Poruku? 6Tako Abraham povjerova Bogu i uračuna mu se u pravednost.
7Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi. 8A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi će blagoslovljeni biti svi narodi.9Tako: oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.
10Doista, koji su god od djelâ Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona.11A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, očito je jer: Pravednik će od vjere živjeti.12Zakon pak nije od vjere, nego veli: Tko ga vrši, u njemu će naći život.
13Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom – jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu – 14da u Kristu Isusu na pogane dođe blagoslov Abrahamov: da Obećanje, Duha, primimo po vjeri.
15

Zakon ne dokida obećanja

Braćo, po ljudsku govorim: već i ljudski valjan savez nitko ne poništava niti mu što dodaje. 16A ova su obećanja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: »i potomcima« kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomstvu tvojem, to jest Kristu. 17Ovo hoću kazati: Saveza koji je Bog valjano sklopio ne obeskrepljuje Zakon, koji je nastao četiri stotine i trideset godina poslije, i ne dokida obećanjâ. 18Doista, ako se baština zadobiva po Zakonu, ne zadobiva se po obećanju. A Abrahama je Bog po obećanju obdario.
19Čemu onda Zakon? Dometnut je poradi prekršaja dok ne dođe potomstvo komu je namijenjeno obećanje; sastavljen je po anđelima preko posrednika. 20Posrednika pak nema gdje je samo jedan. A Bog je jedan.
21Zar je dakle Zakon protiv obećanja Božjih? Nipošto! Jer da je dan Zakon koji bi mogao oživljavati, pravednost bi doista proizlazila iz Zakona. 22Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh da se, po vjeri u Isusa Krista, obećano dade onima koji vjeruju.
23Prije dolaska vjere, pod Zakonom zatvoreni, bili smo čuvani za vjeru koja se imala objaviti. 24Tako nam je Zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo. 25A otkako je nadošla vjera, nismo više pod nadzirateljem.
26Uistinu, svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. 27Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. 28Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu! 29Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nunc dimittis (Lk 2,29-32)

SAD otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje, *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

ISPOVIJED VJERE

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

MOLITVE

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Služitelj: Neka ova večer bude sveta, dobra i mirna,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Da nas Tvoji sveti anđeli vode putovima mira i dobre volje,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Oprosti nam grijehe i prijestupe naše,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Podari mir Crkvi svojoj i cijelome svijetu,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Pomozi nam napustiti ovaj svijet u vjeri i strahu Božjem da ne bismo bili osuđeni na dan velikoga suda Kristova,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Svojim Svetim Duhom poveži nas u zajedništvo sa svim svojim svetima, da jedan drugoga i sav naš život povjerimo Kristu,
Narod: Molimo te, Gospodine.

Molitva dana
Bože, dostojanstvo ljudske naravi predivno si stvorio i još divnije obnovio; daj da budemo dionici božanskog života onoga koji je sam sebe ponizio da bude dionik naše ljudske naravi, Sina tvoga Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva za mir
BOŽE, od tebe proizlaze sve svete želje, svi dobri savjeti i sva pravedna djela. Podari svojim slugama onaj mir kojega ovaj svijet ne može dati, kako bi srca naša mogla izvršavati tvoje zapovijedi. Oslobodi nas straha od svih neprijatelja, da svoj život provedemo u miru i spokoju. Po zaslugama našega Gospodina Isusa Krista. Amen.

Molitva za pomoć u vrijeme nevolje
MOLIMO te, Gospodine, rasvijetli našu tamu; po velikom svojem milosrđu obrani nas od nevolja i opasnosti koje vrebaju na nas ove noći; poradi ljubavi tvojega Sina, Spasitelja našega Isusa Krista. Amen.

U vrijeme velikih bolesti i umiranja
Svemoćni i milostivi Bože, kome jedinome pripadaju pitanja života i smrti; u ovo vrijeme strašne bolesti utječemo se k tebi za pomoć. Izbavi nas, usrdno te molimo, iz naših nevolja; podari snagu i vještinu svojim slugama u liječenju; blagoslovi sredstva za izlječenje; i podari da, vidjevši kako je krhak naš ovozemaljski život, možemo prikloniti svoja srca tvojoj nebeskoj mudrosti, koja vodi u život vječni; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

U vrijeme prirodnih katastrofa
Svemogući Bože, svojom si Riječju postavio temelje zemlji, granice mora, vjetrova i valova. Okruži nas svojom milošću i mirom i sačuvaj nas u ovoj pošasti. Svojim Duhom podiži one koji su pali, ojačaj one koji rade na spašavanju ljudskih života, obnovi i ispuni nas nadom u svoje novo stvaranje; po Isusu Kristu, našem Gospodinu. Amen.

Za povjerenje u vrijeme brige i tjeskobe
Ljubljeni Oče, podaj nam da ti na svemu budemo zahvalni te da se ne bojimo ničega osim gubitka tebe i da svu brigu bacim na Onoga koji brine za nas. Sačuvaj nas od nevjernih strahova i svjetovnih strepnji i daj da nam niti jedan oblak ovog smrtnog života ne sakrije svjetlost one ljubavi koja je besmrtna i koju si nam očitovao u svome Sinu, Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen. (BCP 2019)

Molitva za sve ljude
BOŽE, Stvoritelju i Održavatelju svega čovječanstva, ponizno te molimo, za sve ljude u svim stanjima u kojima se nalazili; budi voljan svima objaviti tvoje putove i tvoje spasonosno zdravlje svim narodima. Osobito te molimo za tvoju svetu i sveopću Crkvu; da bi bila tako vođena, i upravljana po tvome dobrome Duhu, kako bi svi koji ispovijedaju i nazivaju sebe kršćanima, bili vođeni na put istine, i držali se vjere u jedinstvu duha, u svezi mira, te u pravednosti života. Konačno, predajemo tvojoj Očinskoj dobroti, sve one koji su na bilo koji način potlačeni ili u nevoljama i brigama u umu, tijelu, ili radi posjeda; (osobito se molimo za ove ljude ……………), dostoj se utješiti ih i pomoći im, prema njihovim različitim potrebama; dajući im strpljenje u njihovim patnjama, i sretan izlaz iz svih njihovih nedaća. Sve te to molimo poradi Isusa Krista. Amen.

Služitelj ili svi zajedno:

Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno:

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

Biblijski citati korišteni iz prijevoda: Kršćanska sadašnjost.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori