VEČERNJA MOLITVA, 6.01.2021.

Dnevne molitve donosimo iz Knjige zajedničkih molitava (The Book of Common Prayer) koja slijedi drevnu crkvenu tradiciju Jutarnje i Večernje zajedničke molitve. Kao takve, one se mole u crkvi, tamo gdje se obavljaju redovite dnevne službe, ali se može moliti i u drugim prigodama gdje se vjerujući nalaze zajedno, najčešće u domu gdje će jedan član obitelji preuzeti vodstvo molitve kao služitelj. Ukoliko netko sam moli, može uzeti Opću ispovijed, Očenaš, biblijska čitanja (uključujući psalme i hvalospjeve), vjerovanje te zaključiti molitvama (kolektama) na kraju.

UVODNI REDAK

K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja. Izaija 60,3

Služitelj će zatim reći:

POKAJNIČKI ČIN

Priznajmo ponizno naše grijehe svemogućemu Bogu.

Služitelj može pozvati nazočne da u tišini ispovjede svoje grijehe Gospodinu prije nego će izreći zajedničku, Opću ispovijed.

Služitelj i narod, klečeći, zajedno izgovaraju:

Opća ispovijed

SVEMOGUĆI, milosrdni Oče, zalutali smo i zastranili na našim putovima kao izgubljene ovce. Previše smo slijedili nakane i želje vlastitoga srca, prekršili smo tvoje svete zapovjedi, propustili ono što smo trebali učiniti, a činili ono što nismo trebali. No ti, Gospodine, smiluj nam se, poštedi one koji priznaju svoje grijehe, i obnovi one koji se kaju, prema obećanjima svojim koja si dao ljudima u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomozi nam, milosrdni Oče, da nadalje živimo dobrim, pravednim i uzdržljivim životom, na slavu tvojega svetoga Imena. Amen.

Naviještaj oproštenja grijeha

Izgovara prezbiter ili biskup ukoliko je prisutan, stojeći dok narod kleči.

Služitelj: SVEMOGUĆI Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji ne želi smrt grešniku, no radije da se ostavi svojih zlih putova i živi; koji je svojim služiteljima dao moć i zapovijed, objaviti i proglasiti njegovom pokajanom narodu oprost i oslobođenje od njihovih grijeha; On je milostiv (+) i oprašta svima onima koji se istinski kaju, i iskreno vjeruju njegovo sveto Evanđelje. Stoga ga molimo da nam dodjeli istinsko pokajanje, i svojega Svetoga Duha, kako bi ono što činimo pred njegovim licem, bilo njemu ugodno, te da naš život od sada pa nadalje, može biti čist i svet; kako bi na kraju došli u njegovo vječno blaženstvo; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Narod: Amen.

Ukoliko je predvoditelj đakon ili laik, umjesto gore navedenog, izgovara sljedeće:

PODARI, usrdno te molimo milosrdni Gospodine, oproštenje i mir svome vjernom narodu kako bi bili očišćeni od svih svojih grijeha i služili ti smirenoga uma; po Isusu Kristu, Gospodinu našem.

Narod: Amen.

Služitelj opet klekne te svi zajedno izgovaraju Molitvu Gospodnju:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

POZIVNIK I PSALAM

Služitelj klečeći izgovara:

Služitelj: Otvori Gospodine usne moje
Narod: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Služitelj: Bože, u pomoć mi priteci!
Narod: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Svi ustaju:

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Služitelj: Slavimo Gospodina.
Narod: Slavljeno bilo ime Gospodnje!

Svi izgovaraju:

Phos hilaron (Milosti Svjetlo)

RADOSNA svjetlosti, svete slave: Besmrtnoga Oca, nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste! Prispjevši k zalazu sunca, svjetlost večernju gledamo: Oca i Sina i Svetoga Duha Božjega slavimo! Dostojan si svagda klicanjem čistim biti slavljen, Sine Božji, koji život daješ: čitav svijet te slavi!

Deus misereatur – Psalam 67

1Zborovođi. Uza žičana glazbala.
Psalam. Pjesma.
2Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
3da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,svi puci tvoje spasenje!

4Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!

5Nek’ se vesele i kliču narodi,
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

6Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!

7Zemlja plodom urodila!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
8Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Deus, judicium – Psalam 72

1Salomonov. Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
2Nek’ puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

3Nek’ bregovi narodu urode mirom,
a brežuljci pravdom.
4Sudit će pravo ubogim pučanima,
djeci siromaha donijet će spasenje,
a tlačitelja on će smrviti.

5I živjet će dugo kao sunce
i kao mjesec u sva pokoljenja.
6Sići će kao rosa na travu,
kao kiša što natapa zemlju!

7U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
8I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

9Dušmani će njegovi preda nj kleknuti
i protivnici lizati prašinu.
10Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare,
vladari od Arabije i Sabe danak donositi.
11Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

12On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
13smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku:
14oslobodit će ih nepravde i nasilja,
jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.

15Stog’ neka živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije,
nek’ mole za njega svagda
i neka ga blagoslivljaju!

16Nek’ bude izobila žita u zemlji,
po vrhuncima klasje neka šušti k’o Libanon!
I cvjetali stanovnici gradova
kao trava na livadi.

17Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!

18Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov,
koji jedini tvori čudesa!
19I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka!
Sva se zemlja napunila slave njegove!
Tako neka bude. Amen!

20Time se završavaju molitve Jišajeva sina Davida.

Služitelj: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Narod: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

BIBLIJSKA ČITANJA

Čitanje iz knjige proroka Jeremije 5

1

Uzroci najezde

»Prođite ulicama jeruzalemskim, pogledajte dobro i raspitajte se,
tražite po njegovim trgovima,
pa ako nađete ijednoga čovjeka
koji čini pravo
i traži istinu,
oprostit ću ovom gradu« –
riječ je Jahvina.
2Pa kad i govore: »Živoga mi Jahve!«
doista se krivo zaklinju.
3Jahve, nisu li oči tvoje upravljene k istini?
Biješ ih, ali njih ne boli;
zatireš ih, al’ oni odbijaju pouku tvoju.
Čelo im je tvrđe od litice,
odbijaju da se obrate.
4Rekoh: »Samo siromasi
tako ludo postupaju,
jer ne znaju puta Jahvina
ni pravo Boga svojega.
5Poći ću, dakle, velikima
i njima ću govoriti,
jer oni poznaju put Jahvin
i pravo Boga svojega.«
Ali oni svi složno razbiše jaram
i sve veze pokidaše.
6I zato ih šumski lav napada,
vuk pustinjski razdire,
leopardi vrebaju gradove njihove,
tko god iziđe iz njih bit će rastrgan.
Jer su grijesi njihovi mnogobrojni,
mnogostruki otpadi njihovi.

7»Zašto da ti oprostim?
Sinovi me tvoji napustiše,
zaklinju se lažnim bogovima.
Ja ih nasitih, oni preljub učiniše,
u bludničinu kuću nagrnuše.
8Oni su k’o ugojeni, sileni konji:
ržu za ženom bližnjega svoga.
9Pa da to ne kaznim« – riječ je Jahvina –
»narodu takvu da se ne osvetim?
10Popnite se na zidove! Razarajte!
Uništite, ali ne posvema!
Iščupajte sve čokote
jer nisu Jahvini.
11Da, podlo me izdadoše
dom Izraelov i dom Judin« –
riječ je Jahvina.

12Zanijekaše Jahvu,
rekoše: »Nema ga!
Zlo nas neće snaći,
nećemo iskusiti ni gladi ni mača!
13<13a>A proroci su poput vjetra,
govornika nema među njima!«

14Zato ovako govori Jahve,
Bog nad vojskama:
»Zato što su tako govorili,
<13b>evo što će im se zbiti:
U oganj ću pretvoriti
svoje riječi u tvojim ustima,
a narod ovaj u drvo
da ga oganj proždre.
15Evo, dovest ću na vas
narod izdaleka,
dome Izraelov« – riječ je Jahvina.
»Narod nepobjediv,
narod drevan,
narod kojega jezik nećeš znati,
ni razumjeti što govori.
16Tobolac mu je razjapljen grob.
Svi su oni po izboru junaci.
17On će proždrijet’ tvoju žetvu, tvoj kruh,
sinove i kćeri tvoje,
ovce i goveda tvoja,
grožđe i smokve tvoje,
razorit će ti gradove tvrde
u koje se sada uzdaš.«
18

Dva dodatka

»Ali ni tada« – riječ je Jahvina – »neću te posve uništiti.
19A kad budu pitali: ‘Zašto nam Jahve, Bog naš, učini sve ovo?’, ti ćeš im odgovoriti: ‘Jer ste mene ostavili da biste služili tuđim bogovima u svojoj zemlji, služit ćete tuđincu u zemlji koja nije vaša!’«
20

Opomena

Objavite ovo domu Jakovljevu
i obznanite po Judeji:
21»Čujte, dakle, ovo,
narode ludi i nerazumni:
oči imaju, a ne vide,
uši imaju, a ne čuju!
22Zar se mene nećete bojati« – riječ je Jahvina –
»zar nećete drhtati preda mnom
koji sam stavio pijesak moru za granicu,
za vječnu među koje nikad neće prijeći:
ono se biba, al’ je nemoćno,
valovi mu huče, ali prijeći neće?
23No, u naroda ovog
srce je prkosno, nepokorno;
oni se udaljiše –
to je snaga njihova!
24Ne rekoše u srcu svome:
‘Bojmo se Jahve, Boga svojega,
koji nam u pravi čas šalje
dažd rani i kišu kasnu
i koji nam čuva tjedne
određene za žetvu.’
25Vaša bezakonja narušiše ovo,
vaši vam grijesi uništiše blagostanje.«
26

Bezakonje

»Da, u mome narodu ima zlikovaca:
kao ptičari vrebaju iz zasjede,
postavljaju zamke,
hvataju ljude.
27Kao što je krletka puna ptica,
tako su njihove kuće pune grabeža;
postadoše tako veliki i bogati,
28tusti i ugojeni.
Da, prevršila se mjera zla,
ne brane prava,
prava sirote na sreću,
ne mare za pravo sirotinje.
29Pa da to ne kaznim« – riječ je Jahvina –
»narodu takvu da se ne osvetim?

30Strahote i grozote
zbivaju se u ovoj zemlji:
31proroci laž proriču,
a svećenici poučavaju na svoju ruku.
A mojem narodu to omilje!
Al’ što ćete raditi na kraju?«

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Magnificat (Lk 1,46-55)

VELIČA duša moja Gospodina*
i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Čita se DRUGO ČITANJE, uzeto iz Novog Zavjeta, kako je određeno.
Čitanje iz evanđelja po Ivanu 2, 1-12

Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. 2Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. 3Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« 4Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« 5Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«
6A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. 7Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. 8Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. 9Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika 10i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«
11Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. 12Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.

Čitač: Riječ je Gospodnja
Narod: Bogu hvala.

Nunc dimittis (Lk 2,29-32)

SAD otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, *
po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje, *
spasenje tvoje,
koje si pripravio *
pred licem sviju naroda.
Svjetlost na prosvjetljenje naroda, *
i slavu puka svoga izraelskoga.

SLAVA Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu. *
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

ISPOVIJED VJERE

Apostolsko vjerovanje

Služitelj: Kršćani, što vjerujete

Svi:
VJERUJEM u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

MOLITVE

Služitelj: Gospodin s vama.
Narod: I s duhom tvojim.
Služitelj: Pomolimo se.

Služitelj: Neka ova večer bude sveta, dobra i mirna,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Da nas Tvoji sveti anđeli vode putovima mira i dobre volje,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Oprosti nam grijehe i prijestupe naše,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Podari mir Crkvi svojoj i cijelome svijetu,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Pomozi nam napustiti ovaj svijet u vjeri i strahu Božjem da ne bismo bili osuđeni na dan velikoga suda Kristova,
Narod: Molimo te, Gospodine.
Služitelj: Svojim Svetim Duhom poveži nas u zajedništvo sa svim svojim svetima, da jedan drugoga i sav naš život povjerimo Kristu,
Narod: Molimo te, Gospodine.

Molitva dana
Bože, ti si po zvijezdi prethodnici svoga Sina jedinorođenca objavio narodima na Zemlji; nas, koji te ovdje poznajemo s vjerom, uvedi u svoju nazočnost, gdje ćemo te gledati u slavi licem u lice, po istome Kristu Gospodinu našemu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen.

Molitva za mir
BOŽE, od tebe proizlaze sve svete želje, svi dobri savjeti i sva pravedna djela. Podari svojim slugama onaj mir kojega ovaj svijet ne može dati, kako bi srca naša mogla izvršavati tvoje zapovijedi. Oslobodi nas straha od svih neprijatelja, da svoj život provedemo u miru i spokoju. Po zaslugama našega Gospodina Isusa Krista. Amen.

Molitva za pomoć u vrijeme nevolje
MOLIMO te, Gospodine, rasvijetli našu tamu; po velikom svojem milosrđu obrani nas od nevolja i opasnosti koje vrebaju na nas ove noći; poradi ljubavi tvojega Sina, Spasitelja našega Isusa Krista. Amen.

U vrijeme velikih bolesti i umiranja
Svemoćni i milostivi Bože, kome jedinome pripadaju pitanja života i smrti; u ovo vrijeme strašne bolesti utječemo se k tebi za pomoć. Izbavi nas, usrdno te molimo, iz naših nevolja; podari snagu i vještinu svojim slugama u liječenju; blagoslovi sredstva za izlječenje; i podari da, vidjevši kako je krhak naš ovozemaljski život, možemo prikloniti svoja srca tvojoj nebeskoj mudrosti, koja vodi u život vječni; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

U vrijeme prirodnih katastrofa
Svemogući Bože, svojom si Riječju postavio temelje zemlji, granice mora, vjetrova i valova. Okruži nas svojom milošću i mirom i sačuvaj nas u ovoj pošasti. Svojim Duhom podiži one koji su pali, ojačaj one koji rade na spašavanju ljudskih života, obnovi i ispuni nas nadom u svoje novo stvaranje; po Isusu Kristu, našem Gospodinu. Amen.

Za povjerenje u vrijeme brige i tjeskobe
Ljubljeni Oče, podaj nam da ti na svemu budemo zahvalni te da se ne bojimo ničega osim gubitka tebe i da svu brigu bacim na Onoga koji brine za nas. Sačuvaj nas od nevjernih strahova i svjetovnih strepnji i daj da nam niti jedan oblak ovog smrtnog života ne sakrije svjetlost one ljubavi koja je besmrtna i koju si nam očitovao u svome Sinu, Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen. (BCP 2019)

Molitva za sve ljude
BOŽE, Stvoritelju i Održavatelju svega čovječanstva, ponizno te molimo, za sve ljude u svim stanjima u kojima se nalazili; budi voljan svima objaviti tvoje putove i tvoje spasonosno zdravlje svim narodima. Osobito te molimo za tvoju svetu i sveopću Crkvu; da bi bila tako vođena, i upravljana po tvome dobrome Duhu, kako bi svi koji ispovijedaju i nazivaju sebe kršćanima, bili vođeni na put istine, i držali se vjere u jedinstvu duha, u svezi mira, te u pravednosti života. Konačno, predajemo tvojoj Očinskoj dobroti, sve one koji su na bilo koji način potlačeni ili u nevoljama i brigama u umu, tijelu, ili radi posjeda; (osobito se molimo za ove ljude ……………), dostoj se utješiti ih i pomoći im, prema njihovim različitim potrebama; dajući im strpljenje u njihovim patnjama, i sretan izlaz iz svih njihovih nedaća. Sve te to molimo poradi Isusa Krista. Amen.

Služitelj ili svi zajedno:

Opća zahvala
SVEMOGUĆI Bože, Oče svake milosti, mi, tvoje nedostojne sluge, iskazujemo ti najponizniju i srdačnu hvalu za svu tvoju dobrotu i ljubaznost prema nama i prema svim ljudima. Blagoslivljamo te što si nas stvorio, očuvao i svim blagoslovima obdario u ovome životu. Blagoslivljamo te iznad svega zbog tvoje neprocjenjive ljubavi iskazane u otkupljenju svijeta po našemu Gospodinu Isusu Kristu; zbog darovane nam milosti i zbog nade slave koja je u nama. Usrdno te molimo, podari nam pravo shvaćanje svekolike tvoje milosti, da ti naša srca budu iskreno zahvalna; da ti možemo iskazivati hvalu, ne samo svojim usnama, nego i svojim životima, dajući sebe u službu tebi, hodajući pred tobom, u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Molitva Sv. Krizostoma
SVEMOGUĆI Bože, ti si nam u ovo vrijeme udijelio milost uslišujući naše zajedničke prošnje upućene tebi; ti si po svome ljubljenome Sinu obećao, gdje su dvoje ili troje okupljeni u njegovo Ime, da ćeš biti među njima. Ispuni sada, Gospodine, želje i molbe slugu svojih, kako je najbolje za nas; podari nam u ovome svijetu poznavanje tvoje istine a u budućem svijetu život vječni. Amen.

Završava se s riječima Milost… koju izgovara služitelj ili svi zajedno:

MILOST Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

Biblijski citati korišteni iz prijevoda: Kršćanska sadašnjost.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori