Augsburško vjeroispovijedanje – O OPRAVDANJU (članak 4)

Augsburško vjeroispovjedanje (lat. Confessio Augustana), nastalo je 1530. godine. Te je godine car Karlo V. sazvao u Augsburgu sabor na kojem se trebalo odlučiti hoće li evangelici biti priznati u Carstvu…. Više vidi ovdje.

Prethodni članci:

Članak 1 – O Bogu

Članak 2 – O prvotnom grijehu

Članak 3 – O Sinu Božjem

Članak 4 – O OPRAVDANJU

Naše crkve također naučavaju da ljudi ne mogu biti opravdani pred Bogom njihovom vlastitom snagom, zaslugom ili djelima, već se slobodno opravdavaju poradi Krista po vjeri, kada uzvjeruju da su primljeni u milost i da su im grijesi oprošteni poradi Krista koji je svojom smrću dao zadovoljštinu za naše grijehe. Ovu vjeru Bog pripisuje za pravednost u njegovim očima (Rimljanima 3, 4).

KRATKO RAZMATRANJE

Opravdanje vjerom je jedno od temeljnih učenja reformacije. Ono je jedno od pet načela reformacije: Sola Fide (Samo vjera).

Ovaj članak ukratko i jasno definira što je opravdanje vjerom, odnosno opravdavajuća vjera. U nama nema vlastite snage, zasluga ili dobrih djela kojim bi mi umilostivili Boga. Zato je Kristova žrtva (Kristove zasluge) ta po kojoj nam se grijesi opraštaju. To nam se oproštenje nudi kao slobodan dar (Apologija, str. 91, Book of Concord).

Pripisana pravednost govori o posljedicama oproštenja i opravdanja. Bog nam pripisuje i uračunava Božju pravednost te nas time proglašava pravednim, odnosno oslobađa nas od optužbe, proglašava nas da nismo krivi. Pravednost dakle nije naše prirodno niti stečeno stanje temeljem nekakvih naših vlastitih zasluga, već isključivo dar Božji.

Opravdanje vjerom uključuje i posvećenje. Onaj koji je doista opravdan vjerom, taj čini dobra djela, ne da bi se po njima spasio, već da bi potvrdio djelatnu milost Božju u sebi.

Više o opravdanju vjerom vidi:

Što je opravdanje vjerom? 1 dio

Što je opravdanje vjerom? 2 dio

Što je opravdanje vjerom? 3 dio

Što je opravdanje vjerom? 4 dio

Tekst članka uredio i kratko razmatranje napisao Biskup Jasmin Milić.

Kod preuzimanja ovoga teksta obavezno navesti izvor.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori