Augsburško vjeroispovijedanje o Crkvi (7)

Razmatramo Augsburško vjeroispovijedanje o Crkvi. Augsburško vjeroispovjedanje (lat. Confessio Augustana), nastalo je 1530. godine. Te je godine car Karlo V. sazvao u Augsburgu sabor na kojem se trebalo odlučiti hoće li evangelici biti priznati u Carstvu. Više vidi ovdje.

Sve članke vidi ovdje.

Augsburško vjeroispovijedanje o Crkvi

Augsburško vjeroispovijedanje o Crkvi

Članak 7 – O CRKVI

Naše crkve također naučavaju da će zauvijek trajati jedna sveta Crkva. Crkva je zajednica svetih u kojoj se evanđelje istinito podučava a sakramenti valjano dijele. Za pravo jedinstvo crkve dovoljno je složiti se oko učenja evanđelja i dijeljenja sakramenata. Nije potrebno da ljudske tradicije, rituali i ceremonije uspostavljene od ljudi budu svugdje slične. Kao što Pavao reče: “Jedna vjera, jedan krst, jedan Bog i Otac sviju,” itd. (Efežanima 4, 5-6).

Već u prvoj rečenici evidentno je da reformatori nisu smatrali kako osnivaju nekakvu novu crkvu već reformiraju jednu Kristovu crkvu koja će zauvijek trajati. Dakle, Crkva je jedna i sveta. Ta jedna Crkva nije ograničena denominacijskim granicama.

Katolička crkva, što dakle znači opća Crkva, ima mnogo šire značenje nego kako ju se uobičajeno razumije.

Termin Katolička dolazi od grčke riječi  καθολικός što prevodimo kao nešto univerzalno, sveopće. Prvi puta ovaj termin koristi Ignacije Antiohijski početkom drugog stoljeća u svojoj poslanici smirnjanima  navodeći da “tamo gdje je Krist tamo je i Katolička Crkva”.

Ona je sveopća i prisutna tamo gdje se “istinito podučava evanđelje i valjano dijele sakramenti”. Ovom definicijom istinitog podučavanja evanđelja i valjanog dijeljenja sakramenata, naglašena je apostoličnost crkve.

Reformatori su stoga smatrali da reformacijom (obnovom) Crkve nastavljaju biti katolici u onom izvornom značenju toga termina.

Više o tome vidi: JESU LI PROTESTANTI KATOLICI?

Crkva je sveta. Crkva nije sveta zbog savršenosti njezinih članova, već zbog činjenice da Duh Sveti prebiva u Crkvi i posvećuje vjernike tako da ih odvaja za Boga i poziva na moralnu i duhovnu svetost življenja (katekizam Biti kršćanin u 94)

Naglašavajući da je Crkva jedna, sveta i sveopća (zauvijek traje), te da se u njoj mora ispravno propovijedati evanđelje i sakramenti valjano dijeliti (apostoličnost) članak se zapravo poziva na učenje Nicejsko-carigradskog vjeroispovijedanja o Crkvi, u kojem ispovijedamo da vjerujemo u jednu, svetu, sveopću i apostolsku Crkvu. To su četiri važna obilježja crkve.

Vidi i ovo: KOJA SU ČETIRI OBILJEŽJA CRKVE?

Članak se dotiče i obreda i liturgijske prakse. Red određenih obreda i sakramenata, liturgije i sl., nije bio jedinstven ni prije reformacije kao što nije jedinstven ni danas. Mnogi se nažalost vezuju uz određenu formu liturgije smatrajući je svojim nepromjenjivim identitetom.

Nažalost, zbog određenih promjena u liturgiji i sl. nastaju raskoli unutar određenih denominacija. Malo rimokatolika zna da postoje katolici koji služe po istočnom obredu koji je identično s pravoslavnim. Mnogi pravoslavni ne znaju da postoje pravoslavni koji služe po rimskom obredu. Još manje je poznato da npr. ukrajinski luterani služe po istočnom obredu. Dakle, u većem djelu identičnom s pravoslavnim.

O tome vidi više: UPOZNAJTE UKRAJINSKE LUTERANE ISTOČNOGA OBREDA

Članak stoga ispravno naglašava da je pitanje obreda, liturgije i sl. nebitno za jedinstvo Crkve. Evangeličke crkve se liturgijski veoma razlikuju npr. u Njemačkoj i skandinavskim zemljama. Ta se različitost vidi ne samo u obredu, već i u liturgijskoj odjeći služitelja. Takva je razlika je prisutna i u drugim tradicionalnim protestantskim crkvama.

No, obredi su uspostavljeni, kako članak kaže od ljudi, a za jedinstvo crkve nužno je složiti se oko učenja evanđelja i dijeljenja sakramenata.

Vidi i ovo: Zašto liturgija?

Nastavit će se…

Tekst članka uredio i kratko razmatranje napisao Biskup Jasmin Milić.

Naslovna fotografija: Unsplash

Kod preuzimanja ovoga teksta obavezno navesti izvor.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori