Blagoslov napasti i kušnje (video)

Molitva dana:

Svemogući Bože, tvoj blagoslovljeni Sin vođen je Duhom da bi bio iskušan od Sotone; pohitaj u pomoć svojim slugama koji su napadnuti raznovrsnim kušnjama; tebi su znane njihove slabosti, daj da svatko od njih pronađe snage da se spasi, po Gospodinu našemu Isusu Kristu Sinu tvome, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen.

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Postanka (Post 9,8-15): Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: “Evo ja,  sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima sa svime što je s vama izišlo iz korablje sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam svoj Saveza s vama te nikada više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.” I reče Bog: “A ovo znamen je Saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama, za naraštaje buduće: Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i duga se u oblaku pokaže, spomenut ću se Saveza svoga, Saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 1, 12-15): U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« Riječ Gospodnja.

Propovijed poslušajte na priloženom video linku:

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori