Gospodin je s nama nevolji

Riječi proroka Jeremije (Jr 20:10-13) često možemo poistovjetiti sa nekim trenutcima vlastitog života. Klevetanje i napadi na njega potaknuli su ga da iznese svoje ogorčenje životnom situacijom u kojoj se našao. Teško ga pogađa spoznaja da svi oni koji su mu bili prijatelji sada jedva čekaju njegov pad. Njegova služba kao Božjeg proroka bila je da narod koji mu je bio povjeren i kojeg je od srca volio opominje zbog grijeha kojeg narod čini i zbog toga što se udaljava od Boga. Govorio im je istinu, a ona ih je toliko boljela da su jedva čekali da Jeremije više ne bude, da doživi pad jer su smatrali da nakon toga mogu raditi i živjeti kako hoće i nitko im neće više ništa prigovarati.

Pogledajmo i mi u svoj život, onako iskreno i u najdubljoj intimi s Bogom. Koliko smo se puta i mi našli u jednoj od ove dvije oprečne životne situacije. Pitajmo se jesmo li bili na onoj strani kada smo dobronamjerno pokušali opomenuti svoje bližnje da čine ono što nije dobro i što nije u skladu s Božjim zakonima ili smo možda bili na onoj strani koja se ponašala na način da želi ušutkati svakog onoga koji naviješta Riječ Božju te opominje i upozorava na nesklad našeg života s Božjim naumom.

Među kršćanima ima onih koji istinski vjeruju u Boga i vjeruju Bogu te svojim životom navještaju i promiču one vrijednosti koje nam Bog daje kroz svoju Riječ. Nažalost, vrlo često se događa da ti ljudi, upravo zbog svojih uvjerenja i načina života budu odbačeni od okoline pa čak i od onih za koje su mislili da su im prijatelji. Ti prijatelji u jednom trenutku postanu njihovi neprijatelji i čine sve da ih osramote, obeshrabre i da dočekaju njihov pad, baš kako i Jeremija o tome svjedoči. Teška je to životna situacija i kad se nađemo u njoj osjećamo gorčinu, razočaranost, ljutnju i dolazi nam želja za osvetom. Vjerujem da smo i mi ponekad bili u takvim situacijama i poželjeli osvetu kao Jeremija: Gospodine nad Vojskama, daj da vidim kako im se osvećuješ. U Jeremiji to nije bila mržnja prema njima već prevelika bol i tuga zbog cijele situacije u kojoj je Jeremija bio pa ne treba čuditi da emocije prevladaju razum u takvim trenutcima. Iako prorok Jeremija moli Boga za osvetu, radi to prije svega jer je siguran da će uz Boga postići pobjedu. Jeremija zna da je Bog taj koji izbavlja duše sirote iz ruku zlikovaca. I mi se trebamo uvijek pouzdati u Boga jer znamo da je on našoj strani kada nastupamo u njegovo Ime i kada zagovaramo ono što je Bog objavio u svojoj Riječi, ali kad to činimo iskreno i bez zadrške. Znamo da ćemo u nekim životnim trenutcima biti odbačeni od najbliže okoline i od svojih bližnjih, ali to nas nikad ne smije obeshrabriti da činimo djela Božja.

Naš Gospodin Isus često je bio u situacijama da su ga htjeli pograbiti i kamenovati zbog onog što je naviještao i svjedočio. Iako je on činio samo dobra djela i nikada nije učinio niti jedan grijeh bilo je mnogo onih koji su ga htjeli ubiti. Pitao ih je Isus zbog čega to žele učiniti, zar zbog dobrih djela Očevih koja im je pokazao? Ali oni odgovoriše da je to zbog toga što sebe naziva Sinom Božjim. Tolika čuda je Isus pokazao narodu, toliko puta im je govorio Bogu kao onaj koji ima vlast, toliko je vremena proveo s njima, a oni i dalje smatraju da je on bogohulnik. Isus svoje božanstvo dokazuje u mnogim situacijama i sada im ukazuje na vrlo jednostavan dokaz: „Ako ne činim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim, sve ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte pa uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu.“ (Iv 10) Ni Isus, iako Sin Božji nije bio pošteđen toga da mu ljudi ne vjeruju i da žele vidjeti njegov pad. Isusov odlazak u muku i smrt na križu mnogima je bio uspjeh jer su postigli svoj cilj – onaj koji se nazivao Sinom Božjim i koji ih je upozoravao da njihovi životi nisu bili u skladu s Božjim naumom doživio je pad. Nakon njegovog pada nema više onog koji će ih stalno opominjati i prozivati, a osobito su to bili farizeji i pismoznanci. Na njihovu žalost Isus na križu nije doživio pad već je na slavu Božju ustao od mrtvih i uspostavio svoju Crkvu da nastavi njegovo započeto djelo naviještanja Radosne vijesti. Činom uskrsnuća Isus daje svima nama snagu i vjeru u to da je on uvijek s nama i da mu uvijek možemo povjeriti svoju parnicu. Milost Božja koja nam je dana treba biti uvijek u nama i da se uvijek u životu nalazimo na strani Božjih zakona, ljubavi i pravednosti prema čovjeku, čestitosti i iskrenosti u životu. Ako smo na Božjem putu i on će na tom putu hoditi s nama. Pa i kad smo iskušavani i napastovani u životu možemo kao psalmist reći: U nevolji zazvah Gospodina i Bogu svome zavapih. Iz svog Hrama zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije. (Ps 18) Znamo da će Bog poslušati i uslišiti naše molitve i da će nam pomoći i zaštititi nas od nevolja. Znamo da je Gospodin kao snažan junak uvijek s nama i da nas nikada neće ostaviti u bespomoćnosti ma koliko nam se to nekad činilo. Svjesni smo toga da naš život neće uvijek biti primjer drugima jer postoje oni koji ne žele da se živi po određenim pravilima i to još po Božjim pravilima. Veliki je broj onih koji žele apsolutnu slobodnu u svom životu, ali nisu svjesni da apsolutna sloboda ne postoji jer ako ja mogu sve, onda je netko drugi zbog toga ipak ograničen. Bog nam po svojoj Riječi daje svu potrebnu slobodu da možemo živjeti dostojno čovjeka. Pa kad nas i ljudi odbace znamo da nas Bog neće odbaciti nikada jer je upravo zbog čovjeka Bog poslao svog Sina i tražio od njega da pođe u muku i smrt.

Kad god se nađemo u situaciji da smo odbačeni od ljudi, od prijatelja i bližnjih okrenimo svoj pogled prema križu. Na križu je Bog pokazao koliko voli čovjeka i što je sve spreman učiniti za njega. Svi mi koji smo Boga spoznali po njegovoj Riječi znamo koja je to Očeva djela Isus činio. Neka nas ta djela ohrabruju u svim životnim nevoljama jer znamo da imamo Gospodina koji je naš snažan junak i koji će nas na zaziv ćuti i uslišati.

Autor: Propovjednik Saša Maligec

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori