Nastavak obnove reformatske župne crkve u Suzi

Još 2014. godine započela je obnova reformatske župne crkve u Baranjskom mjestu Suza. U razdoblju od 2014. do 2018. godine u obnovu je utrošeno 918.000,00 Kuna a istu je financiralo Ministarstvo Kulture Republike Hrvatske budući da je reformatska crkva u Suzi spomenik kulture.

Budući da je 2015. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj na temelju dokumenata koji ne sadržavaju puni naziv crkvene općine, promijenila naziv (a zapravo vlasništvo) iste na sebe, formalno pravno je reformatska crkvena općina je ostala bez zemljišno knjižnog upisa iako se nalazi u posjedu svoga vlasništva. Zbog toga je bilo otežano nastaviti radove na crkvi budući župa nije mogla pripremiti potpunu dokumentaciju za natječaj. Iako su bile skele postavljene oko tornja, zbog prekida radova prokišnjavao je krov i činila se daljnja šteta. Trenutno se vodi sudski postupak pred nadležnim sudom kako bi reformatska crkvena općina Suza opet bila zakoniti zemljišno knjižni vlasnik svoje nekretnine.

Župnik župe, Đuro Varga je 2020. godine imao više sastanaka s Robertom Jankovićem, saborski zastupnikom mađarske nacionalne manjine u RH kako bi se pripremili planovi za nastavak radova na crkvi.

Ove, 2021. godine započeli su radovi na vanjskoj fasadi, tornju i stolarski radovi. Radove financira Vlada Republike mađarske u iznosu od 900.000 kn. a izvođač je Europa AP iz Bilja.

Radovi bi trebali biti gotovi za par mjeseci. Nakon toga ostaju unutarnji radovi.

O REFORMATSKOJ ŽUPI SUZA

Reformatska crkva u Suzi je izgrađena na vrlo lijepom mjestu, u središtu naselja na brežuljku, te je crkva iz daleka vidljiva.

Po usmenom predanju u Suzi je izgrađeno više crkava na istome mjestu.

Zidove prve crkve izgradili su jednim od najpoznatijih postupaka pučkog graditeljstva: podigli su noseće stupove, zatim su zidove crkve popunili prvo vertikalno postavljenim drvenim polugama, a po tome isto polužje isprepleli vodoravno savitljivim šibljem. Nakon toga su zidovi premazani mješavinom blata i pljeve. Najvjerojatnije je ta crkva izgrađena u vrijeme reformacije. Po usmenoj predaji je ta crkva kasnije izgorjela.

Druga crkva je građena poput stambenih kuća, na horizontalno polegnutim gredama. U polegnute hrastove grede postavljeni su vertikalni stupci. Zidovi su također između postavljenih stupova popunjeni šibljem i mješavinom blata i pljeve.

Treća crkva je izgrađena na kamenom temelju od ćerpiča. Dozvola za izgradnju je sastavljena 24. srpnja 1774. godine. U zamolbi za izgradnju se navode točne mjere crkve, prema kojim je dužina 9 hvati, širina 9 hvati, visina 3 hvata. U prostoru crkve na oba kraja je planirana gradnja galerija.

Četvrta crkva je najvjerojatnije građena 1806. godine kao proširenje tada postojeće. Lađa crkve je produžena na 16,5 hvati, a širina je povećana na 4 hvati i jednu stopu. Zahrđali lim tornja je također zamijenjen.

Crkva dobiva svoj sadašnji oblik 1869. godine. Prijedlozi i planovi za obnovu tada postojeće crkve se spominju već 1867. godine, i navodi se da je crkva tada bila u lošem stanju. Vjernici crkvene općine se odlučuju na popravak postojeće crkve, koja je i otpočela 1869. godine. Radove izvodi zidarski obrtnik Fischer iz Osijeka. Povisuje zidove tornja, izrađuje novi krov, a u crkvu postavlja nove klupe i propovjedaonicu. Izvedeni radovi su stajali 8.000 forinti. Kupuje se sat za zvonik, kojeg je izradio jedan bravarski poduzetnik iz Osijeka.

Donji dio tornja crkve vjerojatno potiče iz srednjeg vijeka, a na koji zaključak navode zidane vanjske potpore. Zidovi današnje velike crkve mogu skrivati bitne detalje iz srednjeg vijeka.

Povijest crkvene općine

Župa u Suzi je osnovana za vrijeme reformacije. Učenje reformacijskog pokreta u Slavoniji i Baranji širio se propovijedanjem Mihaela Starina, koji je u razdoblju od šest do sedam godina (oko 1544.) osnovao oko 120 mađarskih i hrvatskih protestantskih župa. Pretpostavlja se da je i župa u Suzi osnovana u tom razdoblju.

Na reformatskom groblju je sahranjen znameniti župnik Gedeon Ács (Ač) (1919.-1887.), koji je kao sudionik revolucije 1848. pratio vođu revolucije Lajoša Kossutha (Košut) u progonstvo u Tursku, a kasnije u Ameriku. U progonstvu je pisao dnevnik, koji predstavlja vrijedan biser ukupne mađarske kulturne baštine. Godine 1861. se vraća u domovinu i do smrti živi i službuje kao reformatski svećenik u Suzi.

Autor: Župnik Đuro Varga

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Jedna misao o “Nastavak obnove reformatske župne crkve u Suzi

Odgovori