Konfirmacija u reformatskoj župi Suza

U nedjelju, 22. kolovoza 2021.g. u Reformatskoj crkvenoj općini Suza ( Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj) konfirmirano je dvoje mladih, novih članova ove župe. Obred konfirmacije predvodio je domaći župnik Đuro Varga.

U Suzi je običaj da mladi nakon sedmog razreda Osnovne škole pristupaju konfirmaciji. Osim obrednog dijela, to je ispovjed vjere, kada mladi odgovaraju na postavljena pitanja iz Svetog Pisma, i Heidelberškog katekizma. Nakon konfirmacije postaju punopravni članovi crkve te mogu pristupiti euharistiji. Time i roditelji ispunjavaju obećanje koje su dali prilikom krštenja svoje djece.

Prigodna homilija održana je na temelju 2. Kraljevima 22, 13. “Idite i upitajte Gospodina o meni, i o narodu, i o svoj Judeji zbog ove knjige što je nađena, jer je velik Gospodnji gnjev što se izlila na nas zato što naši očevi nisu slušali riječi ove knjige, nisu vršili što nam je u njoj napisano.”

Mladi kraj Jošija je tražio Božju volju. U hramu su pronašli odgovor, pronašli jedan dio Svetog Pisma, i pomagala u tumačenju proročica Hulda.

Odgovori