PRAVOMOĆNA PRESUDA! Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni je sljednik Reformirane kršćanske crkve

Presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: 43 Pž-1447/2020-6 od 29. lipnja 2021. godine potvrđena je presuda Trgovačkog suda u Osijeku, Poslovni broj 10 P-151/2019-41 od 29. studenog 2019. godine koja glasi:

  1. Utvrđuje se da je pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji, od koje je izrekla odcjepljenje i ustrojila se kao samostalna Reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj na svom sinodu 30. siječnja 1993., tužitelj, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, Kopačevo, Š. Petefija 4, s identifikacijskim oznakama i to: matičnim brojem 0245453 te OIB: 50542093088.
  2. Zabranjuje se tuženiku prisvajati u pravnom prometu pravni subjektivitet tužitelja i upotrebljavati identifikacijske podatke u vidu matičnog broja 0245453 pod kojim je tužitelj upisan pri Državnom zavodu za statistiku te osobno identifikacijskog broja 50542093088 pod kojim je tužitelj upisan pri nadležnom Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a također i sa oba identifikacijska broja i u Evidenciji vjerskih zajednica pri nadležnom Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

Ova je presuda veoma značajna za razrješenje dugogodišnjeg spora između dvije crkve reformirane tradicije. Naime, godinama Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj tvrdi da je ona izravni nasljednik Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, što ne odgovara činjeničnom stanju i javnim ispravama, a o čemu smo već pisali na ovom portalu.

REFORMIRANA KALVINSKA ILI REFORMATSKA CRKVA MAĐARA-IZRAVNI SLJEDNIK REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE?

Činjenica je da je nakon svoje smjene s mjesta biskupa u Reformiranoj kršćanskoj crkvi u Hrvatskoj, na Sinodi u Lugu 1998. biskup Langh odbio priznati odluke Sinode i Provedbenog odbora nelegalno ih poništivši, te ustrojio novu zajednicu (novi crkveno pravni oblik) i to 1999. godine koja danas djeluje pod nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj, a što je u svome obrazloženju utvrdila i navedena pravomoćna presuda

“Pri tome je sud imao u vidu kako je biskup Endre Langh bio predstavnik Reformirane kršćanske crkve u RH i da se bez obzira što ga je sinoda smijenila i nadalje predstavljao  kao njezin zastupnik i svoju novoosnovanu crkvu prikazivao kao sljednika Reformirane kršćanske crkve u RH, te je tvrdio da je ta Crkva sljednica koja je samo naknadno promijenila naziv, a što nije točno. Riječ je o novoosnovanoj crkvi na čelu sa biskupom Langhom.”

Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, zbog činjenice da joj je osporavano pravno sljedništvo, koje je svom raspoloživom dokumentacijom neupitno, ostala bez nekoliko objekata koji su u vlasništvu župa, njezinih organizacijskih oblika. Isto tako imovina koja je bila u vlasništvu Reformatske kršćanske crkve u Jugoslaviji prepisana je na novoosnovanu Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj.  Vlada je s Reformatskom kršćanskom crkvom Mađara u Hrvatskoj odbila potpisati i Ugovor o pitanjima od zajedničkoj interesa, te ga je potpisala s drugom, Reformiranom kršćanskom kalvinskom crkvom, koja se, sukladno ovoj pravomoćnoj presudi, neistinito predstavljala kao pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj koja se odvojila od Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji.

U potvrđujućoj presudi Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske, između ostalog stoji:

“Utvrdivši da je biskup Endre Langh bio predstavnik Reformirane kršćanske crkve u RH i da se, bez obzira na to što ga je Sinoda te crkve 7, studenog 1998. smijenila, i nadalje predstavljao kao njezin zastupnik, a svoju novoosnovanu Crkvu (osnovanu 19. veljače 1999. pod matičnim brojem 1427814) prikazivao kao sljednika Reformirane kršćanske crkve u RH tvrdeći da je ta Crkva sljednica koja je samo naknadno promijenila naziv, što nije točno, jer je riječ o novoosnovanoj crkvi na čelu s biskupom Langhom, prvostupanjski sud je ocijenio da je tužitelj pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji, a kako nije sporno da se tuženik predstavljao kao sljednik Reformirane kršćanske crkve u RH, zabranio je tuženiku prisvajati u pravnom prometu subjektivitet tužitelja i upotrebljavati tužiteljeve identifikacijske oznake.”

Nakon više od 20. godina okončana je krađa identiteta jedne vjerske zajednice na štetu druge, čime je učinjenina nenadoknadiva šteta kako Reformatskoj kršćanskoj crkvi Mađara u Hrvatskoj, tako i njezinom vodstvu, posebno biskupu Jánosu Kopácsi Kettősu.

Povezani članci:

USTROJSTVO REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U HRVATSKOJ

PRVA REGISTRACIJA REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U HRVATSKOJ

PRAVNA OSOBNOST I PRAVO VLASNIŠTVA REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE I REFORMIRANIH ŽUPA U HRVATSKOJ

SINODA U LUGU 1998.

NELEGALNO PONIŠTENJE LEGALNE SINODE

RASKOL U REFORMIRANOJ KRŠĆANSKOJ CRKVI I NASTANAK NOVE CRKVE

SINODA U KOPAČEVU I IZBOR NOVOG VODSTVA CRKVE

DJELOVANJE TAJNIKA DRŽAVNOG POVJERENIŠTVA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

HRVATSKE ŽUPE NA UDARU “BISKUPA” LANGHA I USTROJSTVO PROTESTANTSKE REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE

ZAREĐENJE I POSVEĆENJE ENDRE LANGHA

NOVI ZAKON I POTPISIVANJE UGOVORA S REFORMIRANOM KRŠĆANSKOM CRKVOM

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori