S kojom je Reformiranom crkvom Vlada RH potpisala Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa 2003. godine?

Odmah nakon donošenja novoga Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02), a prije ustrojstva Evidencije vjerskih zajednica, Vlada je pristupila potpisivanju Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa s nekoliko vjerskih zajednica. Između ostalih, Ugovor je potpisan i s Reformiranom kršćanskom crkvom u Hrvatskoj, 4. srpnja 2003. godine. U ime Vlade Ugovor je potpisao tadašnji premijer Ivica Račan a u ime Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj biskup Endre Langh.

Tadašnji tajnik Komisije za odnose s vjerskim zajednicama bio je Franjo Dubrović koji je bez sumnje imao značajnu ulogu u odabiru vjerskih zajednica s kojima će Vlada RH potpisati Ugovor.

Gospodin Endre Langh je 1999. godine izašao iz Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj jer nije želio prihvatiti odluke Sinode u Lugu koja je održana 7. studenog 1998. godine. Na toj je Sinodi, između ostalog iskazano nepovjerenje biskupu Langhu da nadalje vodi Crkvu, smijenjen je s te dužnosti te je izabrano novo vodstvo Crkve. Nakon što je izašao iz Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, gospodin Langh je ustrojio novu vjersku zajednicu koja danas djeluje nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj.

O Sinodi u Lugu vidi ovdje.

O nelegalnom poništenju Sinode vidi ovdje.

Tek nakon što je ustrojio svoju vjersku zajednicu i postao biskup iste, gospodin Langh je i zaređen za svećenika i posvećen za biskupa. O tome vidi više ovdje.

Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj je na svojoj Sinodi promijenila naziv u Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, o istim je činjenicama upoznata i Vlada RH, te za biskupa izabrala Kopácsi Kettős Jánosa. O tome vidi više ovdje.

No, Vladina Komisija za odnose s vjerskim zajednicama po svome tajniku Franji Dubroviću ignorirala je ove činjenice te i dalje smatrala Endre Langha biskupom a njegovu novu vjersku zajednicu pravnu sljednicu Reformirane crkve iz Jugoslavije. Iz samo njemu poznatih razloga i eventualnih interesa gospodin Franjo Dubrović je stao na stranu gospodina Langha. To je vidljivo iz brojnih službenih dopisa koje je osobno potpisao. Njima je potvrđivao pravnu sljednost vjerskoj zajednici gospodina Langha a Reformatsku kršćansku crkvu Mađara u Hrvatskoj prozivao da je novonastala crkva, da nije konfesionalna vjerska zajednica i sl. Time je učinjena nenadoknadiva šteta kako Reformatskoj kršćanskoj crkvi Mađara u Hrvatskoj kao i vodstvu iste, posebno biskupu Kopácsi Kettős Jánosu.

Više o djelovanju gospodina Dubrovića vidi ovdje.

U brojnim očitovanjima Komisija za odnose s vjerskim zajednicama kao i Vlade RH jasno je navedeno s kojom vjerskom zajednicom Vlada RH sklapa Ugovor. Ugovor je dakle sklopljen s Reformiranom ckrvom koja ima svoj kontinuitet od vremena reformacije, koja je djelovala u Kraljevini SHS, Kraljevini Jugoslaviji, odnosnosno SFR Jugoslaviji. Ta se Reformirana crkva, po navedenim očitovanjima osamostalila u neovisnoj Republici Hrvatskoj 30. siječnja 1993. godine.

To npr. Komisija za odnose s vjerskim zajednicama potvrđuje svojim dopisom broj: 563-08-125/1-05 od 24. ožujka 2005. godine u kojem stoji:

Vlada Republike Hrvatske sklopila je s predmetnom Crkvom Ugovor (NN, 163/03) kao jedinom Crkvom koja je djelovala na području Republike Hrvatske kontinuirano od Austro-Ugarske monarhije, Kraljevine Jugoslavije, SFRJ, te osamostaljenja i osnivanja države Republike Hrvatske”.

Ta Crkva se osamostalila u Republici Hrvatskoj 30. siječnja 1993. godine pod nazivom Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj a što potvrđuje i Komisija za odnose s vjerskim zajednicama svojim očitovanjem od 14. srpnja 2005. godine.

dubrovićć
Iz dopisa Komisije za odnose s vjerskim zajednicama od 14. srpnja 2005. u kojem se potvrđuje da je Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj ustrojena 30. siječnja 1993. godine.

Pravomoćna presuda o pravnom sljedništvu

Budući da Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj nije uspjela na temelju javnih isprava i crkveno-pravnih dokumenata dokazati da je ona pravni sljednik Reformirane crkve Jugoslavije i da se ustrojila 30. siječnja 1993. godine u Republici Hrvatskoj, morala je istinu dokazati pravnim putem, na nadležnom sudu za utvrđivanje pravnog sljedništva.

Tako je presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: 43 Pž-1447/2020-6 od 29. lipnja 2021. godine potvrđena je presuda Trgovačkog suda u Osijeku, Poslovni broj 10 P-151/2019-41 od 29. studenog 2019. godine koja glasi:

  1. Utvrđuje se da je pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji, od koje je izrekla odcjepljenje i ustrojila se kao samostalna Reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj na svom sinodu 30. siječnja 1993., tužitelj, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, Kopačevo, Š. Petefija 4, s identifikacijskim oznakama i to: matičnim brojem 0245453 te OIB: 50542093088.
  2. Zabranjuje se tuženiku prisvajati u pravnom prometu pravni subjektivitet tužitelja i upotrebljavati identifikacijske podatke u vidu matičnog broja 0245453 pod kojim je tužitelj upisan pri Državnom zavodu za statistiku te osobno identifikacijskog broja 50542093088 pod kojim je tužitelj upisan pri nadležnom Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a također i sa oba identifikacijska broja i u Evidenciji vjerskih zajednica pri nadležnom Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

Nakon više od 20. godina lažnog predstavljanja Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, najzad je pravomoćno presuđeno da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve Jugoslavije.

Više o tome vidi ovdje.

Što ova presuda znači za pitanje Ugovora koji je potpisan s Reformiranom kršćanskom crkvom u Hrvatskoj, 4. srpnja 2004. godine?

Dakle, Vlada RH je, nedvojbeno željela potpisati Ugovor s Reformiranom crkvom koja u kontinuitetu djeluje od vremena reformacije i koja se u Republici Hrvatskoj osamostalila 1993. godine kao sljednica Crkve Jugoslavije. No, problem je što je to učinjeno s pogrešnom crkvom koja se lažno predstavljala kao Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i koja je zapravo ukrala tuđi identitet. Odgovornima, posebno gospodinu Dubroviću to je trebalo biti poznato, ali kako smo naveli, samo iz sebi poznatih razloga on je podržao lažno predstavljanje gospodina Langha i omogućio njegovoj zajednici Ugovor. Osim drugih prava i obveza, novoosnovana vjerska zajednica na čelu s gospodinom Langhom je iz Državnog proračuna od 2004. godine dobijala oko milijun kuna godišnje.

Hoće li Vlada RH sada raskinuti Ugovor s Reformiranom kršćanskom kalvinskom crkvom i tražiti povrat sredstava od vjerske zajednice koja je lažno se predstavljajući ta ista sredstva dobijala i uživala, ili će se aneksom Ugovora samo izmijeniti naziv nositelja Ugovora, ostaje vidjeti.

Ispunjava li Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj uvjete za Ugovor s Vladom RH?

U obrazloženju potvrđujuće presude Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske 43 Pž-1447/2020-6 od 29. lipnja 2021., između ostalog stoji:

Utvrdivši da je biskup Endre Langh bio predstavnik Reformirane kršćanske crkve u RH i da se, bez obzira na to što ga je Sinoda te crkve 7, studenog 1998. smijenila, i nadalje predstavljao kao njezin zastupnik, a svoju novoosnovanu Crkvu (osnovanu 19. veljače 1999. pod matičnim brojem 1427814) prikazivao kao sljednika Reformirane kršćanske crkve u RH tvrdeći da je ta Crkva sljednica koja je samo naknadno promijenila naziv, što nije točno, jer je riječ o novoosnovanoj crkvi na čelu s biskupom Langhom, prvostupanjski sud je ocijenio da je tužitelj pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji, a kako nije sporno da se tuženik predstavljao kao sljednik Reformirane kršćanske crkve u RH, zabranio je tuženiku prisvajati u pravnom prometu subjektivitet tužitelja i upotrebljavati tužiteljeve identifikacijske oznake.”

Dakle, u slučaju Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, nedvojbeno se radi o novoosnovanoj vjerskoj zajednici.

Vlada RH donijela je 23. prosinca 2004. godine Zaključak po kome zajednica koja se odvoji od postojeće smatra se novom crkvom odnosno vjerskom zajednicom, te u tome smislu iste ne bi ispunjavale kriterije za sklapanje Ugovora s Vladom RH. Ukoliko bi novonastala vjerska zajednica željela sklopiti Ugovor s Vladom RH, potrebno je da ima 6000 vjernika, što Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj nema.

Ostaje dakle vidjeti kako će se dalje razvijati razrješenje ove situacije kada je u pitanju već sklopljeni Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa, odnosno kako će Vlada RH ispraviti učinjenu grešku.

Informativna protestantska agencija

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori