Pastirsko pismo biskupa Protestantske reformirane crkve povodom Dana reformacije 2021.

Dragi u Kristu! Ove godine obilježavamo 504. godinu reformacije odnosno događaj kada je Martin Luther 31. listopada 1517. godine pribio svojih 95 teza na vrata  wittenberške dvorske crkve. Događaji koji su nakon toga uslijedili, dali su novo lice sveopćoj Crkvi. Dogodio se nažalost raskol u Zapadnom dijelu već u 11. stoljeću podijeljene Crkve na Zapadnu i Istočnu, odnosno Katoličku i Pravoslavnu. No, ni taj raniji … Continue reading Pastirsko pismo biskupa Protestantske reformirane crkve povodom Dana reformacije 2021.

Svečano proslavljena 470. obljetnica prvoga spomena protestantske reformirane župe Tordinci

U subotu, 30. listopada 2021. godine, uoči Dana reformacije, svečanim bogoslužjem u tordinačkoj reformiranoj župnoj crkvi je obilježena 470. obljetnica prvoga spomena ove župe, kao i 504. obljetnica reformacije. Naime, 17. svibnja 1551. godine u Tordincima je održana prva protestantska sinoda na prostoru današnje Hrvatske. Dakako da je župa djelovala i ranije, no ovo je prvi zabilježeni spomen ove župe. Bogoslužje je predvodio i propovijedao … Continue reading Svečano proslavljena 470. obljetnica prvoga spomena protestantske reformirane župe Tordinci

baby sitting on man s shoulder

MOLITVA ZA POBOŽNU OBITELJ (Puritanska molitva)

SUVERENI BOŽE, Ti si Stvoritelj- Otac svih ljudi,jer si ih stvorio i uzdržavaš ih;Ti si poseban Otac za one koji Te znaju,ljube Te i poštuju,koji imaju lako breme, i čiji je teret lagan,Tvoje djelo je časno,Tvoje zapovijedi veličanstvene. Ali koliko me je slabo dotkla TvojaNezaslužujuća dobrota!Kako sam slabo popravio svoje vjerske privilegije!Kako sam samo zanemarivao činiti dobro drugima!Stoga, ja sam u prijestupu i grijehu pred … Continue reading MOLITVA ZA POBOŽNU OBITELJ (Puritanska molitva)

Reformatska crkva Mađara: tzv. biskup Branko Berić iznosi neistine

Tzv. biskup Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj, Branko Berić, dao je Izjavu kojom pokušava utjecati na već pravomoćnu presudu utvrđenja pravnog sljedništva Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. U istoj ističe kako Evangelička crkva u Hrvatskoj i Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj djeluju na prostoru Republike Hrvatske već 500. godina i da je Evangeličkoj crkvi jedino Reformirana kršćanska kalvinska crkva sestrinska crkva i da … Continue reading Reformatska crkva Mađara: tzv. biskup Branko Berić iznosi neistine

white row boat on body of water

PUŠTAM SVOJU BARKU U NEPOZNATE VODE (Puritanska molitva)

GOSPODINE, Dužina dana mi ne ide u koristosim dana provedenih u prisutnosti Tvojoju Tvojoj službi, za slavu Tvoju. Daj mi milosti koja prethodi, slijedi, vodi,održava, posvećuje, pomaže svakog sata,da ne budem niti jednoga trena udaljen od Tebe,već da se oslanjam o Tvoga Duhada mi priskrbi svaku misao,izgovori svaku riječ,usmjerava svaki korak,poboljšava svaki rad,Podiže svaku česticu vjere,i daje mi željuda slavim Tebe;svjedočim ljubav Tvoju,širim kraljevstvo Tvoje. … Continue reading PUŠTAM SVOJU BARKU U NEPOZNATE VODE (Puritanska molitva)

photography of fireworks display

TVOJA DOBROTA JE BILA UZ MENE I OVE GODINE (Puritanska molitva)

NEOPISIVA LJUBAVI,Dobar si kada daješ,i kada uzimaš,kada me sunce obasjava,i kada me tama okruži.Volio si me od postanka svijeta,i u ljubavi si dušu mi otkupio;I dalje ljubiš,usprkos okamenjenom srcu mome, nezahvalnosti, nevjeri.Tvoja dobrota je bila uz mene i ove godine,vodila me kroz krivudavu divljinu,u osami pomogla mi napredovati,kada sam bio utučen, usmjerila me naprijed. Tvoja dobrota bit će sa mnom i naredne godine;Podižem jedro i … Continue reading TVOJA DOBROTA JE BILA UZ MENE I OVE GODINE (Puritanska molitva)

Gospodine, daj mi da progledam!

Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!« Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« … Continue reading Gospodine, daj mi da progledam!

film photography of aman and buildings

PODAJ MI MEKU I BUDNU SAVJEST (Puritanska molitva)

TI PREUZVIŠENI,Kao što si odredio, ja čekam na Tebe,Moja želja je ime Tvoje,Moj um žudi sjećanje na Tebe. Ja sam grješnik, ali ne i nesvjestan svojeg stanja.Moji prijestupi su veliki i brojniali ti me možeš okrijepiti,jer bogat si milosrđem,krv Tvojega Sina čisti me od svakog grijeha,djelovanje Tvoga Duha može podčinitimoju najsnažniju požudu. Podaj mi meku, budnu savjestkoja me udara i muči kada sagriješim.Neka bih bio … Continue reading PODAJ MI MEKU I BUDNU SAVJEST (Puritanska molitva)

brown wooden dock surrounded with green grass near mountain under white clouds and blue sky at daytime

UMRTVI SVAKU IZDAJNIČKU STRAST (Puritanska molitva)

GOSPODINE OBLAKA I VATRE, Ja sam stranac sa strančevom indiferentnošću;Moje ruke drže hodočasnički štap,Moj put je prema Sionu,Moje oči uperene ka dolasku Gospodnjem,Moje srce je u Tvojim rukama bez rezerve.Ti si ga stvorio,Otkupio,Obnovio,Zarobio,Pokorio.Drži podalje od njega svakog neprijatelja,Zdrobi u njemu svaku pobunjenu nasladu,Umrtvi svaku izdajničku strast,uništi svaku svjetovnu čežnju. Sva čula moga bića vibriraju pod Tvojim dodirom;Ljubim te dušom, umom, tijelom, snagom,moći, duhom, privrženošću, voljom,čežnjom, … Continue reading UMRTVI SVAKU IZDAJNIČKU STRAST (Puritanska molitva)

person reading book on brown wooden table

GOSPODINE, UMNOŽI MI VJERU (Puritanska molitva)

GOSPODINE, Svijet je vješt u postavljanju stupica,Približava se u krabulji,Pruža zlatni mamac,Šarmira mnoštvo licem svojim.Moja vjera neka razazna svaku tricu,I izbjegne svaku zamamnu klopkuU pobjedi što sve nadvladava. U mojim dužnostima daj mi čvrstinu, snagu, volju,Posvećenje Tvome naumu,Hrabrost u Tvome imenu,Ljubav kao djelatnu milost,Srazmjerno mome povjerenju.Neka vjera juriša silnom moći,I ljubav odgovori silinom u svakom djelu. Često žalim za odsutnim Gospodinom ljubljenimČiji osmijeh zemlju čini … Continue reading GOSPODINE, UMNOŽI MI VJERU (Puritanska molitva)