U Osijeku održana Sinoda Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj

U subotu, 16.10.2021. godine u osječkom naselju Retfala održana je izvanredna sinoda Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj. Glavna tema sinode bila je pravomoćna presuda kojom je potvrđena činjenica da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni sljednik Reformirane (Reformatske) crkve Jugoslavije a u obrazloženju presude ustvrđena činjenica da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj nova vjerska zajednica koja je nastala 1999. godine.

Da podsjetimo, presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: 43 Pž-1447/2020-6 od 29. lipnja 2021. godine potvrđena je presuda Trgovačkog suda u Osijeku, Poslovni broj 10 P-151/2019-41 od 29. studenog 2019. godine koja glasi:

  1. Utvrđuje se da je pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Jugoslaviji, od koje je izrekla odcjepljenje i ustrojila se kao samostalna Reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj na svom sinodu 30. siječnja 1993., tužitelj, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, Kopačevo, Š. Petefija 4, s identifikacijskim oznakama i to: matičnim brojem 0245453 te OIB: 50542093088.
  2. Zabranjuje se tuženiku prisvajati u pravnom prometu pravni subjektivitet tužitelja i upotrebljavati identifikacijske podatke u vidu matičnog broja 0245453 pod kojim je tužitelj upisan pri Državnom zavodu za statistiku te osobno identifikacijskog broja 50542093088 pod kojim je tužitelj upisan pri nadležnom Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a također i sa oba identifikacijska broja i u Evidenciji vjerskih zajednica pri nadležnom Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

O presudi vidi više:  Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni je sljednik Reformirane kršćanske crkve

Sinoda se održala u osječkoj (retfalačkoj ) crkvi Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Sinodu je predvodio gospodin Peter Szenn biskup Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj. Osim nekoliko svećenika i vjernika laika koji su predstavljali crkvene općine Reformirane kršćanske kalvinske crkve, na sinodi je bio prisutan i odvjetnik Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, Attila Čokolić koji je inače i član Sinodalnog vijeća Reformirane kršćanske kalvinske crkve.

Iako se radi o presudi koja je pravomoćno potvrdila činjenično stanje temeljeno na crkveno pravnim i građansko pravnim aktima i javnim ispravama koje su nepobitne, članove Sinode se pokušalo uvjeriti kako ova sudska odluka nije konačna.

Pravomoćna presuda kojom je utvrđeno pravno sljedništvo proizvodi i ostale stvarne i pravne posljedice, pa tako i pitanje imovine Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj njezinih župa koju je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj uspijevala knjižiti na svoje ime na način da se predstavljala kao pravni slijednik Reformirane kršćanske crkve Jugoslavije. Ovom presudom su stvoreni uvjeti da se sva pogrešno knjižena imovina vrati vlasniku, što je temeljem pravne procedure u većem djelu i učinjeno. Ovdje spomenuti odvjetnik Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj već je u ime svoje stranke uputio nekoliko prigovora na upis ispravnog naziva vlasnika u Zemljišnim knjiga u kojima se i dalje tvrdi, i pored pravomoćne presude da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj pravni slijednik Reformirane crkve Jugoslavije.

Svatko dakako ima pravo zatražiti zaštitu svojih prava pred nadležnim sudovima, no isto tako se moraju poštovati pravomoćne presude u ime Republike Hrvatske. Hoće li je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj poštovati, ostaje nam vidjeti u narednom periodu.

Fotografije: facebook

REFORMIRANA KALVINSKA ILI REFORMATSKA CRKVA MAĐARA-IZRAVNI SLJEDNIK REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE?

USTROJSTVO REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U HRVATSKOJ

PRVA REGISTRACIJA REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U HRVATSKOJ

PRAVNA OSOBNOST I PRAVO VLASNIŠTVA REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE I REFORMIRANIH ŽUPA U HRVATSKOJ

SINODA U LUGU 1998.

NELEGALNO PONIŠTENJE LEGALNE SINODE

RASKOL U REFORMIRANOJ KRŠĆANSKOJ CRKVI I NASTANAK NOVE CRKVE

SINODA U KOPAČEVU I IZBOR NOVOG VODSTVA CRKVE

DJELOVANJE TAJNIKA DRŽAVNOG POVJERENIŠTVA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

HRVATSKE ŽUPE NA UDARU “BISKUPA” LANGHA I USTROJSTVO PROTESTANTSKE REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE

ZAREĐENJE I POSVEĆENJE ENDRE LANGHA

NOVI ZAKON I POTPISIVANJE UGOVORA S REFORMIRANOM KRŠĆANSKOM CRKVOM

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori