Odgovor Reformatske kršćanske crkve na neprimjerene objave Darka Turšića na facebooku

Darko Turšić (Izvor: fb)

U subotu, 16. listopada 2021. godine na fb profilu gospodina Darka Turšića, svećenika Reformirane kalvinske crkve objavljeni su postovi koji na neprimjeren i ružan način govore o biskupu Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Povod je bila posjeta biskupa Reformatskoj crkvenoj općini u Kotlini koja administrativno pripada Reformatskoj kršćanskoj crkvi Mađara. Gospodin biskup Kopácsi Kettős János obišao je radove na obnovi župne crkve koja je zajedno sa župnim dvorom i drugim zgradama vlasništvo Reformatorske crkvene općine Kotlina – župe Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Budući da gospodin Darko Turšić sa svojom obitelji živi u župnom dvoru već dugi niz godina, iako nije svećenik Crkve koja je titular vlasništva istog, od strane vlasnika je pozvan da preda posjed vlasniku te mu je ponuđeno da, ukoliko nema osiguran smještaj do daljnjega može ostati u župnom dvoru uz potpisivanje Ugovora o najmu s vlasnikom.

Gospodin Darko Turšić na isto je odgovorio na neprimjeren i uvrjedljiv način prema biskupu Kopácsi Kettős Jánosu, nazivajući ga “vrtnim patuljkom” koristeći se i kaznenim djelom javnog sramoćenja.

Na ove objave odgovorio je biskupski ured Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj:

Na svome fb profilu gospodin Darko Turšić koji se predstavlja kao župnik u Kotlini, objavio je post u kojem se osvrće na posjetu biskupa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj, Kopácsi Kettős Jánosa Kotlini, nazivajući ga “vrtnim patuljkom” te iznoseći i druge neistine u cilju omalovažavanja gospodina biskupa. U prilogu se može vidjeti što je točno gospodin Turšić napisao. U cilju istinitog informiranja javnosti očitujemo se sljedećim: Gospodin biskup Kopácsi Kettős János obišao je radove na Reformatorskoj župi Kotlina koja je vlasnik svojih nekretnina pa tako i crkve kao i župnog stana u kojem živi gospodin Turšić bez odobrenja vlasnika. Reformatorska crkvena općina Kotlina jest župa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj a gospodin Darko Turšić niti je svećenik iste niti župnik njezine župe u Kotlini te neovlašteno živi u župnom dvoru. Iako je vlasništvo Reformatorske crkvene općine Kotlina bilo nesporno i prije spomenute presude Trgovačkog suda kojom je utvrđeno pravno sljedništvo Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj (da je ona slijednica Reformatske crkve Jugoslavije), gospodin Turšić u župnom dvoru živi godinama a vlasnik do sada nije poduzimao pravne radnje za njegovo iseljenje. No, s obzirom na činjenicu konačnog i pravomoćnog utvrđenja pravnog sljedništva, vlasnik je pozvao Darka Turšića da mu preda njegov posjed te mu je u isto vrijeme omogućio da do daljnjega ostane u župnom dvoru uz potpisivanje Ugovora o najmu te pokrivanje potrebnih troškova. Naravno da će vlasnik učiniti sve sukladno pravnoj proceduri. Što se dakle tiče posjete gospodina biskupa Kopácsi Kettős Jánosa Kotlini, on je posjetio radove na obnovi župe Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj kao njezin biskup. Fotografirao se ispred crkve i župnog dvora, dakle imovine župe koja je dio Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. U posjedu te imovine je neovlašteno gospodin Darko Turšić. To su nesporne činjenice. Rječnik koji gospodin Turšić koristi u svojoj objavi nećemo komentirati jer on dovoljno govori o autoru istog. Vrijeđanje ad hominem je uvijek izraz vlastite slabosti i nedostataka valjanih argumenata. U prilogu ovoga očitovanja dostavljamo spomenutu objavu gospodina Turšića, foto vlasničkog lista, izvoda iz evidencije vjerskih zajednica te dopisa kojim je od strane vlasnika gospodin Turšić pozvan da mu preda posjed.Biskupski ured Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj (Izvor: fb stranica Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj)

Gospodinu Turšiću je dakle zasmetalo fotografiranje biskupa Kopácsi Kettős Jánosa pred crkvom koja je sastavni dio Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. No, zanimljivo je da je upravo on, zajedno sa župnikom Reformirane kalvinske crkve iz Karanaca, Hajek Janosem i gospodinom Endre Langhom, tadašnjim biskupom Reformirane kršćanske kalvinske crkve, 2006. godine bio u ekipi onih koji su došli pred obiteljsku kuću tordinačkog župnika u namjeri da mu ovrše osobne stvari i to u prisutnosti tada dvoje malodobne djece.

Skroz desno Darko Turšić, ispred njega Hajek Janos. Leđima okrenut Endre Langh

Gospodin Turšić je u međuvremenu obrisao neprimjerene objave sa svoga fb profila.

Vidi i: U Osijeku održana Sinoda Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj

U tijeku obnova Reformatske župne crkve u Kotlini

Povezani članci: Novi svećenik kalvinske crkve

REFORMATSKA ŽUPA KOTLINA NAKON 20 GODINA U SVOJOJ CRKVI ODRŽALA BOGOSLUŽJE

Naslovna fotografija: Župni dvor reformatorske crkvene općine Kotlina

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Jedna misao o “Odgovor Reformatske kršćanske crkve na neprimjerene objave Darka Turšića na facebooku

Odgovori