RAZGOVOR S DR. DANIELOM TOPALSKIM, PREDSJEDNIKOM ISTOČNOEUROPSKOG REGIONALNOG OGRANKA WESLEYANSKOG SAVEZA (WCA)

Na Dan reformacije, 31. listopada 2021. godine, u Zagrebu je u službu predsjedavajućeg pastora Evangeličke metodističke crkve uveden Vatroslav Župančić. On je na tome mjestu naslijedio pastora Petra Žunića. Bogoslužje je vodio biskup Protestantske reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, dr.sc. Jasmin Milić a kod čina uvođenja u službu, nekoliko pitanja je postavio i molitvu vodio superintendent Evangeličke metodističke crkve iz Bugarske, dr. Danijel Topalski koji je bogoslužje pratio putem video prijenosa. Danas vas upoznajemo s dr. Topalskim i novim smjerom Evangeličke metodističke crkve.

Vatroslav Župančić iz Zagreba je nedavno uveden u službu predsjedavajućeg pastora u Hrvatskoj a vi ste sudjelovali u samome činu uvođenja. Možete li nam reći više o sebi i o Wesleyan Covenant Association te njenjoj povezanosti s Evangeličkom metodističkom crkvom u Hrvatskoj?

Na početku bih želio pojasniti da sam bio dio bogoslužja 31. listopada (putem Zooma) u svojstvu predsjednika istočnoeuropskog regionalnog ogranka Wesleyan Covenant Association. Velečasni Vatroslav Župančić član je Vijeća našeg regionalnog ogranka i moj prijatelj.Također sam okružni superintendent Ujedinjene metodističke crkve u Bugarskoj i pastor Ujedinjene metodističke crkve u gradu Varni (na obali Crnog mora).

Wesleyan Covenant Association (WCA) povezuje duhom ispunjene, ortodoksne crkve, svećenstvo i laike koji se drže wesleyanske teologije. To je udruženje pojedinaca i zajednica koje dijele zajedničko razumijevanje naše wesleyanske doktrine i želju da postanu živahna, vjerna, rastuća crkva 21. stoljeća.

U svjetlu naširoko prihvaćenog „Protokola za pomirenje i milost kroz razdvajanje”, vjerujemo da će Ujedinjena metodistička crkva biti prva stara protestantska denominacija koja će postići prijateljsko razdvajanje oko pitanja koja su Crkvu dijelila desetljećima. Iako žalimo zbog razdvajanja, potvrđujemo da je to nužnost radi veće misije sveopće Crkve.

Wesleyan Covenant Association je globalna veza lokalnih crkava, laika, klera i regionalnih ogranaka u partnerstvu s istomišljenicima ortodoksnim kršćanima u izgradnji nove globalne metodističke crkve.

Svi znaju da većina članova Ujedinjene metodističke crkve u istočnoj Europi dijeli tradicionalno shvaćanje standarda ljudske seksualnosti, braka i ređenja. Teško je zanijekati da većina tih članova nije mogla zamisliti mogućnost pripadnosti Crkvi koja neće održati jedinstvo po svim tim pitanjima. Nekim je crkvenim vođama, pa čak i teolozima, primamljivo objašnjavati sve to kao kontekstualni problem: „Istočnoeuropski metodisti tako razmišljaju jer žive u vrlo tradicionalnim društvima. Oni su na drugoj stranici svog kulturnog razvoja; kultura srama definira njihovo ponašanje”. Nema drugih ozbiljnih argumenata protiv liberalizacije seksualne etike naše Crkve.

Kao istočni Europljanin, ne mogu prihvatiti da se moja pozicija tako lako odbaci. Ne želim vidjeti svoja uvjerenja pojednostavljena, marginalizirana ili pogrešno predstavljena od strane vodstva Crkve. Zato sam se pridružio drugim istočnoeuropskim metodistima koji su uvjereni da njihovo razumijevanje kršćanske seksualne etike nije definirano samo njihovim kulturnim kontekstom. Stoga ne mogu odbaciti probleme istospolnih brakova i zaređenja homoseksualnih osoba kao sporedne, a ne od primarne važnosti. Za njih je riječ o vjernosti Riječi Božjoj i tradiciji kršćanske Crkve. Ne mogu zamisliti da će vodstvo primijeniti različite standarde na različite dijelove Saveza a mi ćemo i dalje biti jedna Crkva.

Za nas je bilo prirodno skrenuti pozornost na Wesleyan Covenant Association. Njihove jasne izjave i namjere za buduću tradicionalnu svjetsku metodističku denominaciju osvojile su naša srca i umove. Stoga smo se odlučili što prije uključiti u ovaj proces pripreme, nudeći svoju istočnoeuropsku perspektivu. No, s druge strane, smatrali smo da istočnoeuropski metodisti zaslužuju primanje adekvatnih i aktualnih informacija o strukturi i učenju buduće tradicionalne metodističke crkve. Stoga je sljedeći korak bio osnivanje regionalnog ogranka Wesleyan Covenant Association s tim specifičnim ciljevima na umu. Tako je 3. srpnja 2021. osnovan regionalni ogranak Wesleyan Covenant Association za istočnu Europu s članovima osnivačima (klericima i laicima) iz Bugarske, Rumunjske, Slovačke, Ukrajine i Hrvatske.

Naš regionalni ogranak prihvaća Metodističku crkvu u Hrvatskoj kao partnera u pripremi nove konzervativne (tradicionalne) metodističke denominacije. Želimo zajedno raditi na uspostavi nove denominacije koja će vrijednosti Evanđelja zadržati nepromijenjenima, uključujući biblijsko razumijevanje ljudske seksualnosti i braka između muškarca i žene. To ne znači da ćemo se povući iz aktivnog dijaloga s kulturom našeg vremena. Naprotiv, evangelizacija kulture ostat će naš glavni prioritet. U postizanju tog cilja nastojat ćemo kristijanizirati kulturu naših suvremenika, a ne dodatno sekularizirati kršćansku kulturu.

Novoosnovana Metodistička crkva u Hrvatskoj pred izazovom je pridružiti se ambicioznom i složenom projektu od samog početka. Ali metodisti u vašoj zemlji znaju da Evanđelje nije obećanje za lak život. Naime, Krist je obećao svojim učenicima patnje i borbe. Stoga molim da Bog metodistima u Hrvatskoj podari vodstvo, mudrost i snagu da ne posustanu pred poteškoćama nego ih prevladaju vjerom i hrabrošću. Svaki početak je težak, ali Bog će ih blagosloviti da idu svojim putem do kraja.

Kako vidite budućnost metodizma u Europi?

Ujedinjena metodistička crkva nije jedina metodistička ili wesleyanska denominacija u Europi. Surađujemo s drugima putem Europskog metodističkog vijeća, koje je osnovano 1993. Okuplja metodističke vođe iz cijele Europe kako bi se savjetovali o pitanjima od zajedničkog interesa, međusobno dijelili resurse i koordinirali postojeći suradnički metodistički rad u Europi.

Napetosti oko pitanja ljudske seksualnosti, braka i standarda ređenja utjecat će na trenutni metodistički krajolik u Europi. Nadam se da će se tradicionalno nastrojeni metodisti pridružiti ili razmisliti o pridruživanju novoj konzervativnoj metodističkoj globalnoj denominaciji, koja će biti prisutna na našem kontinentu. Također se nadam da ćemo uspjeti na ovaj ili onaj način zadržati kanale međusobne suradnje otvorenima. To neće biti lak zadatak, ali će ipak biti puno područja i mogućnosti za zajednički rad i suradnju.

Kakvu suradnju imate s evangelikalnim crkvama u ovom dijelu Europe?

Surađujemo s drugim evanđeoskim crkvama u našem dijelu Europe, uglavnom kroz Europski evanđeoski savez. Član sam Upravnog odbora ove organizacije posljednje tri godine. Europski evanđeoski savez okuplja i nacionalne evanđeoske saveze Europe i mnoge paneuropske misijske agencije. Redovito generalni tajnik Thomas Bucher organizira sastanke za saveze s područja Balkana. Ujedinjena metodistička crkva u Bugarskoj je osnivač Bugarskog evanđeoskog saveza.

Koje su osobitosti Evangeličko-metodističke crkve u odnosu na druge tradicionalne protestantske crkve (anglikanske, luteranske, reformirane)?

Netko može tvrditi da riječi „jedinstven” i „metodizam” ne idu zajedno jer ovu granu kršćanske tradicije obilježava nedostatak razlikovnih karakteristika. Ovo široko rasprostranjeno mišljenje ne može se s metodističke strane ocijeniti kao negativno, pogotovo kada je riječ o mjestu metodizma na ekumenskoj karti. Mogli bismo smatrati nejedinstvenost metodizma kao sposobnost da se bude u dijalogu s kršćanskim tradicijama koje se nalaze na različitim krajevima teološkog spektra ili da se zadrži dobra teološka ravnoteža unatoč potrebi čvrstih argumenata tijekom beskrajne razmjene “za” i “protiv” mišljenja o središnjim teološkim temama. U tom slučaju to je prije prednost nego slabost.

U svojoj knjizi The New Creation, Theodore Runyon ističe sljedeće u dijelu o Wesleyjevom ekumenizmu: „On nije bio potomak samo jedne crkve i jedne tradicije, već je bio pod utjecajem pet nasljeđa, koje je kreativno kombinirao te je poštivao nove smjerove. To su nasljeđe puritanizam, anglikanstvo, moravski pijetizam, rimokatolički misticizam i istočno pravoslavlje”.

Dakle, vidite da su točke za dijalog s drugim tradicijama (ne samo protestantskim) bile dio DNK ranog metodizma. Naglasak je od samog početka bio na novom rođenju, posvećenju i kršćanskom savršenstvu. Spasenje se promatralo na vrlo dinamičan način – više kao način nego kao red. Wesleyjevo shvaćanje milosti (prethodna, opravdavajuća, posvećujuća) oblikovalo je oblik metodističke etike i njezine glavne karakteristike. Temeljilo se na realizmu milosti; imalo je relacijski (dijaloški) i sinergijski karakter. Ako to nemamo na umu, možemo potpuno pogrešno razumjeti svakodnevni disciplinirani način učeništva i cjelokupnu sliku prakse ranog metodizma.

S kojim se izazovima susrećete kao superintendent u svojoj službi?

Glavni izazovi povezani su s gospodarskim uvjetima u zemlji i poteškoćama koje mjesne crkve imaju da pokriju troškove svojih službi i plaće svojih pastora. Još uvijek dobivamo značajnu financijsku potporu od Središnje konferencije srednje i južne Europe Ujedinjene metodističke crkve. Na toj smo podršci duboko zahvalni.

Također je teško privući nove kandidate za svećeničku službu jer trenutno imamo dug proces pripreme i teološke edukacije za naše buduće pastore. Na kraju ovog dugog puta od početka pripreme do ređenja ne možemo im ponuditi dobru plaću da uzdržavaju sebe i svoju obitelj. Istodobno, očekujemo da će se često seliti zemljom iz jedne crkve u drugu.

Koliko je važna obuka svećenstva u vremenu koje dolazi?

Obuka klera je od presudne važnosti. Ali, nažalost, sadašnje stanje mnogih protestantskih crkava u Europi i Sjedinjenim Državama izravno proizlazi iz desetljeća zanemarivanja teološke obuke klera. Štoviše, liberalna teologija i postmoderna kultura duboko su nagrizli bogoslovije i teološke škole do te mjere da su mnogi aktivni pastiri zagovornici daljnje sekularizacije crkava. Kao rezultat toga, mnoga bitna tradicionalna kršćanska učenja i prakse sada su pod znakom pitanja, a odobravaju se ili ne odobravaju kroz procedure liberalne demokracije.

To je veliki izazov za budućnost kršćanstva u Europi. Ako naše crkve žele biti vjerne Velikoj zapovijedi Isusa Krista, moramo radikalno preoblikovati način na koji obučavamo svoje pastore. Zasigurno će to biti i ozbiljan izazov za novu tradicionalnu metodističku denominaciju, koja će biti pokrenuta nakon sljedeće Generalne konferencije Ujedinjene metodističke crkve.

Razgovor s dr. Danielom G. Topalskim, superintendentom istočnoeuropskog ogranka Wesleyan Covenant Association vodio je glavni urednik IPA-e, vlč. Almir Pehlić.

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

Odgovori