“Pismo se ispunilo”

Najveći propovjednik svih vremena, Božji Sin čita Pisma u sinagogi. Pisma koja je poznavao, Pisma koja svjedoče o Njemu i Pisma čija proroštva On ispunja. Isus čita dio iz Izaije. Isus govori svojim slušateljima: „Pismo se ispunilo.“ Pitanje je: što to nama danas znači? Pismo koje je staro preko dvije i po tisuće godina se ispunilo u Isusu? Izaija 61,1-4 Izaija, (Yeshajahu) prorok čije ime … Continue reading “Pismo se ispunilo”

Nova knjiga o protestantskoj povijesti u Hrvatskoj

U 6. svesku biblioteke Folia Protestantica Croatica objavljuje se vrijedna te izuzetno dokumentirana studija Mattija Korpiaha o utjecaju protestantskih misijskih organizacija – Pilgermission St. Chrischona, Das Rauhe Haus i Die Innere Mission te British and Foreign Bible Society – na razvoj Evangeličke Crkve u Slavoniji u razdoblju od 1868. do 1918. Ovaj rad prati djelovanje kolportera i propovjednika povezanih s ovim misijskim organizacijama, koji započinu dolaziti od 1868., te istražuje njihovo djelovanje u kontekstu … Continue reading Nova knjiga o protestantskoj povijesti u Hrvatskoj

ŠTO JE BOŽJA PROVIDNOST? (Heidelberški katekizam 27-28)

27. Što je Božja providnost? Svemoguća i uvijek prisutna Božja moć, kojom On održava, kao svojom rukom, nebo i zemlju i sva stvorenja, te tako upravlja njima da bilje i trava, kiša i suša, plodne i neplodne godine, hrana i piće, zdravlje i bolest, bogatstvo i siromaštvo i sve drugo, ne dolaze slučajno, već iz Njegove očinske ruke. Kratko razmatranje: Bog u koga vjerujemo je … Continue reading ŠTO JE BOŽJA PROVIDNOST? (Heidelberški katekizam 27-28)

Oduševljenje Kristom koje prelazi u gnjev

U ono vrijeme: Isus progovori u sinagogi: »Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?« A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom … Continue reading Oduševljenje Kristom koje prelazi u gnjev

Ekumenski susret primasa Anglikanske crkve Sjeverne Amerike i Evangeličke luteranske crkve Latvije

Primas Anglikanske crkve Sjeverne Amerike, nadbiskup Foley Beach susreo se danas sa svojim latvijskim kolegom nadbiskupom Jānisom Vanagsom, zajedno s čelnicima obiju crkava. Ekumenski susret i dijalog održan je u Reformiranoj episkopalnoj katedrali u Dallasu (TX) gdje stoluje preuzvišeni Rey Sutton, povjerenik za ekumenizam Anglikanske crkve Sjeverne Amerike. Biskup Sutton je i biskup ordinarij Protestantske reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj koja je dio Reformed episkopal … Continue reading Ekumenski susret primasa Anglikanske crkve Sjeverne Amerike i Evangeličke luteranske crkve Latvije

VJERUJEM U BOGA, OCA STVORITELJA NEBA I ZEMLJE (Heidelberški katekizam 26)

26. Što vjeruješ kad kažeš: vjerujem u Boga, Oca svemogućeg, stvoritelja neba i zemlje? Da vječni Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji je iz ničega stvorio nebo i zemlju i sve na njima, koji ih još podržava i upravlja njima sa svojim vječnim savjetom i providnošću, poradi Krista Sina Njegova, je moj Bog i Otac. Pouzdajem se u potpunosti i nemam nikakve sumnje da će … Continue reading VJERUJEM U BOGA, OCA STVORITELJA NEBA I ZEMLJE (Heidelberški katekizam 26)

Svjetski sabor narodnih starokatoličkih crkava prihvatio nauk Rimokatoličke crkve osim po pitanju celibata

Katolička stara Crkva u Hrvatskoj, na čijem je čelu nadbiskup Leonardo Beg koji je ujedno i patrijarh Narodnih katoličkih crkava bila je domaćin Drugom svjetskom saboru narodnih katoličkih crkava. Na istom saboru usvojen je dokument kojim su starokatoličke crkve koje djeluju u Svjetskom saboru narodnih katoličkih crkava prihvatile rimokatolički nauk, osim po pitanju celibata. CELIBAT JE OSTAO JEDINA RAZLIKA IZMEĐU STAROKATOLIČKIH CRKAVA SVJETSKOG SABORA NARODNIH … Continue reading Svjetski sabor narodnih starokatoličkih crkava prihvatio nauk Rimokatoličke crkve osim po pitanju celibata

JEDAN BOG U TRI OSOBE (Heidelberški katekizam 24-25)

U prošlom nastavku započeli smo razmatranje Apostolskog vjerovanja koje glasi: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će … Continue reading JEDAN BOG U TRI OSOBE (Heidelberški katekizam 24-25)

Zašto vjerujem u Kristov drugi dolazak?

«Da, dolazim uskoro!» (Otk 22,20). «I u Isusa Krista… koji će opet doći suditi živima i mrtvima» (Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje). «Krist je umro, Krist je uskrsnuo, Krist će doći ponovno» (Tajna vjere iz Euharistijske liturgije). Već 2000 godina Crkva živi u iščekivanju Kristovoga ponovnoga dolaska. No Krist još uvijek nije ponovno došao. Znači li to da neće niti doći? Je li Crkva u zabludi i lažnoj … Continue reading Zašto vjerujem u Kristov drugi dolazak?

BITI U “KRISTU” I PRAVO VJEROVATI (Heidelberški katekizam 20-23)

20. Jesu li svi spašeni po Kristu kao što su svi bili izgubljeni po Adamu? Ne. Samo oni koji su pravom vjerom ucijepljeni u Krista i prihvaćaju sva njegova dobročinstva. Kratko razmatranje: Spasenje je dar Božji. No, taj dar dobivaju samo oni koji imaju pravu vjeru, koji su ucijepljeni u Krista i prihvaćaju njegova dobročinstva kako nam se to kaže u gornjem odgovoru. Razmatrajući sljedeće pitanje … Continue reading BITI U “KRISTU” I PRAVO VJEROVATI (Heidelberški katekizam 20-23)