Blagoslovi Kristovog utjelovljenja

Što biste rekli svojim prijateljima koji se suočavaju s teškom životnom situacijom, borbom prsa u prsa. Apostol Pavao je u zatvoru ali nije bacio ručnik – bori se u duhovnoj borbi. To nije samo njegova privatna borba već se radi o kozmičkom ratu za kraljevstvo nebesko koje samo nasilni prisvajaju. On piše kršćanima u Efezu i moli ih: “nemojte zdvajati zbog nevolja koje podnosim za vaše dobro, jer su one razlog vaše slave.” (Ef. 3,13). Što ili tko drži Pavla u ovome svemu? Za njega njegove  nevolje imaju itetako smisla. On svoju poslanicu počinje hvaljenjem Boga. Ništa čudno za Pavla, on je poznat kao onaj koji slavi Boga u svojim nevoljama. U Filipima su on i Sila zatvoreni i pjevaju i slave Boga i nastao je velik potres te je mogao svjedočiti. Sad slavi Boga i govori o nebeskim stvarnostima. On svoju poslanicu počinje veličanstvenim hvalospjevom i slavljenjem Boga. Vjernicima je darovano ogromno blago. Sve što imamo je Krista radi: njegovo ime je iznad svakog drugog imena. Ovu novu godinu započinjemo sjećajući se Njega – Riječ se utjelovila i svi koji ga primiše dao je vlast postati djeca Božja. Nismo mali,  beznačajni ljudi – On nam je dao identitet – učinio nas je sinovima Božjim. Bog nam daje identitet i time zadovoljava našu temeljnu potrebu – daje nam identitet, prihvaća nas i zato smo vrijedni. Iz našega identiteta dolazi naša snaga Mi to jesmo sada ali još se treba očitovati to što ćemo postati. Naša vrijednost nije u onome što posjedujemo, nije u onomo što radimo već mi smo vrijedni zbog onoga tko mi jesmo: djeca Božja. Razumijevajući tko mi jesmo pomoći će nam u svim našim životnim poteškoćama.

“Spašeni smo, spašavamo se i bit ćemo spašeni” Kristova vizija nas je da budemo tamo gdje je On. Pavlova uzvišena doksologija – slavljenje Boga, teologija Mont Everesta u kojom govori o uzvišenim temama poput: izabranja, duhovnih blagoslova i Božjoj milosti treba postati iskustveno u životu vjernika: teologija i iskustvo idu zajedno. Trebali bi doživljavati Boga s našim osjetilima On nije mrtav Bog, On se utjelovio i ovdje ćemo vidjeti što su blagoslovi Kristovog utjelovljenja.

Glas o vjeri Efežana i njihovoj ljubavi se proširio. Oni ljube sve svete. To je karakteristika djeteta Božjeg – da ljubi drugu Božju djecu. To znači nasljedovati Boga. Uzalud su nam sva duhovna iskustva ako nemamo ljubavi. Ljubav je usmjerena prema svim svetima. To označava kršćansku zrelost. Podrazumijeva i prihvatiti drugoga koji misli drukčije u stvarima koji nisu važne. Jedan od plodova ljubav prema bližnjemu je posrednička molitva. Pavao se moli za svoje prijatelje.

 Tri su stvari za koje se On moli. Te tri stvari nazivam blagoslovima Kristovog utjelovljenja.

Prva stvar za koju se Pavao moli je da Efežani potpuno upoznaju Boga. Nitko od vjernika na ovoj zemlji ne može reći: “Ja poznajem Boga toliko dovoljno da ga više ne trebam upoznavati.” Poznavanje Boga je jedan od blagoslova Novog Saveza. Prorok Jeremija najavljuje to vrijeme: “Evo dolaze dani – riječ je Jahvina – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti Novi Savez… Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovi i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neče više učiti drug druga ni brat brata govoreći: “Spoznajte Jahvu!” nego će me svi poznavati, i malo i veliko.” (Jer. 31,31-34) Kako poznavati Boga koji se objavio u Kristu?  Jedan od razloga dolaska Krista k nama je: “Poznavanje Boga”. “Ovo je vječni život, spoznati tebe, jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Ivan 17,3” Na prvu je ruku sve ovo jednostavno: Isus je došao kako bismo upoznali Oca. Ali postoji i borba, trud i napor u našem kršćanskom životu. A.W.Tozer, američki teolog sredine dvadesetog stoljeća piše o spoznaji Boga u knjizi Spoznaja Presvetog:  “Znati Boga je istovremeno najlakša i najteža stvar na svijetu. Lagana je zato što se to znanje ne zadobiva teškom umnom vježbom već je nešto što nam je besplatno darovano. Poznavanje Boga je besplatan dar ljudima koji su ga voljni primiti.”

Razlog zbog kojeg je poznavanje Boga najteža stvar na svijetu je taj što još živimo u ovome tijelu. Grijeh je neminovan. Grijeh nam krade spoznaju o Bogu. Još smo u borbi s našim tijelom: brigama, tjeskobama – to je naš nutarnji neprijatelj. Vanjski neprijatelj je Sotona koji se bori ukrasti nam spoznaju o Bogu. Zato je poznavanje Boga cjeloživotni projekt. Učimo od Njega: dolazimo k Njemu u molitvi. Čitajmo Riječ: tako ćemo upoznati Boga.

Druga stvar za koju Pavao moli je: “Da uvidimo koliku nadu pruža njegov poziv.”  Prethodna godina je bila jako teška. Vidjeli smo kako se brzo stvari mogu promijeniti nagore. Ali kršćanin ima nešto za što će se uhvatiti u ovome životu a to je činjenica da je pozvan. Poziv Božji je nešto što nas drži. Poziv Božji nam daje smisao. Krist nas uči što znači slijediti Njega. Ono što je predivno u cijeloj ovoj priči je činjenica da je On prošao sve što i mi. Imamo nekoga tko nas razumije i tko nam govori: Ja ću ti pomoći. On je slijedio svoga Oca i nas poziva da slijedimo Njega.

Bog nas poziva da ga u ovome životu slijedimo.  Pozvani smo u Njegovo kraljevstvo. Samo ono što je građeno na Kristu će opstati. Krist nam je ostavio kraljevstvo koje je došlo s njime.

Treća stvar koju Pavao spominje u molitvi je baština koji je Bog pripremio za one koji mu vjeruju. S Kristovim dolaskom došlo je nešto novo: Bog stvara novog čovjeka Krista, nov narod – Crkvu. Crkva – Kristovo Tijelo ima baštinu a to je Kraljevstvo nebesko. Božja baština, bogatstvo slave je novo tijelo. Ako je sjeme Božje u tebi – Božji život, vječni život ti si dionik vječnoga kraljevstva i toga ćemo se sjetiti kad budemo uzimali tijelo Kristovo: sjetit ćemo da njegovo kraljevstvo dolazi. Smrt nije kraj – smrt je pobijeđena Kristovom uskrsnućem. Mi ne prihvaćamo pasivno patnju ovoga svijeta, ne prepuštamo se nepravdi – imamo nadu i u ovome i za budući život. Ako razumijemo kolika nas baština čeka na nebesima tada će naš život na ovoj zemlji biti plodonosan. Srce kršćanina je na nebu a njegove noge su na zemlji.

Krist želi da imamo njegove darove utjelovljenja: poznavanje Boga, razumijevanje njegovog poziva i kolika nas baština čeka na nebu. Neka bi se kroz ovu Novu Godinu ispunila Pavlova molitva za Efežane na nama. Kad se to dogodi, nemojmo sumnjati ako se ponekad nađemo u mraku u sve što smo primili u svjetlu.

Autor: Igor Peričić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori