Kristovo rođenje- svjetlo spoznaje, sunce pravde, zora s visine

U Istočnim crkvama pjevaju se kratke himne za određeni blagdan u godini. Te se himne nazivaju tropari i najsličnije su Molitvi dana odnosno Zbornoj molitvi u Zapadnim crkvama. Tako Božićni tropar glasi:

Rođenje tvoje, Kriste Bože naš, zasja svijetu svjetlom spoznaje. Po njem zvjezdoznanci naučiše zvijezdom klanjati se Tebi, Suncu pravde, i u tebi vidjeti Zoru s visine: Gospode, slava Tebi.

Ova nam himna zapravo puno govori o onome što se dogodilo pohodom mudraca rođenom Kristu.

Kristovo rođenje je svjetlo spoznaje

Jeste li kada doživjeli “prosvjetljenje”? Jeste li postavljali pitanja o određenim stvarima, pokušali nešto razumjeti, i onda kao da vam je “kliknulo”, kao da vam se “lampica upalila”. Došli ste do spoznaje. Upravo se to dogodilo s rođenjem Kristovim. Ono je “svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka…” (Ivan 1, 9). Po Kristu dolazi spoznaja samoga Boga. Ispunjenje je to starozavjetnog proročanstva iz knjige proroka Izaije: “Ustani zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista slava Jahvina. A zemlju evo tmina pokriva, I mrklina narode! A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja,” (Izaija 60, 1-3)

Zato se u susretu s Kristom događalo prosvjetljenje, spoznaja, taj klik i promjena života. I to se događa kako u novozavjetnom vremenu, tako i kroz cijelu povijest crkve, sve do današnjega dana.

Znanjem do mudrosti

Mudraci s Istoka, kako se u nekim prijevodima nazivaju magi po grčkoj riječi magos,  nisu bili kraljevi. Bili su zvjezdoznanci, astrolozi, vjerojatno i svećenici. Oni su zapravo poučavali kraljeve. U današnjem razumijevanju radilo se o znanstvenicima. Oni su proučavali kako drevne spise, tako i kretanje nebeskih tijela. Stari zavjet je predskazao pojavak zvijezde (Brojevi 24,17). Mudraci koji su se bavili proučavanjem nebeskih pojava, vjerovali su da takve pojave najavljuju neke posebne događaje. Upravo su u pojavi zvijezde koja ih je vodila do Betlehema, do mjesta Kristova rođenja, mudraci, koji su zapravo bili pogani, spoznali ono što Božji starozavjetni narod nije spoznao – rođenje Kralja, rođenje Mesije.

Betlehemska zvijezda oduvijek je zaokupljala znanstvenike. Pokušali su proučavanjem raznih spisa i kalendara doći do odgovora o kakvoj se nebeskoj pojavi odnosno astronomskom fenomenu radilo. Sveti Ivan Zlatousti će ustvrditi da ta zvijezda “nije bila obične vrste, ili, čini mi se, uopće nije bila zvijezda, nego nekakva nevidljiva sila preobražena u taj lik.”. Dakle, vjerovao je da se radilo o anđelu koji je u ovome slučaju preuzeo ulogu zvijezde. Čini se da bi to moglo biti najbolje objašnjenje ove neobične pojave na nebu.

Danas kada se znanje pokušava staviti nasuprot vjeri, kada nam neki “progresivni” intelektualci tvrde da je vjera stvar objave a ne znanja, a znanost je stvar opipljivih, dokazivih činjenica, dobro je iz primjera mudraca naučiti da je cilj znanja da nas dovede do mudrosti, odnosno do prave spoznaje – spoznaje Boga. A o tome svjedoče mnogi znanstvenici koji su upravo kroz proučavanje određenih znanstvenih disciplina došli do čvrste vjere u Boga.

No za vjernika, najveća spoznaja je ona o kojoj govori Zaharija u svojoj pjesmi: “da narodu njegovu pružiš spoznaju spasenja, koje biva oproštenjem grijeha njegovih”. (Luka 1, 77)

Krist – sunce pravde

Mudraci su proučavali zvijezde, i upravo ih je zvijezda, kako smo to vidjeli u drevnoj Božićnoj himni, naučila da se klanjaju Suncu pravde.

U četvrtom stoljeću ustanovljeno je slavljenje Božića 25. prosinca. Kršćani koji se drže julijanskoga kalendara također po istom proslavljaju Božić 25. prosinca, a taj datum po gregorijanskom kalendaru pada 7. siječnja. Dakle razlika nije u datumu već u kalendaru.

Naime, 25. prosinca Rimljani, dakle pogani su proslavljali rađanje svoga božanstva, nepobjedivog sunca. Kršćani su tekst iz Malahije 3, 20 primijenili na Krista. Zaharija zahvaljuje u svojoj pjesmi milosrdnom Božjem srcu “zbog koga će nas pohoditi Sunce s visine”. Luka 1, 78.

On je “sunce pravde” te su kršćani blagdan koji se primjenjivao na sunce kao božanstvo primijenili na Krista, sunce pravde. Bolji se datum nije mogao izabrati. Ono što pogani nisu razumjeli a štovali, ispunjeno je u Kristu.

Sunce je izvor života, snage, svjetla, topline… A opet je samo blijeda slika onoga što u Kristu imamo.

Mudraci su bili štovatelji sunca, no kako je rekao sv. Efrem Sirijac u 4. stoljeću, u Betlehemu je “Sunce je iskazivalo štovanje” pravome Bogu jer su “štovatelji sunca sada štovali Isusa”.

Krist je sunce PRAVDE. On dolazi zaodjenuti nas u svoju pravednost. Biblija nam govori kako nema niti jednoga pravednoga, ali isti tako da nepravednici neće naslijediti kraljevstvo Božje. Zato dolazi Krist, da postane “pravednik za nepravedne”, da nas odjene u svoju pravednost, jer naše nemamo.

On je preuzeo na sebe sav naš grijeh i ogrnuo nas plaštem svoje pravednosti kako bi postali sinovi i kćeri Božje.

Nakon tame dolazi nam zora s visine

Njegova pravda utjeha nam je u našem svakodnevnom životu. Kako je to rekao Nikolaj Žički, “Poslije svake noći nepravde; rađa se Krist kao Sunce Pravde; poslije svakog mraka tiranije, rađa se Krist kao Sunce Slobode; poslije svakog mračnog straha od smrti, rađa se Krist kao Sunce Života; poslije svakog tamnog stradanja od laži i nasilja, rađa se Krist kao Sunce istine i ljubavi”.

I danas smo svjedoci tame koja se nadvila nad cijelim svijetom, no i ona će u konačnici morati ustuknuti pred Kristom, Suncem pravde koje nad dolazi kao zora s visine i potiskuje svaku tamu.

Nakon 25. prosinca, po julijanskom kalendaru, noći su bivale kraće a dan duži. Zato će sv. Jeronim reći: “Čak i samo stvorenje daje za pravo našoj propovijedi, kozmos je svjedokom istinitosti naše riječi. Sve do ovoga dana rastu mračni dani, od danas se smanjuje tama… Raste svjetlost, uzmiče noć.”

Neka i naše srce bude ispunjeno spoznajom Krista, neka bude prijestolje Sunca pravde i neka mrak u nama bude rastjeran od Krista koji nam dolazi poput zore koja potiskuje svaku tamu našega života.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga teksta obavezno navesti izvor.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori