Propitivanja o mudracima s istoka – jesu li se bavili magijom?

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti. (Mt 2,1-2).

Godinama sam se pitao zašto evanđelist Matej, u istoj rečenici u kojoj piše o Isusovom rođenju, navodi posjet mudraca s Istoka? Pri tome, koristi grčku riječ μάγοι (magi) koja označava osobe koje se bave magijom, čaranjem odnosno gatanjem. Riječ magi najčešće se prevodi kao mudraci ili zvjezdoznanci (zvjezdari), odnosno osobe koje promatraju zvijezde i sazviježđa te izrađuju njihove mape i kataloge. Mudraci s Istoka gotovo sigurno su bili perzijski svećenici, kojima je jedna od vještina bila i astrologija. Osim toga, morali su biti i vrlo imućni i politički moćni kako bi se mogli prikladno opremiti, osigurati si oružanu pratnju, potrebne sluge i robove te krenuti, vjerojatno iz područja nekadašnjeg Babilona, na dug i nesiguran put prema zapadu, odnosno Jeruzalemu. Takva
karavana nije mogla biti mala i nezamjetljiva, već razmjerna njihovom društvenom položaju, moći i ugledu, dovoljna da svojom pojavom i dolaskom uznemiri Heroda i sve žitelje Jeruzalema.

Matej, koji tekst svog evanđelje piše prvenstveno kršćanima židovskog podrijetla, iscrpno opisuje posjetu mudraca s Istoka i dramu koja je nastala njihovim dolaskom. Pri tome Matej nastoji pokazati Židovima da Isus doista jest Mesija (Pomazanik) koji se čeka i koji se u Isusovoj osobi utjelovio. Zato on odmah na početku svog teksta, navodi rodoslovlje Isusa Krista, kojim ga povezuje s Davidom i Abrahamom. Zatim opisuje Herodov pokolj svih dječaka u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže navodeći tekst iz Knjige proroka Jeremije u kojem Rahela oplakuje sinove svoje, i neće da se utješi za djecom, jer njih više nema.Ali, koji je glavni razloga Matejevog spominjanja i opisa posjete mudraca s Istoka? I to još pogana. I zašto bi se uopće neki svećenici, bili oni magi, zvjezdari ili mudraci, pri tome podanici jednog udaljenog carstva, slijednika nekadašnjih porobljivača, uputili na dalek put, kako bi se poklonili tek rođenom kralju jednog malog i ponovno porobljenog naroda, koji prebiva na rubu jednog drugog carstva? Koji su bili njihovi motivi?

Nadalje, kako su ti neznabošci s Istoka, koji se bave magijom i astrologijom, povezali pojavu nove zvijezde, ili svjetla na nebu, s rođenjem kralja židovskog? Znači li to da je moguće iz kretanja zvijezda i njihovih rasporeda tumačiti prošlost i budućnost? Podrazumijeva li to Matej istinitost astrologije kao vještine? Svakako da ne, na veliku žalost znatnog broja gledatelja noćnih astroloških programa. (Možda je ovdje korisno napomenuti
da srednjovjekovni pjesnik Dante Alighieri u svom epskom spjevu Divina Commedia vračeve, čarobnjake, lažne proroke, astrologe i sve one koji iskorištavajući ljudsku glupost i naivnost zarađujući tako nepošten novac, smješta u osmi, pretposljednji krug pakla, u četvrti rov ili prokop, neposredno prije podmitljivih i pohlepnih političara. Tada još nije bilo stručnjaka za marketing).

Pišući svoje evanđelje, Matej podrazumijeva da je židovskim čitateljima poznat tekst Knjige proroka Daniela, čije se autorstvo pripisuje Danielu, pripadniku kraljevske obitelji Sedekije, koji je po nalogu kralja Nabukodonozora, zajedno s ostalim žiteljima Jeruzalema 605. godine pr. Kr. odveden u Babilonsko izgnanstvo. Većina teksta te knjige napisana je na hebrejskim, a dio na aramejskom jezikom, kojim se tada govorilo u Babilonu. Ulomak teksta (poglavlje 9, 24-27) navodi vremenski plan dolaska Pomazanika (Mesije), zatim pretkazuje njegovo pogubljenje premda će pri tome biti nedužan, te se najavljuje razaranja Jeruzalema i Svetišta. Međutim, zašto bi ti tekstovi bili toliko zanimljivi i važni da bi mudraci opremili i krenuli na put?

Mogući odgovor na prethodno pitanja nalazi se u drugom poglavlju Knjige proroka Danijela, koje opisuje događaj u kojem Nabukodonozor, kralj Babilona, traži od svojih mudraca tumačenje sna čijeg se sadržaja nije mogao prisjetiti. Kada su mu zvjezdari odgovorili da nema na svijetu čovjeka koji bi takvo što mogao otkriti kralju (…) osim bogova, koji ne borave među smrtnicima, kralj se silno razgnjevio i razbjesnio te naredio da se pogube svi mudraci babilonski. Obzirom da se kraljeva naredba odnosila i na Daniela i njegovi drugove Šadraka, Mešaka i Abed Negoa, Daniel je zatražio prijem kod kralja kako bi mu, uz Božju pomoć, protumačio san. Protumačivši mu san, Daniel je spasio sebe, svoje drugove ali i čitav zbor babilonskih mudraca. Nakon tog događaja, jedan dio babilonskih mudraca spoznao je da je Danielov bog Bog nad bogovima i gospodar nad kraljevima, Otkrivatelj tajni, te su mu se nastavili klanjati i iščekivati ostvarenje Danielovog proročanstvo dolaska Mesije.

Kada su mudraci (magi) s Istoka ugledali neobičnu svjetlost na nebu, protumačili su to kao znak kojim se ostvarilo Danielovo proročanstvo, te su odlučili poći prema zapadu. No, u tekstu Danielovog proroštva ne navodi se svjetlost kao znak ispunjenja proročanstva o rođenju Mesije. Prema tome, kako su mudraci s Istoka povezali pojavu zvijezde, odnosno neobične svjetlosti na nebu i ostvarenje Danielovog proročanstva? Takvu poveznicu moguće je pronaći u tekstu druge starozavjetne knjige odnosno Knjige Brojeva u kojima prorok Beleam, na zahtjev kralja Moaba, između ostaloga, prorokuje da od Jakova zvijezda (ב ָ֜ וכֹכ – ּkōxā́v) izlazi. Navedena dva teksta, koja su babilonskim mudracima bila poznata, bila su im dovoljna za odluku o polasku na put prema zapadu. Kako nisu imali Knjigu proroka Miheja, koja je napisana nakon babilonskog sužanjstva, krenuli su u Jeruzalem pod pretpostavkom da se kralj židovski treba roditi u glavnom gradu svoje zemlje. Stigavši na svoje odredište, od Heroda I. Velikog, okrutnog i paranoidnog vazalnog kralja Judeje, saznali su da se Mesija, prema proročanstvu proroka Miheja, treba roditi u Betlehemu: A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom. I tako su mudraci s Istoka, i ne znajući, svojim dolaskom pokrenuli događaje koji su proroci najavili, od pokolja svih dječaka u Betlehemu i svoj okolici, do bijega Josipa, Marije i Isusa iz Judeje u Egipat te njihov povratak u Galileju nakon Herodove smrti.

Dok autor Evanđelja po Mateju opisuje dolazak mudraca s istoka i njihovo klanjanje i darivanje Mesije, dotle autor Evanđelja po Luci piše od pastirima, koji su pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada, kada im je anđeo Gospodnji pristupio i slava ih Gospodnja obasjala! Dakle, rođenje Isusa Krista (Pomazanika), Sluge, Kralja i Sina Božjeg dočekuju i pozdravljaju pripadnici različitih društvenih klasa, pripadnici izabranog naroda i uglednici bivših porobljivača, siromašni i bogati, porobljeni i slobodni, pučani i plemenitaši. Ono što je, između ostaloga, zajedničko jednom i drugom evanđelju, Mateju i Luki, jest Objava u obliku zvijezde (ב ָ֜ וכֹכ – ּkōxā́v) odnosno svjetla, šekine (שכינה ,(Slave Jahvine, vidljivog znaka Božje prisutnosti. I tako mi je napokon, poslije duljeg vremena, razjašnjen kontekst Evanđelja po Mateju koji opisuje posjet mudraca s Istoka.

Autor: Dr.sc. Antal Balog

P.S. Vrlo je vjerojatno da mudraci s Istoka i pastiri nisu posjetili Isusa istovremeno. Mudraci su stigli kada je Isusa bilo oko dvije godine. Također, nije zapisano koliko ih je bilo, ali svakako više od dvojice. Zapadna kršćanska tradicija, smatra da ih je bilo troje, sudeći prema broju darova koje su donijeli Isusu. Od 2. stoljeća nazivaju se kraljevima. Prema kronici Excerpta latina barbari iz 5. stoljeća, imaju imena: Baltazar (kralj Arabije), Melikor (kralj Perzije) i Gašpar (kralj Indije). Istočne crkve, primjerice sirijske crkve, smatraju da je Isusa posjetilo dvanaest mudraca.

Antal Balog doktorirao je teologiju na “Gordon-Conwell Theological Seminary” u Sjedinjenim Američkim Državama te ekonomiju na Sveučilištu “Josipa Jurja Strossmayera” u Osijeku. Profesor je na Veleučilištu “Baltazar” u Zaprešiću.

Kod preuzimanja ovoga teksta obavezno navesti izvor.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori