Nekoliko misli o Šimunovoj molitvi (Luka 2, 29-32).

U večernjoj molitvi, po Knjizi zajedničkih molitava, moli se Šimunov himan:

Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,
po riječi svojoj, u miru!

Ta vidješe oči moje spasenje tvoje,
koje si pripravio pred licem svih naroda:
svjetlost
na prosvjetljenje naroda,
slavu puka svoga izraelskoga.

Luka 2,29-32

Donosimo kratko razmišljanje Alexander Schmemanna o ovim Šimunovim riječima:

Šimun je čekao cijeli svoj život i najzad, dali su mu mladenca Krista. On je držao život svijeta u svojim rukama. Stajao je umjesto cijelog svijeta, u svom očekivanju i čežnji, a riječi koje je upotrijebio da izrazi svoju zahvalnost, postale su naše vlastite riječi. On je mogao da prepozna Gospoda, jer ga je očekivao. Uzeo ga je u svoje ruke, jer je prirodno uzeti u ruke onoga koga voliš; i tada njegovo životno iščekivanje bijaše ispunjeno; on vidje Onoga za kojim je žudio. Cilj njegovog života je ispunjen i on je bio spreman umrijeti.

Smrt za njega nije bila katastrofa. Ona je bila samo prirodni izraz ispunjenja njegovog čekanja. On nije zatvarao svoje oči pred svjetlošću, koju je najzad vidio; njegova smrt je bila samo početak još veće unutarnje vizije svjetlosti.

Na isti takav način večernje bogoslužje je priznanje da je došao zalazak ovoga svijeta, svijeta koji obznanjuje dan kome više ne slijedi noć. U ovome svijetu iza svakog dana dolazi noć. Sam svijet je suočen sa svojom noći. On ne može vječito trajati. Ali Crkva nas uvjerava da večer nije samo kraj nego je ona također i početak, kao što je i svaka noć početak još jednog dana.

U Kristu i po Kristu može nastati početak novog života, početak dana poslije koga ne slijedi noć. Jer su oči naše vidjele spasenje i svjetlost koja nikada neće prestati. I zbog toga vrijeme svijeta je sada bremenito novim životom. Mi ulazimo u Kristovu sadašnjost, da mu prinesemo naše vrijeme, pružamo mu naše ruke i primamo ga. A On ispunjava ovo vrijeme samim sobom. čisti ga i čini ga – svaki put iznova – vremenom spasenja.

Autor: Alexander Schmemann (Iz knjige Za život svijeta)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori