Jedina utjeha u životu i smrti

Što je jedina utjeha u životu i smrti? (Heidelberški katekizam 1-2)

1. Koja ti je jedina utjeha u životu i smrti?

Da ne pripadam sebi, već tijelom i dušom, u životu i smrti, svojem vjernom spasitelju Isusu Kristu koji je krvlju u cijelosti platio za sve moje grijehe i oslobodio me od vlasti zla. On me čuva tako da ni vlas sa moje glave ne može pasti bez volje moga Oca nebeskoga; naprotiv, sve se mora uklopiti u njegov cilj koji vodi mome spasenju. S obzirom da pripadam njemu, Kristu, svojim Svetim Duhom on mi daje sigurnost života vječnog, te me čini cijelim srcem voljnim i spremnim da od sada i nadalje za Njega živim.

Kratko razmatranje:

Naš život je u Božjim rukama. Ukoliko doista pripadamo Njemu, možemo biti sigurni da će on biti s nama u svakoj našoj životnoj situaciji. I u nevoljama znamo da nismo ostavljeni sami. Ništa nam se zapravo ne može dogoditi a da to nije pod Njegovom kontrolom. Ono što Bog dopusti na nas kako bi nas disciplinirao, ojačao našu vjeru ili nam ukazao da smo otišli izvan granica poslušnosti Božjoj Riječi pa zbog toga nerijetko trpimo i vremenitu kaznu, On i kontrolira.

Utjeha u životu i smrti

Na kraju, Bog sve izvodi na dobro onima koji vjeruju (“Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Rimljanima 8, 28”). Zato se kršćanin ne boji niti smrti. Jer kao što u životu pripadamo Kristu, Njegovi smo i nakon ovoga Zemaljskoga života. On je svojom žrtvom na križu u potpunosti platio cijenu našeg otkupljenja.

Vidi i ovo: Što nam u nesigurnom svijetu znači da pripadamo Kristu?

Zato kršćanin koji živi po Duhu Svetom zna, ima sigurnu nadu u život vječni. Svaki kršćanin već sada može znati da je spašen. To ne dolazi od nas, niti od naših djela, već jedino po otkupljujućoj žrtvi Kristovoj. No, kršćanin, koji je doista otkupljen Kristovom žrtvom, svojim životom i djelima potvrđuje da Živi za Njega. Duh Sveti nam daje volju i sposobnost da činimo djela Bogu ugodna. (“On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.” Titu 2, 14)

2. Što trebaš znati kako bi živio i umro u blaženstvu ove utjehe?

Tri stvari:

Kako su veliki moji grijesi i bijeda.

Kako sam oslobođen od svih grijeha i bijede.

Kakvu zahvalnost dugujem Bogu za ovo oslobođenje.

Kratko razmatranje:

Samo onaj tko je svjestan svoga stanja pred Bogom, može razumjeti i Kristovo otkupiteljsko djelo. Iako smo pred svetim Bogom grješni i svojom vlastitom snagom, religioznošću i dobrim djelima ne možemo ništa učiniti za svoje spasenje (“…kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga, nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio”. Rimljanima 3, 10-12) Svi skrenuše, svi se zajedno pokvariše, nitko da čini dobro – nijednoga nema., nismo bez nade jer je Krist došao, živio, umro, uskrsnuo, uzašao na nebo i posreduje pred Ocem za nas kako bi smo bili oslobođeni od prokletstva grijeha.

Budući smo oslobođeni od okova grijeha i duhovne bijede, i naše riječi i naša djela trebaju svjedočiti zahvalnost Bogu (“Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite. Efežanima 5, 8“).

Molitva:

Gospodine Bože, hvala ti za sigurnost koju mi daješ u svakodnevnom hodu kroz ovozemaljski život, i za sigurnost spasenja. Hvala ti što me čuvaš od svakog zla i da me u svim životnim situacijama učiš kako je važno biti poslušan tvojoj Riječi i živjeti po tvojoj volji. Neka moj život, snagom Duha Svetoga, uvijek svjedoči da pripadam tebi i da sam ti zahvalan za sve blagoslove, kako ovog tako i budućeg života. I molim te onako kako si me ti Gospodine naučio:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Tekst cijelog katekizma vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori