Potpuna iskvarenost

Potpuna iskvarenost čovjekova (Heidelberški katekizam 6-8)

Potpuna iskvarenost je teološko učenje da je svaki segment čovjekovog bića, zbog pada u grijeh potpuno iskvaren. Evo što nam o tome govori Heidelberški katekizam.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Potpuna iskvarenost

6. Zar je Bog stvorio ljude tako slabe i izopačene?

Ne. Bog ih je stvorio kao dobre, i po svojoj slici, u istinskoj pravednosti i svetosti, kako bi mogli istinski poznavati Boga svoga stvoritelja, voljeti ga svim srcem i živjeti s njime u vječnom blaženstvu hvaleći i slaveći ga.

Kratko razmatranje:

Bog je stvorio sve dobro (“I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro.” Postanak 1, 31). Čovjek je stvoren svet i pravedan kako bi služio Bogu i u zajedništvu s njim održao se u vječnom životu. Vječni život je dakle proizlazio iz zajedništva s Bogom. To zajedništvo trebalo je sa strane čovjeka biti prožeto poslušnošću, ljubavlju i poznavanjem Boga. Bog je također davao potpuno sebe čovjeku, provodio s njim vrijeme i otkrivao mu se, kako bi čovjek sve više upoznavao Boga.

7. Otkuda onda dolazi grješna ljudska priroda?

Od pada i neposlušnosti praroditelja, Adama i Eve, u Vrtu edenskom; čime je naš ljudski život tako zatrovan da smo svi začeti i rođeni kao grješnici.

Potpuna iskvarenost

Kratko razmatranje:

Padom naših praroditelja u grijeh, naslijedili smo grješnu narav. Nitko se ne rađa svet već se rađamo grješni i potpuno iskvareni (“Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.” Psalam 51, 7). Grijeh, odnosno odvajanje od Boga koji je izvor života, čovjek je postao smrtan, na što je Bog upozorio naše praroditelje (“Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt…” Rimljanima 5, 12).

8. Zar smo toliko iskvareni da uopće ne možemo činiti dobro i skloni smo svemu zlu?

Da, osim ako se nanovo ne rodimo od Duha Božjeg.

Kratko razmatranje:

Čovjekovo stanje nakon pada je potpuna iskvarenost. To ne znači da je iskvaren da ne može biti iskvareniji kako to kaže Westminstersko vjeroispovijedanje, već da je svako područje čovjekovog djelovanja zahvaćeno grijehom. Jean Calvin je rekao: “Toliko nas je sila grijeha ovladala, da se cijeli um, cijelo srce, kao i sva naša djela, nalaze pod njegovim utjecajem”. Luther je smatrao da grijeh ulazi u sve pore čovjekova bića. Zato se čovjek ne može okrenuti Bogu svojom voljom i činiti dobro koje je ugodno Bogu.

Vidi i ovo: Čovjek je zao i u njemu nema ni malo dobra?

Zato nas Bog rađa na novi život kako bi smo u novom životu za Boga mogli, djelovanjem Duha Božjega u nama, činiti dobro (“Odgovori Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.” Ivan 3, 5). Nanovo rođenje je čin Božjeg djelovanja. Ne možemo se sami nanovo roditi. To Bog čini svojim djelotvornim pozivom kojim nas zove da ustanemo iz mrtvila grijeha na novi život.

Molitva:

Gospodine, hvala ti što si me iz smrti pozvao u život. Bio sam mrtav u grijehu, nisam te poznavao, no ti si me poput Lazara pozvao na život. Hvala ti što si me nanovo rodio i što mi tim novim rođenjem daješ život vječni.

 I molim te onako kako si me ti Gospodine naučio:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Vidi i ovo: Molitva za milost nad našom pokvarenom naravi

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Tekst cijelog katekizma vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori