Naziv kršćanin

Samo bogočovjek može dati zadovoljštinu za grijeh (Heidelberški katekizam 16-19)

Samo Bogočovjek može dati zadovoljštinu za grijeh. O tome nam govore sljedeći članci Heidelberškog katekizma:

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Bogočovjek može dati zadovoljštinu za grijeh

Bogočovjek

16. Zašto mora biti istinski i pravedan čovjek?

Božja pravda zahtijeva da ljudska priroda, koja je sagriješila, plati za svoj grijeh. Ali tko je i sam grješnik ne može platiti za druge.

Kratko razmatranje:

Svatko je odgovoran pred Bogom za sebe. Nitko nije kriv za drugog. Nikoga ne možemo kriviti za vlastite neuspjehe, vlastitu krivicu. “Onaj koji zgriješi, taj će i umrijeti. Sin neće snositi grijeha očeva, ni otac grijeha sinovljega. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku bezbožnost njegova.” Ezekiel 18, 20). Ljudi su skloni optužiti druge. Takvo ponašanje vidimo još u Edenu. “Zmija je kriva”. “Žena je kriva”. I to prebacivanje krivice na kraju je na određeni način optužilo i samoga Boga.

Vidi i ovo: Kome je Isus platio otkupninu za nas?

Tko je sagriješio, taj je i odgovoran pred Bogom. No, krivica je svih nas. (“Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt”. Rimljanima 5, 12) A čovjek, opterećen grijehom, ne može platiti ni za sebe ni za druge. (“Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda..” Hebrejima 7, 26-27.)

17. Zašto mora ujedno biti i pravi Bog?

Zato da bi s božanskom moći u svojoj ljudskosti mogao nositi težinu Božje srdžbe te steći i vratiti nam pravednost i život.

Kratko razmatranje:

Samo pravedan čovjek može dati zadovoljštinu za grijehe. No, Biblija kaže da su svi ljudi zgriješili i da nema niti jednoga pravednog (“…kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga…Rimljanima 3,10”). Budući da je samo Bog pravedan, čovjek koji je Bogu dužan dati zadovoljštinu, ujedno mora biti i Bog. Dakle, onaj tko jedini može dati zadovoljštinu za naše grijehe mora biti čovjek i u isto vrijeme Bog, Bogočovjek.

18. Tko je taj posrednik koji je u isto vrijeme pravi Bog te pravi i savršeno pravedan čovjek?

Naš Gospodin Isus Krist, koji nam je bio dan da nas u potpunosti oslobodi i učini pravednima pred Bogom.

Kratko razmatranje:

Krist je došao u tijelu čovjeka na ovaj svijet, ali u isto vrijeme on je i utjelovljeni Bog, Emanuel (Bog s nama). On postaje pravednik za nepravedne (“Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu”. 1. Petrova 3,18). I Stari zavjet prorokuje za Mesiju da će biti i Bog i čovjek (“Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.” Izaija 9,5). Krist je bio i pravi čovjek i pravi Bog. Ne djelom čovjek a djelom Bog, već u potpunosti Bogočovjek. To je jedino ispravno, pravovjerno gledište o Kristu. I jedino takav može biti naš Spasitelj.

19. Odakle to spoznaješ?

Iz evanđelja kojega je sam Bog u početku objavio već u Vrtu edenskom, a kasnije, je navijestio po svetim patrijarsima i prorocima, te je oslikao u žrtvama i ostalim obredima Zakona da bi konačno ispunio kroz svojega vlastitog, ljubljenog Sina.

Kratko razmatranje:

Evanđelje je radosna vijest. Radosna vijest je ispunjena u Kristu i zato se novozavjetne knjige koje opisuju Isusov život nazivaju evanđeljima. No evanđelje je i svaki naviještaj Mesije u Starom zavjetu.

Prvi naviještaj Mesije nalazimo u knjizi Postanka gdje Bog govori đavlu: “Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.” Postanak 3,15. Proročanstva o Mesiji nadalje su objavljivana po prorocima (Iza 53 ; Jeremija 23, 5–6 ; Mihej 7, 18–20 ; Djela apostolska 10, 43 ; Hebrejima 1, 1–2).

I cijeli žrtveni sustav je upućivao na dolazećeg Mesiju koji će u konačnici dati jedincatu i neponovljivu žrtvu kao zadovoljštinu za grijehe (“Jer dovršetak je Zakona Krist – na opravdanje svakomu tko vjeruje.” Rimljanima 10,4). Taj dolazeći Mesija je Isus Krist, Bogočovjek.

Molitva:

Oče nebeski, hvala ti što si u osobi svoga Sina Isusa Krista došao kao Bog među nas, kako bi nam pomogao u našoj nevolji. Hvala Ti za Kristovu žrtvu koja je dala zadovoljštinu za naše grijehe po kojoj smo pomireni s Bogom i opravdani za vječnost.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Vidi i ovo: Je li Josip otac Isusov?

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori