ZADOVOLJŠTINU ZA GRIJEH MOŽE DATI SAMO BOGOČOVJEK (Heidelberški katekizam 16-19)

16. Zašto mora biti istinski i pravedan čovjek? Božja pravda zahtijeva da ljudska priroda, koja je sagriješila, plati za svoj grijeh. Ali tko je i sam grješnik ne može platiti za druge. Kratko razmatranje: Svatko je odgovoran pred Bogom za sebe. Nitko nije kriv za drugog. Nikoga ne možemo kriviti za vlastite neuspjehe, vlastitu krivicu. (“Onaj koji zgriješi, taj će i umrijeti. Sin neće snositi … Nastavi čitati ZADOVOLJŠTINU ZA GRIJEH MOŽE DATI SAMO BOGOČOVJEK (Heidelberški katekizam 16-19)