BITI U “KRISTU” I PRAVO VJEROVATI (Heidelberški katekizam 20-23)

20. Jesu li svi spašeni po Kristu kao što su svi bili izgubljeni po Adamu?

Ne. Samo oni koji su pravom vjerom ucijepljeni u Krista i prihvaćaju sva njegova dobročinstva.

Kratko razmatranje:

Spasenje je dar Božji. No, taj dar dobivaju samo oni koji imaju pravu vjeru, koji su ucijepljeni u Krista i prihvaćaju njegova dobročinstva kako nam se to kaže u gornjem odgovoru. Razmatrajući sljedeće pitanje i odgovor, nešto ćemo više reći o pravoj vjeri. Ovdje ćemo se zadržati kod razmatranja što to znači da smo ucijepljeni u Krista? To znači da smo sjedinjeni s njim. Pravi vjernici su “u Kristu” (1 Korinćanima 1, 2; Efežanima 1,1; Filipljanima 1,1; Kološanima 1,1; 1 Solunjanima 1,2; 2 Solunjanima 1,1). Oni koji su u Kristu, postaju nova stvorenja („Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo.” 2. Korinćanima 5,17). Istovremeno je i Krist u onima koji su istinski vjernici (Rimljanima 8,10; Galaćanima 2,20; Kološanima 1, 27). Krist je u onima koji su ga primili u svoje živote (“A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime”. Ivan 1,12). Dakle ucijepljenost znači da je vjernik sjedinjen s Kristom. Krist i vjernik se međusobno prožimaju. Da bi ovu sliku učinio još jasnijom, Isus govori da je on trs a mi mladice ili loze. Mladica crpi svu energiju, snagu, hranu iz trsa i donosi plodove. Trs i mladica su jedno, no mladica ovisi o trsu. Naša ucijepljenost u Krista donijet će plodove kršćanskog života a najveći plod jest život vječni, spasenje po njemu (“Ja sam trs, vi loze. Tko ostane u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda; jer bez mene ne možete učiniti ništa.” Ivan 15,5).

21. Što je prava vjera?

Prava vjera nije samo određeno znanje kojim prihvaćamo istinom sve što Bog objavljuje u svojoj Riječi, već, također, duboko srčano pouzdanje što u meni stvara Duh Sveti, kroz evanđelje, da ne samo drugima nego i meni, Bog daje oproštenje grijeha, vječnu pravednost i spasenje iz same milosti jedino poradi Kristovoga spasonosnog dijela.

Kratko razmatranje:

Kada ljudi pitaju “koje si vjere” tada misle na konfesionalnu ili denominacijsku pripadnost. A naša konfesionalna ili denominacijska pripadnost nerijetko određuje i naše vjerovanje u teološkom smislu. Pitanje doktrine, dakle onoga što doista vjerujemo o Bogu i objavljenim biblijskim istinama je važno. No, puno važnije je da naša vjera bude povjerenje, pouzdanje u Boga u ovom našem zemaljskom hodu. Apostol Pavao kaže: “Milošću ste spašeni, po vjeri” Efežanima 2,8. No, da bi smo doista imali pravu vjeru, dakle povjerenje u Boga i pouzdanje u njega, moramo dobro razumjeti tko je Bog, kako djeluje u našem životu, kako nas spašava i sl. Zato je biblijska teologija važna jer nas ohrabruje, uvjerava da su istine o Bogu. Tada će naša vjera doista biti spasonosna. Npr. kada vjerujemo da smo od Boga izabrani i da nas ništa iz njegove ruke ne može oteti, to nam daje radost spasenja i blaženu nadu. Kada vjerujemo da je Bog suveren i da je cijeli naš život u njegovim rukama, to nam daje spokoj i sigurnost u Božje vodstvo. Pavao i Sila su svjedočili tamničaru. Rekli su mu: “Vjeruj u Gospodina Isusa pa ćeš se spasiti ti i dom tvoj” Djela 16, 31. Dakle, nije sve jedno što vjerujemo, trebamo vjerovati u Gospodina Isusa. Dakle razumjeti što to znači da je Isus Gospodin, i kako nas kao Gospodin (Bog) i kao Isus (čovjek) spašava (“”Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni” Ivan 3, 16.)

22. Što treba kršćanin vjerovati?

Sve što nam Bog obećaje u evanđelju i što je sažeto za nas u člancima Apostolskog vjerovanja – koje je naše općenito prihvaćeno ispovijedanje vjere.

Kratko razmatranje:

Apostolsko vjerovanje jedno je od najstarijih obrazaca, odnosno sažetka kršćanske vere. Naziv “Apostolsko” ne odnosi se na autorstvo-nisu ga apostoli sastavili, već na nauk. To je nauk kojega su apostoli propovijedali. Nastao je u Drugom stoljeću kao krsni obrazac ispovijedanja vjere. Dakle, krštenik na pitanje, što vjeruje, izgovarao je Apostolsko vjerovanje.

23. Koji su ti članci?

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću kršćansku Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen!

Kratko razmatranje:

Apostolsko vjeroispovijedanje je podijeljeno na tri djela, kako ćemo to vidjeti u sljedećem pitanju i odgovoru. Trinarnog je karaktera, dakle govori o Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Podijeljen je i u 12 manjih članaka. U daljnjim razmatranjima posvetit ćemo se razmatranju Apostolskog vjerovanja.

Molitva:

Nebeski oče, hvala ti da si mi po Kristu objavio sebe. Pomozi mi da ispravno vjerujem o tebi, o Kristu tvome Sinu, o Duhu Svetom te da mi istine koje su objavljene u tvojoj riječi budu na blagoslov i ohrabrenje. Daj da uvijek budem sjedinjen s tobom i ostanem u trajnom zajedništvu. Učini da svu svoju snagu, duhovnu hranu crpim iz tebe kako bih dobar plod mogao donositi.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Prethodno razmatranje:

Više o katekizmu:

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori