Što je prava vjera? (Heidelberški katekizam 20-23)

Članci Heidelberškog katekizma koji su pred nama govore nam što je prava vjera onih koji su “ucijepljeni u Krista”.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Što je prava vjera?

prava vjera

20. Jesu li svi spašeni po Kristu kao što su svi bili izgubljeni po Adamu?

Ne. Samo oni koji su pravom vjerom ucijepljeni u Krista i prihvaćaju sva njegova dobročinstva.

Kratko razmatranje:

Spasenje je dar Božji. No, taj dar dobivaju samo oni koji imaju pravu vjeru, koji su ucijepljeni u Krista i prihvaćaju njegova dobročinstva kako nam se to kaže u gornjem odgovoru. Razmatrajući sljedeće pitanje i odgovor, nešto ćemo više reći o pravoj vjeri. Ovdje ćemo se zadržati kod razmatranja što to znači da smo ucijepljeni u Krista? To znači da smo sjedinjeni s njim.

Vidi i ovo: Je li vjera naše djelo?

Pravi vjernici su “u Kristu” (1 Korinćanima 1, 2; Efežanima 1,1; Filipljanima 1,1; Kološanima 1,1; 1 Solunjanima 1,2; 2 Solunjanima 1,1). Oni koji su u Kristu, postaju nova stvorenja („Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo.” 2. Korinćanima 5,17). Istovremeno je i Krist u onima koji su istinski vjernici (Rimljanima 8,10; Galaćanima 2,20; Kološanima 1, 27).

Krist je u onima koji su ga primili u svoje živote (“A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime”. Ivan 1,12). Dakle ucijepljenost znači da je vjernik sjedinjen s Kristom. Krist i vjernik se međusobno prožimaju. Da bi ovu sliku učinio još jasnijom, Isus govori da je on trs a mi mladice ili loze. Mladica crpi svu energiju, snagu, hranu iz trsa i donosi plodove.

Trs i mladica su jedno, no mladica ovisi o trsu. Naša ucijepljenost u Krista donijet će plodove kršćanskog života a najveći plod jest život vječni, spasenje po njemu (“Ja sam trs, vi loze. Tko ostane u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda; jer bez mene ne možete učiniti ništa.” Ivan 15,5).

21. Što je prava vjera?

Prava vjera nije samo određeno znanje kojim prihvaćamo istinom sve što Bog objavljuje u svojoj Riječi, već, također, duboko srčano pouzdanje što u meni stvara Duh Sveti, kroz evanđelje, da ne samo drugima nego i meni, Bog daje oproštenje grijeha, vječnu pravednost i spasenje iz same milosti jedino poradi Kristovoga spasonosnog dijela.

Kratko razmatranje:

Kada ljudi pitaju “koje si vjere” tada misle na konfesionalnu ili denominacijsku pripadnost. A naša konfesionalna ili denominacijska pripadnost nerijetko određuje i naše vjerovanje u teološkom smislu. Pitanje doktrine, dakle onoga što doista vjerujemo o Bogu i objavljenim biblijskim istinama je važno. No, puno važnije je da naša vjera bude povjerenje, pouzdanje u Boga u ovom našem zemaljskom hodu.

Apostol Pavao kaže: “Milošću ste spašeni, po vjeri” Efežanima 2,8. No, da bi smo doista imali pravu vjeru, dakle povjerenje u Boga i pouzdanje u njega, moramo dobro razumjeti tko je Bog, kako djeluje u našem životu, kako nas spašava i sl. Zato je biblijska teologija važna jer nas ohrabruje, uvjerava da su istine o Bogu. Tada će naša vjera doista biti spasonosna.

Vidi i ovo: Koja vjera spašava?

Npr. kada vjerujemo da smo od Boga izabrani i da nas ništa iz njegove ruke ne može oteti, to nam daje radost spasenja i blaženu nadu. Kada vjerujemo da je Bog suveren i da je cijeli naš život u njegovim rukama, to nam daje spokoj i sigurnost u Božje vodstvo.

Pavao i Sila su svjedočili tamničaru. Rekli su mu: “Vjeruj u Gospodina Isusa pa ćeš se spasiti ti i dom tvoj” Djela 16, 31. Dakle, nije sve jedno što vjerujemo, trebamo vjerovati u Gospodina Isusa. Dakle razumjeti što to znači da je Isus Gospodin, i kako nas kao Gospodin (Bog) i kao Isus (čovjek) spašava (“”Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni” Ivan 3, 16.)

22. Što treba kršćanin vjerovati?

Sve što nam Bog obećaje u evanđelju i što je sažeto za nas u člancima Apostolskog vjerovanja – koje je naše općenito prihvaćeno ispovijedanje vjere.

Kratko razmatranje:

Apostolsko vjerovanje jedno je od najstarijih obrazaca, odnosno sažetka kršćanske vere. Naziv “Apostolsko” ne odnosi se na autorstvo, dakle nisu ga apostoli sastavili, već na nauk vjerovanja. To je nauk kojega su apostoli propovijedali. Nastao je u Drugom stoljeću kao krsni obrazac ispovijedanja vjere. Dakle, krštenik na pitanje, što vjeruje, izgovarao je Apostolsko vjerovanje.

23. Koji su ti članci?

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću kršćansku Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen!

Kratko razmatranje:

Apostolsko vjeroispovijedanje je podijeljeno na tri djela, kako ćemo to vidjeti u sljedećem pitanju i odgovoru. Trinarnog je karaktera, dakle govori o Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Podijeljen je i u 12 manjih članaka. U daljnjim razmatranjima posvetit ćemo se razmatranju Apostolskog vjerovanja.

Vidi i ovo: Samo vjera u Krista spasava

Molitva:

Nebeski oče, hvala ti da si mi po Kristu objavio sebe. Pomozi mi da ispravno vjerujem o tebi, o Kristu tvome Sinu, o Duhu Svetom te da mi istine koje su objavljene u tvojoj riječi budu na blagoslov i ohrabrenje. Daj da uvijek budem sjedinjen s tobom i ostanem u trajnom zajedništvu. Učini da svu svoju snagu, duhovnu hranu crpim iz tebe kako bih dobar plod mogao donositi.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori