Ekumenski susret primasa Anglikanske crkve Sjeverne Amerike i Evangeličke luteranske crkve Latvije

Primas Anglikanske crkve Sjeverne Amerike, nadbiskup Foley Beach susreo se danas sa svojim latvijskim kolegom nadbiskupom Jānisom Vanagsom, zajedno s čelnicima obiju crkava. Ekumenski susret i dijalog održan je u Reformiranoj episkopalnoj katedrali u Dallasu (TX) gdje stoluje preuzvišeni Rey Sutton, povjerenik za ekumenizam Anglikanske crkve Sjeverne Amerike. Biskup Sutton je i biskup ordinarij Protestantske reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj koja je dio Reformed episkopal Church i kao takva pod jurisdikcijom Anglikanske crkve Sjeverne Amerike.

Dana 29. siječnja 2022. godine nadbiskup Foley Beach dočekao je nadbiskupa Rige i primasa Evangeličko-luteranske crkve Latvije (ELCL) Jānisa Vanagsa,. Detalji sastanka bit će naknadno objavljeni.

ELCL se smatra najtradicionalnijom od baltičkih luteranskih crkava. Crkva u Latviji utemeljena u 12. stoljeću od strane katoličkih misionara. Od 16-og stoljeća Crkva u Latviji slijedila je luteranski put tijekom reformacije, zajedno s crkvom u Švedskoj, Danskoj, Estoniji i Finskoj. Nakon neovisnosti od Rusije 1918. godine, Latvijska crkva uspostavila je bliske odnose sa Crkvom Švedske i usvojila reformirano episkopalno ustrojstvo. Apostolsku sukcesiju zadobila je preko preko švedskih biskupa.

Crkva je 1975. izglasala da dopusti ženama zaređenje za službu svećenica. Na sastanku 3. lipnja 2015. nadbiskup Vanags koji je izabran za nadbiskupa 1993. godine, zatražio je od opće crkvene sinode, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, da ponovno razmotri ovo pitanje, budući da u Svetom pismu nema temelja da žene mogu biti zaređene za svećenice te da je takva praksa suprotna crkvenoj tradiciji.

Navedena je sinoda izmijenila kanone ređenja iz: “svatko tko je u skladu s propisima crkve pozvan od Boga i osposobljen za službu može zatražiti ređenje” na “svaki muški kandidat koji je prema propisima crkve pozvan od Boga i osposobljen za službu može zatražiti ređenje.” Amandman je prošao s 201 glasom “za”, 59 “protiv” i 22 suzdržana, uz 77 posto potpore. Za usvajanje amandmana bilo je potrebno tri četvrtine glasova.

Amandman se nije doticao službe trenutno zaređenih žena svećenica, te im je dopustio da nastave služiti. Za službu evangelistkinja što je usporedivo sa službom đakonesa u Anglikanskoj crkvi i dalje se mogu rediti žene.

Latvijska evangelička crkva sastoji se od tri biskupije (Riga, Liepāja i Daugavpils) s 300 župa, 136 svećenika i 86 evanđelista. Statistike koje je prikupilo latvijsko Ministarstvo pravosuđa pokazuju da je crkva 2014. imala 712 530 članova, od kojih su 43 000 aktivni vjernici.

Tradicionalni Reformirani episkopalci, u koje spada i Protestantska reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj, aktivni su u ekumenskom dijalogu sa srodnim crkvama u cilju uspostave punog zajedništva. Jedan takav značajan susret zbio se u Wittenbergu u Njemačkoj d 28. do 31. listopada 2019. na kojem je sudjelovao i biskup Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH, dr.sc. Jasmin Milić.

Izvor: Anglikan Ink

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori