Isus jedini spasitelj

Isus jedini spasitelj (Heidelberški katekizam, 29-30)

Kršćansko je vjerovanje da je Isus jedini spasitelj. Sljedeći članci Heidelberškog vjerovanja nam govore o ovoj istini.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Isus jedini spasitelj

Isus jedini spasitelj

29. Zašto se Božji Sin zove «Isus», što znači «spasitelj»?

Jer nas on spašava od naših grijeha. Spasenje ne može biti pronađeno u ikojem drugom, a beskorisno je tražiti spasenje drugdje.

Kratko razmatranje:

Isus – heb. Jehošua znači: Jahve spašava. Isus je Spasitelj, jedini Spasitelj svijeta. Ovo je jedno od temeljnih i najvažnijih učenja kršćanstva. Kršćani se mogu razlikovati u načinu bogoslužja, učenju o sakramentima, i sl. no ako netko ne prihvaća da je Isus Krist Spasitelj, on ne može biti kršćanin. Ime Isus ukazuje da nam Sin Božji otkriva zapravo Oca.

Starozavjetni tekstovi na jasan i nedvosmislen način govore o Jahvi kao jedinome spasitelju. Bog govori po proroku Izaiji: «Reći ćeš u dan onaj: Hvalim te, Jahve, razgnjevi se ti na mene, ali se odvratio gnjev tvoj i ti mene utješi! Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Jahve snaga moja i pjesma, on je moje spasenje. I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja.» (Iz 12, 1-3). Bog će po proroku Izaiji jasno sebe predstaviti kao jedinoga Spasitelja: «Jer ja sam Jahve, Bog tvoj, Svetac Izraelov, tvoj spasitelj….Ja, ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja.» (Iz 43, 3. 10-11).

Apostol Petar u svojem govoru pred Velikim vijećem u Jeruzalemu govoreći o Isusu Kristu kaže: «Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti» (Dj 4, 12). Prvi su kršćani jasno razumjeli ovu istinu te su za jedan od prvih znakova kršćanstva uzeli ribu. Riba, grčki  ihtus, akronim je za jedno od prvih vjeroispovijedanja kršćanstva: Isus Krist sin Božji Spasitelj Ιησούς Χριστός Θεού υιός σωτήρ.

Vidi i ovo: Koje je značenje imena Isus?

30. Vjeruju li istinski u jedinog spasitelja Isusa oni koji traže spasenje i sigurnost u «svecima», u sebi ili drugdje!

Ne, premda se hvastaju time što pripadaju njemu, sa svojim djelima niječu jedinog Spasitelja i Otkupitelja, Isusa. Jer ili Isus nije savršeni Spasitelj, ili oni koji u istinskoj vjeri prihvaćaju ovoga Spasitelja u njemu moraju naći sve što je nužno za njihovo spasenje.

Kratko razmatranje:

Isus je punina spasenja. Jedini Spasitelj i jedini Posrednik između Boga i ljudi. Svako traženje spasenja u ljudima koji su živjeli posvećenim životom i kao takvi otišli Gospodinu, suprotno je biblijskom učenju. Zato je reformacija odbacila i molitveno obraćanje “svecima”. Takve su molitve zapravo traženje posredovanja pred Bogom, a Božja riječ kaže da nema drugog posrednika do Krista ( “Jedan je Bog, jedan je posrednik između Baga i ljudi: čovjek Krist Isus koji dade sam sebe za otkup mjesto sviju.” 1. Tim 2:5-6).

Belgijsko vjeroispovijedanje kaže: “Sama nevjera je dovela do prakse obeščašćivanja svetih umjesto čašćenja. Sveci nikada nisu tražili da ih se časti, već su to, kao što i doliči i kao što vidimo iz njihovih spisa, dosljedno odbijali.” (čl. 26). Isto tako, svako pouzdanje u vlastitu svetost, vlastita djela, neće nas dovesti do spasenja. Kako smo to u prethodnim razmatranjima naveli, čovjek nema što Bogu dati za zadovoljštinu zbog počinjenog grijeha. Zato je Krist došao da nas kao bogočovjek otkupi.

Spasenja nema niti u bilo kojem drugom stvorenju, religiji i sl. Jedini Spasitelj svijeta je Krist Gospodin (o značenju naziva Krist vidi više ovdje).

Vidi i ovo: Što vjerujemo kada kažemo da je Krist naš jedini posrednik?

Molitva:

Nebeski oče, hvala ti da si se po svome sinu Isusu Kristu otkrio kao spasitelj svoga naroda. Hvala ti što možemo znati da smo spašeni od grijeha I vječne smrti, ali isto tako da se možemo tebi utjecati u svakoj našoj nevolji, te da u tebi možemo biti slobodni od svakoga ropstva. Zahvaljujemo ti po Kristu, našem Spasitelju.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori