Jedinorođeni i Gospodin

Što znači jedinorođeni i Gospodin? (Heidelberški katekizam 33-34)

Krist je Sin Božji jedinorođeni i Gospodin. Biblija nam ga otkrivao kao takvog. Što to znači? O tome nam govore sljedeći članci Heidelberškog vjeroispovijedanja.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Sin Božji Jedinorođeni i Gospodin

Jedinorođeni i Gospodin

33. Zašto nazivamo Krista «jedinorođenim Sinom» Božjim kada smo i mi Božja djeca?

Jer je sam Krist vječni i naravni Božji Sin, dok nas je poradi Njega iz milosti Bog primio kao svoju djecu.

Kratko razmatranje:

U jednom od najljepših redaka Biblije čitamo: “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16). Dakle, Isus je jedinorođeni, jedini Sin Božji.

Iako Biblija i nas naziva djecom Božjom, naš status sinovstva je status milosti, usvojene djece Božje, kako to objašnjava Calvin u svojim Institucijama: “ Potom je nazvan sin Božji, ne kao ostali vjernici usvojen milošću već istinit i prirodan i zato jedinorođeni da bi se razlikovao od svih ostalih. Pošto nam Bog u Svetom Pismu čini čast svima koji su preporođeni u novom životu nazivajući nas Božjom djecom . Ali ipak to posebno pripisuje jednom jedinom Isusu Kristu, nazvanom istinitim i jedinorođenim Sinom.”

Izrazom jedini odnosno jedinorođeni Sin Božji želi se također naglasiti božanski suodnos unutar Svetoga Trojstva. Kao što je Otac od vječnosti tako je i Sin od vječnosti. On nema svoj početak u ovozemaljskom životu: “I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama, i mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.” (Iv 1, 14). Sin je vidio i poznaje Oca: «Boga nitko nikada nije vidio: Jedinorođenac – Bog, koji je u krilu Očevu, on ga je objavio» (Iv 1, 17).

Krist svoje božansko sinovstvo potvrđuje i svojim uskrsnućem. Apostol Pavao svjedoči: “a koji se uskrsnućem od mrtvih – po Duhu Svetom – pokazao kao Sin Božji, sa svom vlašću: Isus Krist, naš Gospodin.” (Rim 1, 4).

Vidi i ovo: Što znači da je Krist jedinorođeni sin Božji?

34. Zašto ga zoveš «naš Gospodin»?

Jer nas je tijelom-dušom otkupio od grijeha i vlasti zla, ne zlatom ili srebrom, nego svojom dragocjenom krvlju, te nas je učinio svojom svojinom.

Kratko razmatranje:

Starozavjetno Božje ime, kojim se objavio Mojsiju u gorućem grmu, Jahve (JHVH), u Novome zavjetu se redovito navodi kao Kyrios (Gospodin ili Gospod). Prijevod je to zapravo starozavjetnog naziva Adonai kojim se zamjenjivalo izgovaranje imena Jahve (zbog svetosti Božjeg imena).

Isus je naslov Gospodin primijenio na sebe: „Vi mene zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam“ (Ivan 13, 13). Kada apostol Toma pada pred noge uskrslog Krista, on izriče ispovijed vjere: „Gospodin moj i Bog moj“ ( Ivan 20, 28). Isus daje svojim učenicima do znanja da je on Bog. Toma ga kao takvog prepoznaje a Krist takvo oslovljavanje prihvaća.

Vidi i ovo: Apostolsko vjerovanje: Krist Gospodin

Prva crkva, i pored pojava raznih hereza koji su u Isusu vidjeli samo čovjeka i ništa više od toga, jasno je obranila pravovjernu vjeru u Krista kao Gospodina, dakle da je Isus jednak Ocu, da je s Ocem iste naravi, odnosno da je sam Bog. Svako nijekanje Kristova božanstva jest duh antikristov: „Tko niječe Oca i Sina, taj je Antikrist: tko god niječe Sina, nema ni Oca; tko priznaje Sina, ima i Oca.“ ( 1 Ivanova 2, 22-23).

Priznati Isusa kao Gospodina, dakle kao Boga mogu samo oni kojima tu istinu Duh Sveti objavljuje: „…tako ne može priznati Isusa kao Gospodina nego pod djelovanjem Duha Svetoga.“ (1 Korinćanima 12,3). Vjera u Krista kao Gospodina je spasonosna vjera, kako smo to vidjeli u uvodnom retku odnosno riječima koje su Pavao i Sila uputili tamničaru, nakon što ih je ovaj pitao što da čini da se spasi: „Vjeruj u Gospodina Isusa…“

Molitva:

Oče nebeski, hvala ti da si nam dao Sina svoga Isusa da bude Krist – Mesija, i Gospodin naš. Hvala ti da si nam po Njemu, koji je s tobom iste naravi, objavio sebe. Daj da se uvijek podređujemo Njegovu Gospodstvu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori