Isus Krist jedini posrednik

Isus Krist jedini posrednik (Heidelberški katekizam 35-36)

Isus Krist jedini posrednik između Boga i čovjeka. Upravo zato je rođen u vječnosti, utjelovio se u vremenu, kako bi nas kao čovjek mogao zastupati pred nebeskim Ocem. O tome nam govore članci Heidelberškog katekizma koji su pred nama.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Isus Krist jedini posrednik

Krist jedini posrednik

35. Što to znači da je on «začet po Svetom Duhu i rođen od djevice Marije»?

Da je vječni Božji Sin, koji je i ostaje istinski i vječni Bog, uzeo na sebe, kroz djelovanje Svetog Duha, i od tijela i krvi djevice Marije, istinsku ljudsku prirodu kako bi postao istinsko sjeme Davidovo, braći svojoj u svemu sličan, osim u grijehu.

Kratko razmatranje:

Biblijsko je učenje da je naš Gospodin Isus Krist rođen od djevice Marije koja rađa Krista a da nije imala tjelesnu vezu sa svojim zaručnikom odnosno suprugom Josipom. Vjerujemo da je „začela po Duhu Svetom“ i da je njezino rođenje Isusa Krista bilo jedinstveno u povijesti ljudskoga roda. Krist je pravi Bog i pravi čovjek.

Njegovo nadnaravno rođenje od Djevice Marije potvrđuje i Njegovo božansko i Njegovo ljudsko podrijetlo. On je pravi Bog i pravi čovjek, potpuni Bog i potpuni čovjek. Nije dio čovjeka i dio Boga niti nekakva mješavina Boga i čovjeka, odnosno niti samo čovjek niti samo Bog, kako su to naučavali neki rani krivovjerci.

Marija nije rodila samo čovjeka već Bogočovjeka, Stoga je ona doista Bogorodica, ona po kojoj se Bog rađa. Krist se po Ocu  rađa u vječnosti a po stvoriteljskoj moći, ili kako se to kaže u jednoj euharistijskoj molitvi: „Snažnom silom Duha Svetoga“ se po Mariji rađa u vremenu. Krist na sebe uzima pravu ljudsku narav, kako bi bio i pravo sjeme Davidovo, svojoj braći u svemu jednak osim u grijehu.

Ivan nam u svojoj prvoj poslanici kaže: “U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe” (1 Iv 4, 10).

Vidi i ovo: POŠTUJU LI PROTESTANTI MARIJU KAO BOGORODICU?

36. Kako ti koristi sveto začeće i rođenje Krista?

On je naš posrednik, te svojom nevinošću i savršenom svetošću pred Bogom pokriva moj grijeh u kojem sam začet.

Kratko razmatranje:

Krist je rođen u vremenu da bi kao pravi čovjek, izvršavajući velikosvećeničku službu, posredovao za nas pred Bogom a u isto vrijeme ima moć kao pravi Bog da pokrije, odnosno oprosti sve naše grijehe: “Budući dakle da imamo uzvišena velikog svećenika, Isusa, Sina Božjega, koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vjere koju ispovijedamo! Nemamo, naime, nekoga velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego jednoga koji je iskusan u svemu (kao i mi), samo što nije sagriješio. Dakle: pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć!” Heb 4,14-16.

Dakle, Krist je bio pravi čovjek, ali bez grijeha, “nevin, “savršen” i “svet” jer jedino je tako mogao dati otkupnu cijenu, kako smo to u ranijim razmatranjima govorili. On svoju posredničku službu nastavlja i nakon svoga uskrsnuća i uzašašća.

Njemu se i danas možemo utjecati: “(Krist) ima neprolazno svećeništvo, jer ostaje zauvijek. Odatle slijedi da može zauvijek spašavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih.” Heb 7,24-25.

Vidi više: Što vjerujemo kada kažemo da je Krist naš jedini posrednik?

i ovo: Što znači da je Krist naš jedini posrednik pred Bogom?

Molitva:

Oče nebeski, hvala ti da si nam dao Sina svoga kako bi kao pravi Bog i pravi čovjek mogao dati savršenu žrtvu za nas. Po toj žrtvi imamo oproštenje grijeha i otvoreno nebo. Hvala ti što je nebo otvoreno, što nas čuješ i što nas uslišavaš.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori