Osnovana “Hrvatska protestantska konferencija”

Dana 24. siječnja 2022. godine, osnovana je “Hrvatska protestantska konferencija” (HPK). Radi se o savjetodavnom tijelu kojeg čine neovisne tradicionalne protestantske crkve u Hrvatskoj: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj i Evangelička metodistička crkva u Hrvatskoj. Ove su crkve konstitutivne članice – osnivači, dok je HPK otvorena i za prijem novih, pridruženih članica, bilo da se radi o protestantskim crkvama ili crkvama reformacijske baštine, udrugama i drugim ustanovama.

Za predsjednika HPK izabran je predsjedavajući pastor Evangeličke metodističke crkve u Hrvatskoj, Vatroslav Župančić a za glavnog tajnika biskup Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH, Jasmin Milić.

Svrha i misija HPK je sljedeća:

1. Očuvanje kršćanskih vrijednosti i duha reformacije. U tome smislu HPK se ograđuje od svih svjetonazora koji se suprotstavljaju biblijskom učenju i izvornom protestantizmu, kao što je npr. dovođenje u pitanje braka kao zajednice muškarca i žene, svetosti života od začeća do prirodne smrti i sl.

2. Zalaganje za poštivanje Ustavom zajamčenih vjerskih sloboda i suprotstavljanje zloporabi vjere.

3. Zalaganje za jedinstvo kršćana u duhu izvornog ekumenizma.

4. Koordiniranje aktivnosti od zajedničkog interesa članica te ostale aktivnosti koje doprinose svrsi i misiji HPK.

U tome duhu, članice HPK će zajedno djelovati na područjima od zajedničkog interesa, čuvajući svoje kanonske, doktrinarne, eklezijalne i druge posebnosti. HPK je rezultat i konkretno ostvarenje kršćanskog zajedništva srodnih crkvi. U tome smislu, posebno će njegovati duh kršćanskog zajedništva kako između crkava članica, tako i crkvama koje nisu dio HPK. Zalagat će se za poštivanje zakonom zajamčenih sloboda svih vjerskih zajednica i njihovih pripadnika te će reagirati na svako kršenje istih. Kada to bude potrebno, očitovat će se i na aktualna zbivanja u društvu iz perspektive kršćanskog svjetonazora.

HPK će se zalagati za dijalog, razumijevanje i uvažavanje svakog pojedinca i skupina bez obzira na vjerske, etničke, kulturne i druge razlike.

HPK će se zalagati za ostvarivanje zajedništva i suradnje sa sličnim tijelima u Hrvatskoj i izvan nje.

Radi djelotvornijeg ostvarivanja svoje misije i ciljeva, HPK će organizirati u dogledno vrijeme radna tijela.

Već se duže vrijeme osjeća potreba za jednim ovakvim tijelom. Iako već dugi niz godina u Hrvatskoj djeluje Protestantsko evanđeosko vijeće (PEV), ono okuplja isključivo tzv. Crkve reformacijske baštine koje su međusobno povezane sličnim teološkim, tradicijskim i drugim naglascima. Stoga je bilo potrebno ustrojiti i tijelo koje će biti zajedništvo tradicionalnih protestantskih crkvi. HPK će se zalagati i za međusobnu suradnju s PEV-om na onom područjima gdje je ta suradnja moguća.

Više o HPK može se vidjeti na web stranici Hrvatske protestantske konferencije.

Za sve upite se može obratiti na e-mail HPK: hrprotestantskakonferencija@gmail.com

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti izvor.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori