Tko je Duh Sveti?

Tko je Duh Sveti? (Heidelberški katekizam 53)

Tko je Duh Sveti? Je li osoba ili samo opis nekakve božanske sile? O tome govori sljedeći članak Heidelberškog katekizma.

Tko je Duh Sveti?

53. Što vjeruješ o “Duhu Svetom”?

On je jednako s Ocem i Sinom vječni Bog. On je i meni darovan, kako bi nas s istinskom vjerom učinio sudionicima Krista i svih njegovih blagoslova, tješio nas te ostao vječno s nama.

Kratko razmatranje:

Tko je Duh Sveti? Je li on osoba ili ne? Je li on samo oznaka za Božju silu? Ima li razlike između Boga i Duha Svetoga? Sva ova pitanja postavljala su se od početka kršćanske crkve i nerijetko su stvarala podjele među kršćanima. I danas postoje različita mišljenja po pitanju Duha Svetoga. Jedni vjeruju da je Duh Sveti treća osoba božanstva (pravovjerno prihvaćeno učenje u Duhu Svetom odnosno o Trojstvu), drugi da je on samo jedna od manifestacija Boga (Sabelijanizam, po Sabeliju iz 4 stoljeća), dok treći odbacuju božanstvo Duha Svetoga tvrdeći da je Duh Sveti samo sila Božja (Arijanizam, po Ariju iz 4 stoljeća).

U Starome zavjetu je Duh Sveti djelovao na vrlo konkretan način. Nadahnjivao je ljude da zapisuju objavu Božju – Bibliju (2 Tim 3, 16). Božjim je slugama davao snage da budu vjerni i nepokolebljivi te da predvode Božji narod (Suci 6, 35), da spoznaju i propovijedaju jedinoga Boga (Iz 61, 1-2) a davao im je i fizičku snagu (Suci 15, 14). Također je pomagao Bezazelu da može obaviti sve umjetničke radove u šatoru od sastanka (razvijanje darova i sposobnosti – Izl 31, 3-5). Služba Duha Svetoga posebno je vidljiva na prorocima, poput Ilije i Elizeja.

Vidi i ovo: Vjerujem u Duha Svetoga

Ozbiljno proučavanje, kako Staroga tako i Novoga dovest će nas do zaključka da je Duh Sveti osoba, no ne bilo kakva osoba. Duh Sveti je božanska osoba-Bog. Zašto to vjerujemo? Duh Sveti je SVET, a to je izraz koji pripada Bogu. Kao što su čovjek i njegov duh jedno, tako je Bog i Duh Božji jedno (1 Kor 2, 11). Duh Sveti je sveznajuć. Ispituje i dubine Božje (1 Kor 2, 10-11). On je svugdje prisutan. Boravi u srcima svih vjernika istovremeno (Iv 14, 7). On je svemoćan (Zah 4, 6). On je stvoritelj (Job 33, 4). Duh Sveti je istina (1 Iv 5, 6).

Duh Sveti je treća božanska osoba. U Mt 28, 18 spominje se i izjednačava zajedno s Ocem i Sinom. U 2 Kor 13, 13 daje se blagoslov u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Isus govori o drugom utješitelju koji nastavlja njegovu službu (Iv 16, 7). U Ivanu 14, 5-26 govori se o sve tri osobe Trojstva, a na poseban način o ulozi Duha Svetoga nakon Kristovoga fizičkog odlaska s ove zemlje.

U Novome zavjetu vidimo da je Duh Sveti dat svakome kršćaninu. Apostol Pavao kaže u 2 Kor 1, 22 da nas je Bog obilježio (za svoju svojinu) i stavio nam u srca kao zalog Duha Svetoga.

Duh Sveti nas, po pravoj vjeri, čini zajedničarima Krista. Uloga Duha Svetoga glede našeg kršćanskog života je ključna. Duh Sveti nas vodi do Boga, Duh Sveti nas vodi do pokajanja, Duh Sveti u nama proizvodi htijenje za vjerovati, Duh Sveti vodi proces posvećenja naših kršćanskih života. Nema spoznaje vjere, u iskustvenom smislu, bez Duha Svetoga.

Vidi i ovo: Duh Sveti nam otkriva Isusa

Molitva:

Hvala ti nebeski Oče što nas nisi ostavio same, nego si nam poslao Duha Svetoga da bude naš branitelj, učitelj, tješitelj. Daj da uvijek budemo ispunjeni Duhom, po Duhu hodimo, i u Duhu živimo.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori