Crkva sveopća

Što znači da je crkva sveopća? (Heidelberški katekizam 54)

Što znači da je Crkva sveopća? Koji su znaci sveopće crkve?

CRKVA SVEOPĆA

Crkva sveopća

54. Što vjeruješ o «svetoj sveopćoj (katoličkoj) crkvi»?

Vjerujem da Božji Sin, od početka do kraja svijeta, iz čitavoga ljudskog roda, svojim Duhom Svetim i Riječi u zajedništvu prave vjere skuplja sebi zajednicu izabranih za vječni život, te ih štiti i čuva te vjerujem da sam živi član iste, i uvijek ću to i ostati.

Kratko razmatranje:

“Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! 5Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! (Efežanima 4,4-6). Crkva (grčki eklezija) jest zajednica, od Boga pozvanih ljudi, koji su se na taj poziv odazvali, i koji se nalaze u zajedništvu jedan s drugim i s Kristom. Tu zajednicu čini kako zemaljska tako i nebeska Crkva.

Vidi i ovo: Augsburško vjeroispovijedanje o ckrvi

Temeljem Apostolskog vjerovanja a uzimajući u obzir i Nicejsko carigradsko vjerovanje, četiri su obilježja Crkve. Ona je:

• Jedna
• Sveta
• Katolička
• Apostolska

Dakle, crkva je jedna. To nam se ne govori izravno u Apostolskom vjerovanju, već u Nicejsko-carigradskom. Katekizam Biti kršćanin u 93 odgovoru, a na temelju poslanice Efežanima 4, 5-6 govori da svi članovi Crkve sačinjavaju samo jedno Tijelo Kristovo, imaju samo jednog Gospodina, jednu vjeru, jedno krštenje, jednog Boga i Oca sviju.

Teolog Aleksandar Šmeman naglašava da to jedinstvo ne određuje crkvu izvana nego iznutra. Crkva je izvana nažalost podijeljena u različitim vidljivim crkvama, što je posljedica grešne čovjekove prirode koje teži podjeli i sukobu. Šmeman kaže da upravo toj podijeli Krist suprotstavlja jedinstvo.

Narod Božji, težeći za jedinstvenim Kraljevstvom Božji, treba biti svjedok toga jedinstva i na ovozemaljskom putu.

Crkva je sveta. Postoje oni koji smatraju kako crkvu mogu činiti samo savršeni vjernici. No, Crkva nije sveta zbog savršenosti njezinih članova, već zbog činjenice da, kako to kaže katekizam Biti kršćanin u 94 odgovoru, Duh Sveti prebiva u Crkvi i posvećuje vjernike tako da ih odvaja za Boga i poziva na moralnu i duhovnu svetost življenja.

Crkva je katolička. Odmah ovdje naglasimo da termin katolička ne znači rimokatolička, već u njezinom izvornom značenju, dakle sveopća, kako to i mi prevodimo kod izgovaranja vjeroispovijedanja u našim crkvama. Crkva je puno više od naše lokalne crkve ili župe, od naše denominacije, odnosno naše nacije. Ona je prisutna u svim narodima i obuhvaća različite denominacije. (O ovoj temi vidi više ovdje).

Vidi i ovo: Jesu li protestanti katolici?

Crkva je Apostolska. Ovu tvrdnju također ne nalazimo u Apostolskom već Nicejsko-carigradskom vjeroispovijedanju. To znači da je Crkva sačuvala izvorno učenje kako je od apostola predano, da ima kontinuitet od Apostola, jer takva se crkva može u pravome smislu nazivati i katolička dakle sveopća, , te da poput njih naviješta evanđelje.

Molitva:

Nebeski oče, hvala ti što si uspostavio svoju crkvu i što si nas pozvao da budemo dio tijela tvoga-naroda tvoga. Pomozi nam da uvijek budemo svjesni svoga poziva, težeći ka jedinstvu, svetosti, i naviještanju radosne vijesti.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori