Zajednica svetih

Što je zajednica svetih? (Heidelberški katekizam 55)

Što je zajednica svetih, ili općinstvo svetih. O tome govori sljedeći članak Heidelberškog katekizma.

Zajednica svetih

Zajednica svetih

55. Što podrazumijevaš pod «zajednicom svetih»?

Da su vjernici, pojedinačno i zajedno, kao članovi ove zajednice, sudionici u Kristu i njegovim blagoslovima i darovima. Nadalje, svaki član treba smatrati svojom dužnošću koristi ove darove spremno i radosno na korist i dobrobit ostalih članova.

Kratko razmatranje:

Pavao, Apostol Isusa Krista voljom Božjom svetima u Kristu Isusu” (Efežanima 1,1) Nakon što ispovjedimo vjeru u jednu svetu  katoličku (sveopću) crkvu, izgovaramo da vjerujemo u općinstvo svetih. To je zapravo nastavak ispovijedanja vjere u Crkvu, jer Crkva jest zajednica svetih. Kako bi smo  razumjeli o čemu se ovdje govori, moramo najprije razumjeti tko su sveti. 

Katekizam Biti kršćanin u odgovoru 97. govori nam sljedeće:

Sveti su svi oni u nebu i na zemlji koji vjeruju u Krista, posvećeni su Bogu u Kristu, učinjeni svetima po njegovoj milosti, te žive vjerno u njemu i za njega.”

Dakle, iako se uz neke osobe vezuje pojam svet, zbog njihovoj uzornog kršćanskog života i primjera kojega su nam ostavili za nasljedovanje, u širem smislu pojam sveti se odnosi na sve kršćane.

Taj naziv “svet” ne govori o našoj savršenosti i svetosti, nekakvim našim vlastitim naporima, već o činjenici da nas je Gospodin pozvao iz ovoga svijeta i posvetio za sebe. Dakle svetost je apsolutno Gospodinova na ne naša. i sveti smo samo ako smo u Njemu.

VIDI I OVO: TKO SU SVETI U KRISTU?

Općinstvo svetih drugim riječima znači zajedništvo svetih. Zajednica, u kršćanskom smislu podrazumijeva da smo doista u zajednici, jedinstveni s nekim, kao što je zajedništvo obilježje triju božanskih osoba. Naše zajedništvo, u prvome redu treba biti s Kristom koji nas i zove u čvrstu zajednicu s Njim. Kada smo u zajednici s Kristom, tada smo zapravo Tijelo Njegovo (Crkva) a u tom tijelu ostvarujemo zajednicu i s ostalim dijelovima toga istoga tijela, dakle s drugim kršćanima.

Katekizam Biti kršćanin nam u 99 odgovoru definira općinstvo, dakle zajedništvo svetih na sljedeći način: “Općinstvo svetih je jedinstvo i zajedništvo svih vjernika ujedinjenih u jednom Tijelu i jednom Duhu u svetom krštenju, onih na zemlji  u nebu.”

Kada govorimo o svetima koji su još uvijek na zemlji, oni su pozvani da ostvaruju zajedništvo unutar Crkve, tijela Kristova. To čine, kako kaže katekizam Biti kršćanin u 100 odgovoru: “…uzajamnom ljubavlju, skrbi i služenjem, te zajedničkim slavljenjem u koje se propovijeda Evanđelje i udjeljuju sakramenti”.

Vidi i ovo: Općinstvo svetih

Dakle, koliko god netko negirao potrebu za crkvom kao zajednicom, nitko ne može biti kršćanin izvan zajednice, odnosno izvan crkve. Bog je ustanovio svoju crkvu kao zajednicu, svetu zajednicu i nas ugradio u istu.

U Hebrejima 12, 22-24 čitamo: “…pristupili ste k Sionskoj gori, gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu: k bezbrojnim anđelima, svečanom zboru i sastanku prvorođenaca koji su upisani na nebesima, k Bogu, sucu svega, k dušama pravednika koji su učinjeni savršenima, k Isusu, posredniku Novoga Saveza, I škropljeničkoj krvi koja govori bolje od Abelove.”

Dakle, Crkva na zemlji sudjeluje u vječnom slavljenju Gospodina zajedno s Crkvom na nebu.

Vidi i ovo: Što je sveopća crkva?

Molitva:

Oče nebeski, hvala ti što si nas posvetio za sebe i tako nas, svojom svetošću učinio svetima u tebi. Hvala ti za zajednicu vjernika, Tijelo tvoje-crkvu u koju nas ugrađuješ. Pomozi nam da ostvarujemo zajedništvo sa svima svetima na zemlji, te da naše proslavljenje tebe bude ujedinjeno s nebeskom crkvom. Po Kristu, Gospodinu našem molimo. Amen.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori