KAKO SMO OPRAVDANI SAMO VJEROM? (Heidelberški katekizam 60-61)

60. Kako si opravdan pred Bogom? Isključivo istinskom vjerom u Isusa Krista. Iako me savjest optužuje da sam ozbiljno sagriješio protiv svih Božjih zapovijedi, a ni jednu nisam održao, i premda sam još uvijek sklon svemu zlu, ipak, bez ikakvih mojih zasluga za sve to, iz čiste milosti, Bog mi udjeljuje savršenu zadovoljštinu Kristovu, pripisujući mi pravednost i svetost kao da nisam nikada sagriješio niti bio … Nastavi čitati KAKO SMO OPRAVDANI SAMO VJEROM? (Heidelberški katekizam 60-61)