“Ja sam! Ne bojte se!” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Ivan 6, 16-21 Kad nasta večer, siđoše Isusovi učenici k moru, uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od silnog vjetra što je zapuhao. Pošto su dakle isplovili oko dvadeset i pet do trideset stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i približava se lađici. Prestraše … Continue reading “Ja sam! Ne bojte se!” (Večernja molitva)

“I riječ je Božja rasla” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA Djela apostolska 6, 1-7 U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo … Continue reading “I riječ je Božja rasla” (Jutarnja molitva)

“Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Matej 11, 25-30 U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste … Continue reading “Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako” (Večernja molitva)

“Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA 1 Ivanova 1, 5 – 2, 2 Predragi! Ovo je navještaj koji smo čuli od Isusa Krista i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, … Continue reading “Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo” (Jutarnja molitva)

“Tko vjeruje u Sina, ima vječni život” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Ivan 3, 31-36 Tko odozgor dolazi, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju; što je vidio i čuo — za to svjedoči, a svjedočanstva njegova nitko ne prima. Tko primi njegovo svjedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit. Uistinu, onaj koga Bog posla Božje riječi govori jer Bog Duha ne … Continue reading “Tko vjeruje u Sina, ima vječni život” (Večernja molitva)

“Treba se većma pokoravati Bogu” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA Djela apostolska 5,17-26 U one dane: Stražari dovedoše apostole i privedoše ih pred Vijeće. Veliki ih svećenik zapita: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.« Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši … Continue reading “Treba se većma pokoravati Bogu” (Jutarnja molitva)

Drugo helvetsko vjeroispovijedanje o Večeri Gospodnjoj

Drugo helvetsko vjeroispovijedanje jedno je od temeljnih reformiranih konfesija iz 1566. godine. O ovome vjeroispovijedanju vidi više ovdje. VEČERA GOSPODNJA: Večera Gospodnja se, također, naziva i Stol Gospodnji, Euharistija, Zahvalnost. Uobičajeno se naziva Večera Gospodnja, jer je ustanovljena od Krista na posljednjoj večeri, koju još uvijek predstavlja, jer su po njoj vjernici duhovno nahranjeni i napojeni. USTANOVITELJ I POSVETITELJ VEČERE GOSPODNJE: Ustanovitelj Večere Gospodnje nije niti … Continue reading Drugo helvetsko vjeroispovijedanje o Večeri Gospodnjoj

“Bog je tako ljubio svijet” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Ivan 3, 16-21 »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime … Continue reading “Bog je tako ljubio svijet” (Večernja molitva)

Podnevna molitva

Služitelj:   Bože u pomoć mi priteci. Narod:     Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Služitelj:   Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Narod:     Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. ¶ Osim u korizmi, dodati „Aleluja“. ¶Može se otpjevati prikladni himan. ¶Pjeva se ili govori jedan ili više sljedećih, ili neki drugi prikladni psalam. Psalam 119. … Continue reading Podnevna molitva

“Navješćujte narodu riječi Života” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA Djela apostolska 5, 17-26 U one dane: Podiže se veliki svećenik i sve njegove pristaše — sljedba saducejska. Puni zavisti, pohvataju apostole i strpaju ih u javnu tamnicu. Ali anđeo Gospodnji noću otvori vrata tamnice, izvede ih i reče: »Pođite i postojano u Hramu navješćujte narodu sve riječi Života ovoga.« Poslušni, u praskozorje su ušli u Hram te naučavali. Uto stiže veliki svećenik … Continue reading “Navješćujte narodu riječi Života” (Jutarnja molitva)