Biblijska čitanja, molitva dana i kratka razmatranja za petu korizmenu nedjelju (C)

Izaija (Iz 43, 16-21): Ovako govori Gospodin koji put po moru načini i stazu po vodama silnim; koji izvede bojna kola i konje, vojsku i junake, i oni padoše da više ne ustanu, zgasnuše, kao stijenj se utrnuše: »Ne spominjite se onog što je bilo, nit mislite na ono što je prošlo. Evo činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate? Da, put ću napraviti u pustinji, a staze u pustoši. Slavit će me divlje zvijeri, čaglji i nojevi jer vodu ću stvorit u pustinji, rijeke u stepi da napojim svoj narod, izabranika svoga. I narod koji sam sebi sazdao moju će navješćivati hvalu!« Riječ je Gospodnja!

Bog koji je stvorio nebo i zemlju, koji je djelovao kroz povijest štiteći svoj narod, izbavljajući ih iz različitih nevolja, može stvoriti u nama novoga čovjeka i dati mu novu budućnost. Bog čini “novo” s našim životima i u našim životima. Zato je dostojan da ga hvalimo i da ga drugima navješćujemo.

Psalam 126

1. Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, bilo nam je ko da snivamo. Usta nam bjehu puna smijeha, a jezik klicanja.
2. Među poganima tad se govorilo: »Silna im djela učini Gospodin!« Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!
3. Vrati, Gospodine, sužnjeve naše ko potoke negepske! Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.
4. Išli su, išli plačući, noseći sjeme sjetveno; vraćat će se s pjesmom noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Filipljanima (Fil 3, 8-14): Braćo! Sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu. Riječ je Gospodnja!

Kada čovjek spozna Gospodina Isusa, shvaća da ništa nije tako vrijedno poput njega. U usporedbi s blagom kojega dobivamo u Kristu, sva ovozemaljska zadovoljstva i blaga su poput smeća. Najveće blago je novi život kojega nam Gospodin daje snagom njegovog uskrsnuća. Nismo ga dobili zbog naše pravednosti koju nemamo, već zbog pravednosti Kristove kojom nas on milostivo ogrće, kao novom odjećom. On postaje naš životni cilj i zato mu hitamo, ispružamo se prema njemu jer ga želimo dotaknuti, želimo ga svakodnevno iskusiti, iščekujemo dan slave i vječnog zajedništva s njim.

Evanđelje po Ivanu (Iv 8, 1-11): U ono vrijeme: Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Uto mu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu, U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Sto ti na to kažeš?« To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.« Evanđelje Gospodinovo!

Često se nađemo u situaciji da nas osuđuju drugi zbog naših grijeha i propusta. Ukoliko smo osjetljivi na djelovanje Duha Božjega, i vlastita savjest će nam ukazivati na naše grijehe. Kada nas drugi osuđuju, nerijetko to čine jer nas žele osramotiti i vidjeti naš totalni pad. Kada to čini Duh Sveti, po našoj savjesti, želi nas dovesti do Krista koji nas ljubi, koji nam prašta i koji nam daje novi život. Čujmo Kristove milostive riječi ali i ozbiljan zahtjev: “Idi i odsada više nemoj griješiti”. Sami u svojoj snazi nećemo ga uspjeti izvršiti. Zato nam je potrebno svakodnevno Kristovo vodstvo, dakle prebivanje u novom životu kojega nam Krist daje, kako bi smo se mogli oduprijeti svakoj napasti i kušnji.

Molitva dana:

Svemogući Bože, samo ti možeš smiriti nepokorne želje i sklonosti grešnika. Daj svome narodu milost da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš, da u nestalnosti ovoga svijeta naša srca mogu biti ucijepljena ondje gdje su prave radosti, po Kristu Isusu Gospodinu našemu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen. (Knjiga zajedničkih molitava)

Propovijed današnje nedjelje vidi ovdje.

Proslavimo Boga i uz pjesmu grupe Emanuel koja govori o predivnoj Božjoj milosti:

Odgovori