Primamo Krista u Euharistiji

Kako primamo Krista u Euharistiji? (Heidelberški katekizam 75-77)

Kao i po pitanju krštenja, kršćani se razilaze po pitanju Euharistije, posebno po pitanju kako primamo Krista u Euharistiji. O tome nam govore sljedeći članci Heidelberškog katekizma.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Kako primamo Krista u Euharistiji?

primamo Krista u Euharistiji

75. Kako te Gospodnja Večera podsjeća i uvjerava da sudjeluješ u Kristovoj žrtvi na križu i svim njegovim dobrima?

Na ovaj način: Krist je meni i svim vjernima zapovijedio da jedemo od razlomljenog a kruha i pijemo iz čaše. Njemu na spomen. Ovom zapovijedi je dao obećanje, da je njegovo tijelo žrtvovano i slomljeno na križu poradi mene, i njegova krv prolivena za mene, tako sigurno kao što očima vidim da mi se lomi kruh Gospodnji i da mi se daje kalež. Također je obećao da on sam tako sigurno hrani i jača moju dušu za život vječni svojim slomljenim tijelom i izlivenom krvlju, kao što sigurno primam od svećenika, te kušam kruh i kalež Gospodnji koji mi se daju kao sigurni znaci Tijela i Krvi Kristove.

Kratko razmatranje:

Sakramenti su vidljivi znaci nevidljive Božje milosti. Tako nam je i Gospodnja večera (euharistija) znak da je žrtva križa podnesena i za nas. Gospodnja večera nas čini zajedničarima s kristom. Riječ pričest dolazi od staroslavenske riječi “pričastije” što znači zajednica. Kada se pričešćujemo, svjedočimo zajedništvo s Kristom u svemu pa i u njegovoj žrtvi na križu.

Gospodnja Večera nije samo puko sjećanje već svatko to uzima sakrament Večere Gospodnje doista prima tijelo i krv Kristovu. No, sakrament je u smislu milosti i blagoslova učinkovit za one koji sakrament primaju vjerom dok oni koji pristupaju bez vjere, sakrament primaju na svoju osudu. Oni koji ga primaju vjerom, hrane se tijelom i krvu Kristovom i time se jačaju i čuvaju za život vječni.

Vidi i ovo: Večera Gospodnja kao znak.

76. Što to znači jesti razapeto Kristovo tijelo i piti njegovu prolivenu krv?

To ne znači samo prihvatiti vjernim srcem cijelu Kristovu muku i smrt te primiti oprost grijeha i vječni život, već to znači i više: da smo po Svetom Duhu, koji živi u Kristu i u nama, ujedinjeni sve više i više s Kristovim blagoslovljenim tijelom. Premda je On u nebu, a mi na zemlji, ipak smo tijelo od njegova tijela i kost od njegove kosti, uvijek živeći, i vođeni jednim Duhom kao što udove našega tijela vodi jedna duša.

Kratko razmatranje:

Crkva je Kristovo tijelo na zemlji. Rekli smo da pričešćivanjem imamo zajedništvo s Kristom. Kada blagujemo Gospodnju večeru, svjedočimo jedinstvo našeg i Gospodnjeg tijela. Kako molimo u molitvi poniznog pristupanja, prije nego blagujemo od Stola Gospodnjega:

Dopusti nam, stoga, milosrdni Gospodine, da se hranimo Tijelom tvoga Sina Isusa Krista i pijemo Krv njegovu, kako bi naša grešna tijela bila očišćena njegovim Tijelom, a naše duše oprane njegovom  dragocjenom Krvlju, kako bismo zauvijek živjeli u njemu i on u nama. Amen.”

Hranimo se Tijelom i Krvlju Kristovom „…kako bismo zauvijek živjeli u njemu i on u nama“. Ove su riječi nadahnute Isusovom izjavom u Iv 6,56: „…Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu“. Imajući na umu ove Kristove riječi, trebamo shvatiti euharistijsku gozbu kao neizostavnu potrebu u formaciji našeg duhovnog života.

Vidi više: 39 članaka vjere o Večeri Gospodnjoj

77. Gdje Krist obećaje hraniti i osvježiti vjernike svojim tijelom i krvlju, jednako sigurno kao što jedu slomljeni kruh i piju iz kaleža?

U ustanovljenju Večere Gospodnje: «Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ‘Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.’ Tako i čašu po večeri govoreći: ‘Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.’ Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.» Ovo obećanje je ponovio Pavao ovim riječima: «Čaša blagoslova koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha.»

Kratko razmatranje:

Krist je jasno rekao rekao da je kruh njegovo tijelo a vino (čaša ili kalež) njegova blagoslovljena krv koje trebamo blagovati. Tu istinu nalazimo na više mjesta u Novom zavjetu.

“Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.’’ (Iv, 6, 53-56)

Vidi i ovo: Na koji je način Krist prisutan u Gospodnjoj večeri?

‘I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: “Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!” I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: “Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.’’ (Mt, 26, 26-28)

‘’I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: “Uzmite, ovo je tijelo moje.” I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: “Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva.’’ (Mk, 14, 22-24)

Vidi i ovo: Augsburško vjeroispovijedanje – O Večeri Gospodnjoj

‘’I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: “Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.” Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: “Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.” (Lk, 22, 19-20)

Isusove riječi, riječi ustanovljenja euharistije, ponavljamo svaki puta kada slavimo Gospodnju večeru. Dakle, iako ne shvaćamo euharistiju kao trassupstancijaciju (pretvorbu), u skladu je i s Isusovim riječima da posvećeni kruh i vino nazivamo pravim Tijelom i pravom Krvlju Kristovom. Euharistija nije samo komemoracija (sjećanje) na Kristovo djelo. Ona je puno više od toga. Krist je stvarno prisutan po sakramentu Euharistije. Jean Calvin je to definirao kao duhovnu Kristovu prisutnost.

Vidi i ovo: Gospodnja večera kao pečat saveza

MOLITVA

Gospode, hvala ti što me po Večeri Gospodnjoj hraniš, jačaš i čuvaš za život vječni. Hvala ti i što me pored moje nedostojnosti činiš dostojnim da pristupim Stolu tvome.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori