Primamo Krista u Euharistiji

Kako su kruh i vino tijelo i krv Kristova u Eharistiji? (Heidelberški katekizam 78-79)

Jesu li kruh i vino tijelo i krv Kristova u Euharistiji ili Večeri Gospodnjoj? O tome govore sljedeći članci Heidelberškog katekizma.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Tijelo i krv Kristova u Euharistiji

tijelo i krv Kristova u eharistiji

78. Mijenjaju li se kruh i vino u pravo Kristovo tijelo i krv?

Ne, kao što se voda krštenja ne mijenja u Kristovu krv i po sebi ne čisti grijehe, već je samo božanski znak i potvrda toga, tako i sveti kruh Večere Gospodnje ne postaje Kristovo tijelo, iako ga po naravi i upotrebi sakramenta nazivamo tijelom Kristovim.

Kratko razmatranje:

Kruh i vino ostaju kruh i vino, i ne dolazi do pretvorbe u materijalnom smislu. U duhovnom smislu, blagujući Gospodnju primamo tijelo i krv Kristovu. No, sakrament je u smislu milosti i blagoslova učinkovit za one koji sakrament primaju vjerom dok oni koji pristupaju bez vjere, sakrament primaju na svoju osudu.

Kako nam kaže 28 članak Trideset i devet članaka vjere “… Tijelo Kristovo se u Euharistiji daje, prima i jede samo u nebeskom i duhovnom smislu. Vjera je pak sredstvo kojim se tijelo Kristovo u Euharistiji prima i blaguje.“

Dakle, iako ne shvaćamo euharistiju kao pretvorbu (trassupstancijaciju), u skladu je i s Isusovim riječima da posvećeni kruh i vino nazivamo pravim Tijelom i pravom Krvlju Kristovom. Euharistija nije samo komemoracija (sjećanje) na Kristovo djelo. Ona je puno više od toga. Krist je stvarno prisutan po sakramentu Euharistije. Jean Calvin je to definirao kao duhovnu Kristovu prisutnost.

Vidi i ovo: Na koji je način Krist prisutan u Gospodnjoj večeri?

79. Zašto onda Krist naziva kruh svojim tijelom i čašu svojom krvlju ili novim savezom u njegovoj krvi, a Pavao koristi pojam zajedništva u Kristovom tijelu i krvi?

Krist ima jak razlog da tako govori. On nas želi naučiti ne samo to da kao što kruh i vino hrane naš privremeni život, tako i njegovo razapeto tijelo i prolivena krv istinski hrane naše duše za vječni život, već i više: on nas želi uvjeriti, vidljivim znakom i jamstvom, da mi kroz djelovanje Duha Svetog participiramo u njegovom istinskom tijelu i krvi, jednako sigurno kao što naša usta primaju te svete znakove Njemu na spomen. I sve njegove muke i smrt su stvarno naši kao da smo osobno trpjeli i dali zadovoljštinu za naše grijehe.

Kratko razmatranje:

Kristovo Tijelo i njegova Krv, u duhovnom smislu čisti i pere naše duše i tijela. U Levitskom zakonu govori se da je u krvi život bića (Lev 17,11). Kristova krv dana je za naše živote. Heb 10,22 govori o čišćenju našega srca od zle savjesti i pranja našega tijela „čistom vodom“. Cranmer je razumio ove riječi iz poslanice Hebrejima u kontekstu euharistijskog blagovanja. Prilikom podjele posvećenih elemenata, služitelj izgovara slične riječi o Tijelu i Krvi Kristovoj koja čuva dušu i tijelo naše za život vječni.

Hranimo se Tijelom i Krvlju Kristovom kako to molimo u molitvi poniznog pristupanja „…kako bismo zauvijek živjeli u njemu i on u nama“. Ove su riječi nadahnute Isusovom izjavom u Iv 6,56: „…Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu“. Imajući na umu ove Kristove riječi, trebamo shvatiti euharistijsku gozbu kao neizostavnu potrebu u formaciji našeg duhovnog života. Svako zanemarivanje pristupanju pričesti, odnosno rijetko pristupanje, suprotno je naputku kojega smo direktno od Gospodina primili.

Vidi i ovo: Tri aspekta Večere Gospodnje

MOLITVA

Gospode, hvala ti što te mogu prepoznati u Gospodnjoj večeri. Prisjećam se onoga što si učinio za mene, ali se radujem i što si stvarno prisutan na bogoslužju i što žudiš za zajedništvom s tvojim narodom.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori