Tko može pristupiti Gospodnjoj večeri

Tko može pristupiti Gospodnjoj večeri ili Euharistiji? (Heidelberški katekizam 80-82)

Pristupanje Gospodnjoj večeri ili euharistiji, od velike je važnosti za sve kršćane. O tome, tko može pristupiti Gospodnjoj večeri ili Euharisiji, govore sljedeći članci Heidelberškog katekizma.

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Tko može pristupiti Gospodnjoj večeri?

Tko može pristupiti Gospodnjoj večeri

80. Na koji način se Gospodnja večera razlikuje od mise?

Gospodnja večera obznanjuje da su naši grijesi u potpunosti oprošteni radi jedinstvene žrtve Krista Isusa, koju je prinio na križu jednom za uvijek. Obznanjuje da nas Sveti Duh pripaja Kristu, koji je u svom stvarnom tijelu u nebu, s desnice Boga Oca gdje želi da ga štujemo. Misa podrazumijeva da živi i mrtvi nemaju oproštene grijehe kroz Kristovu muku ako svećenik danomice za njih ne žrtvuje Krista, jer je Krist tjelesno prisutan u formi kruha i vina, u kojima Ga trebao štovati.

Kratko razmatranje:

Ovdje se pod misom podrazumijeva rimokatoličko poimanje euharistije odnosno Gospodnje večere. Za rimokatolike, minsa žrtva označava nekrvu žrtvu Kristovu koja se iznova, svakoga puta prikazuje na oltaru. U određenom smislu žrtva Kristova se nastavlja na svakoj misi. To trajno, istina nekrvno žrtvovanje potrebno je kako bi vjernici zadobili milosti i oprost grijeha, čak i nakon smrti. Zato se, po učenju rimokatoličke crkve, za duše u čistilištu prikazuju mise kako bi došlo do oproštenja grijeha i kako bi duše iz čistilišta prešle u raj.

Za razliku od takvog shvaćanja, reformatori su naglasili da je Golgotska žrtva jedna, neponovljiva i konačna. Euharistija se, kako se to navodi u kanonu euharistije po knjizi zajedničkih molitava, samo žrtva hvale i zahvaljivanja, a Kristova golgotska žrtva je jedna i dostatna za očišćenje i oproštenje naših grijeha. Kristovo tijelo u materijalnom smislu je na nebu a ne na oltaru, iako je na duhovan način Krist prisutan u euharistiji. No, prilikom bogoslužja mi se, kako je to rekao reformator Thomas Cranmer, uzdižemo ka Kristu a ne silazi on u tijelu da bi se žrtvovao na oltaru.

Vidi i ovo: Na koji je način Krist prisutan u Gospodnjoj večeri?

81. Tko treba pristupiti Stolu Gospodnjem?

Oni koji su nezadovoljni sa sobom zbog svojih grijeha, ali koji ipak vjeruju da su njihovi grijesi oprošteni i da je njihova preostala slabost pokrivena Kristovom mukom i smrću, te žele sve više osnaživati svoju vjeru i voditi bolji život. Nepokajani i licemjeri, jedu i piju vlastitu osudu.

Kratko razmatranje:

Stol Gospodnji je za grješnike, ali ipak one koji su svjesni svojih grijeha i koji se kaju radi njih, znajući da su im grijesi oprošteni. Oni koji pristupaju Stolu Gospodnjem svjesni da to ne čine zbog svoje pravednosti, već zbog Kristove milosti, po euharistiji se žele sjediniti s Gospodinom i osnažiti za novi život u njemu.

Vidi i ovo: Nedostojni a dostojni – ponizno pristupanje Gospodnjoj večeri.

82. Mogu li Gospodinovoj Večeri pristupati oni koji pokazuju govorom i djelom da su nevjernici i bezbožnici?

Ne, jer to bi obeščastilo Božji savez i izazvalo Božji gnjev na cijelu zajednicu. Prema tome, u skladu s naukom Krista i njegovih apostola, kršćanska crkva je obvezatna isključiti takve osobe, koristeći ovlast ključeva kraljevstva, dok ne poboljšaju svoje živote.

Kratko razmatranje:

Euharistija je za griješnike, ali pokajane griješnike. Oni koji su neprijatelji Božji, koji se deklariraju kao nevjernici i bezbožnici, ne mogu imati udjela u zajedništvu s Kristom i njegovim Tijelom (Crkvom). To se isto odnosi i na one koji možda tvrde da su vjernici ali njihova djela javno govore drugačije i nisu spremni na pokajanje i izmirenje s Bogom. Crkva treba, kako je navedeno u gornjem članku, provoditi disciplinu i isključiti takve iz sudjelovanja u sakramentu zajedništva s Kristom i zajednicom vjerujućih. O “ovlasti ključeva” ćemo govoriti u sljedećem nastavku naših razmatranja.

Vidi i ovo: DIETRICH BONHOEFFER: O izmirenju i Večeri Gospodnjoj

MOLITVA

Gospode, hvala ti što, iako nedostojan, mogu pristupiti Stolu tvome. Nisam dostojan ni mrvica, ali ti mi daješ izobilnu gozbu.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

Naslovna fotografija: ontario.anglican

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori