Ključevi kraljevstva nebeskog

Što su ključevi kraljevstva nebeskog? (Heidelberški katekizam 83-85)

Što su ključevi kraljevstva nebeskog kojega je Krist dao Petru?

Prethodna razmatranja vidi ovdje.

Ključevi kraljevstva nebeskog

Ključevi kraljevstva nebeskog

83. Što su «ključevi kraljevstva»?

Propovijedanje evanđelja i kršćanska disciplina. Ova dva sredstva, propovijedanje i disciplina, vjernicima otvaraju, a nevjernicima zatvaraju nebesko kraljevstvo.

Kratko razmatranje:

Isus je dao Petru “ključeve kraljevstva”. Petar ovdje predstavlja sve apostole odnosno Crkvu koja ispovijeda valjanu vjeru u Krista. Ove riječi koje je uputio Petru, kasnije će uputiti svim apostolima: „To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.” Ivan 20, 22-23.

Vidi i ovo: Što su ključevi Kraljevstva nebeskog?

Apostoli si dakle bili nositelji autoriteta Crkve. Ta nepobjediva crkva ima božanski autoritet da naviješta evanđelje, da naviješta oproštenje grijeha ali isto tako i da naviješta neopraštanje grijeha ako za oproštenje nisu ispunjeni kriteriji. Provođenje discipline bilo je već za prvu crkvu veoma važno. I ono se, sukladno Isusovim riječima povezivalo sa “svezivanjem” i “odriješenjem” (Matej 18, 15-18) a što je u Kristovo vrijeme značilo dopuštati ili nedopuštati nešto. U tome smislu Crkva oprašta ili zadržava.

84. Kako evanđelje otvara i zatvara nebesko kraljevstvo?

U skladu s Kristovom zapovijedi: nebesko kraljevstvo je otvoreno obznanjivanjem i javnim naviještanjem vjernicima, pojedinačno i svima, da prihvaćaju evanđeosko obećanje u pravoj vjeri. Bog, zbog onog što je Krist učinio, istinski oprašta sve njihove grijehe. Nebesko kraljevstvo je međutim zatvoreno nevjernicima i licemjerima, a Božja srdžba i vječno prokletstvo ostaju na njima, sve dok se ne pokaju. Prema svjedočenju evanđelja Bog će suditi i jedne i druge u ovom i u dolazećem životu.

Kratko razmatranje:

Naravno, Crkva to čini isključivo Kristovim autoritetom i po svojim valjano izabranim i postavljen služiteljima, nasljednicima apostola. Moć ključeva je zapravo u naviještanju evanđelja i o tome nam kaže Augsburško vjeroispovijedanje: “...moć ključeva ili moć biskupa zapravo moć ili Božja zapovijed za propovijedanje Evanđelja… Ova se moć vrši samo učenjem ili propovijedanjem Evanđelja i dijeljenjem sakramenata mnoštvu ili pojedincu…” (Iz čl.28.)

Vidi i ovo: Što znači “Ti si Petar stijena…

Sakramenti (Krštenje i Euharistija/Večera Gospodnja) su neodvojivi od naviještanja evanđelja, jer su od Krista ustanovljeni, u evanđeljima zapovjeđeni. Apostoli su dijelili sakramente i svojim nasljednicima predali da i oni tako čine. Svi dakle koji su dio crkve gdje se propovijeda evanđelje i valjano dijele sakramenti, koji žive kršćanskim životom i kaju se za svoje grijehe, njima je otvoreno Kraljevstvo.

85. Kako je nebesko kraljevstvo zatvoreno i otvoreno kršćanskom disciplinom?

U skladu s Kristovom zapovijedi: o onima koji, premda su nazvani kršćanima, ispovijedaju nekršćanska učenja ili žive nekršćanskim životom, a nakon ponovljene i bratske opomene da napuste svoje grijehe i slabosti, ne ostave svoje zablude ili grijehe, treba biti obaviještena crkva ili njezini službenici. Ne promijene li se na njihova upozorenja, njima se zabrani sudioništvo u Sakramentima. Time su isključeni iz zajedništva Crkve, a sam Bog ih isključuje iz Kristova kraljevstva. Ako obećaju i pokažu stvarno poboljšanje, primaju se opet kao članovi Krista i njegove crkve.

Kratko razmatranje:

U crkvi su svi odgovorni živjeti kršćanskim životom u poslušnosti evanđelju. Kada netko svojim životom svjedoči da je neposlušan Kristovim zapovijedima, crkva ga treba disciplinirati u skladu s Mt 18, 15–20. U krajnjem slučaju crkva ima ovlasti zabraniti sudjelovanje u euharistiji. Pokajani grješnik se uvijek može vratiti u zajedništvo Božjeg naroda.

MOLITVA

Gospode, hvala ti što si meni nedostojnom otvorio vrata Kraljevstva. Pomozi mi ostanem vjeran tvojoj riječi, poslušan evanđelju i redovoto sudjelujem u zajedništvu tvoga naroda. Ne dozvoli da nikakvim mojim postupkom vrata Kraljevstva budu zatvorena za mene.

I molim te onako kako si me učio moliti:

OČE naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Priredio: Biskup Jasmin Milić

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori