man wearing grey shirt standing on elevated surface

“Gospodin je štit života moga” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA

Izaija 42, 1-7

Evo Sluge mojeg koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje! Na njega sam svoga Duha izlio: on će donijet pravo narodima; vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čut po trgovima; trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti; po istini on će donijet pravo, neće sustat niti smalaksati, dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ovako govori Gospodin, Bog, koji stvori i razastrije nebesa, koji rasprostrije zemlju i njeno raslinje, koji dade dah narodu na njoj, i dah bićima što njome hode.

Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za Savez narodu, za svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.

Riječ je Gospodnja.

Psalam 27, 1-3.13-14

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Kad navale na me zlotvori
da mi tijelo žderu,
protivnici moji i dušmani,
oni posrću i padaju.

Nek se vojska protiv mene utabori,
srce se moje ne boji;
nek i rat plane protiv mene,
i tada pun sam pouzdanja.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

KRATKA MISAO

Ne moramo se bojati tamnih sila jer je Gospodin naše svjetlo i uništava ih, ne moramo se plašiti prokletstva pakla jer je Gospodin naše spasenje.

Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Jahve je štit života moga: pred kim da strepim?” Psalam 27, 1

»Gospodin mi je svjetlost i spasenje«. To je osobno iskustvo: »moja svjetlost«, »moje spasenje«. Duša je u to sigurna i zato govori tako.

Nanovo rođenjem je u dušu prodrlo svjetlo koje donosi spasenje. Tamo gdje nema dovoljno svjetla da uništi tamu, da težimo za Gospodinom Isusom, tamo nema dokaza spasenja. Nakon obraćenja, Bog je naša radost, utjeha, naš Vođa, Učitelj i naše Svjetlo. On je svjetlo u nama, svjetlo oko nas, svjetlo koje iz nas zrači, svjetlo koje nam je otkriveno.

Pazi, nije da Gospodin samo daje svjetlo, već On jest Svjetlo. Nije rečeno da On daje spasenje, već On jest Spasenje. Onaj dakle, koji se u vjeri oslanja na Boga, osvaja sva obećanja zavjeta. Dokaz da je to zaista tako izražen je u obliku pitanja: »Koga da se bojim?« Pitanje sadrži i odgovor.

Ne moramo se bojati tamnih sila jer je Gospodin naše svjetlo i uništava ih, ne moramo se plašiti prokletstva pakla jer je Gospodin naše spasenje. Ovo nije Golijatovo hvalisanje jer se ne oslanja na tjelesnu snagu nego na stvarnu silu Svemogućeg »Ja Jesam«.

»Gospodin je štit života moga«. Ovo je treća usporedba da pokaže da je nada psalmista bila vezana trostrukim užetom koje se ne može prekinuti. Možemo nagomilati izraze hvale tamo gdje Gospodin izdašno dijeli milost. Sveukupna snaga našeg života dolazi od Boga. Kad nam pruža snagu nikakve spletke nas neće savladati.

»Pred kim da strepim?« Odvažno pitanje gleda u budućnost kao i u sadašnjost. »Ako je Bog s nama, tko će biti protiv nas« sada i u dane koji dolaze? (Charles Spurgeon, Izvor: Novi život)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva za ponedjeljak Velikog tjedna

Svemogući Bože, tvoj ljubljeni Sin nije došao radovati se prije nego podnese bol i nije ušao u slavu prije no što je razapet. Daj nam milostivo da kročeći putem križa nađemo samo put života i mira, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Zahvaljivanje Bogu za milost i zaštitu u protekloj noći.

Svemogući i vječni Bože, u kojem živimo, krećemo se i postojimo; mi, tvoja potrebita stvorenja, donosimo pred tebe naše skromne zahvale što si nas sačuvao od prvoga dana naših života pa sve do danas, a naročito ti hvala što si nas izbavio od opasnosti koje su vrebale u protekloj noći. Zahvaljujemo ti i veličamo tvoje slavno Ime poradi ovih milosti koje si nam podario i ponizno te molimo primi našu žrtvu slavljenja i zahvalnosti koju ti prinosimo ovoga jutra; poradi onoga koji je ležao u grobu i uskrsnuo za nas, tvojega Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen

Posvećivanje duše i tijela Božjoj službi s odlukom da ćemo svakodnevno rasti u dobroti.

Samo zbog tvoje milosti, milosrdni Oče, našem životu je nadodan još jedan dan. Posvećujemo svoju dušu i tijelo tebi i tvojoj službi koju ćemo ispunjavati trezvenim, pravednim i pobožnim životom; u ovoj nas odluci učvrsti i osnaži, kako bi iz dana u dan rasli u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Molitva za milost koja će nas osnažiti na vršenje odluke koju smo donijeli.

Bože, ti koji poznaješ slabost i pokvarenost naše naravi i mnoge kušnje s kojima se svakodnevno susrećemo; ponizno te molimo, smiluj se nad našim slabostima i podari nam stalnu pomoć tvoga Duha Svetoga, kako bi se mogli uspješno oduprijeti grijehu i predano vršiti svoje dužnosti. Utisni u naša srca strah od tvoje osude i zahvalnost na tvojoj dobroti prema nama i daj da se bojimo i sramimo uvrijediti te. Iznad svega, molimo te, učini da uvijek imamo na umu dan kada ćemo morati polagati račun za svaku misao, riječ i djelo pred Onim kojega si ti postavio sucem živih i mrtvih, tvojim sinom, Isusom Kristom, Gospodinom našim. Amen.

Molitva za milost da nas vodi i čuva u danu koji je pred nama i za Božji blagoslov u poslovima koji nas čekaju

Naročito molimo za tvoju milost i zaštitu u danu koji je pred nama. Čuvaj nas od neumjerenosti u svim stvarima, i podari nam revnost u obavljanju naših poslova. Podari nam strpljenje u nedaćama. Podari nam milost kako bi bili pošteni u svim našim poslovima, kako bi bili tihi i miroljubivi, puni suosjećanja i kako bi, prema svojim mogućnostima i sposobnostima, činili dobro svim ljudima. Usmjeravaj nas, molimo te, na svim našim putovima. Zaštiti nas od svih opasnosti i nevolja, i dostoj se zaštiti nas i naše bližnje svojom očinskom brigom i zaštitom. Sve ovo i sve ostalo što se dostojiš podariti nam, ponizno molimo po Gospodinu našem i Spasitelju Isusu Kristu. Amen.

Za one koji služe drugima
Gospodine, nebeski naš Oče, čiji blaženi Sin nije došao da mu se služi, nego da služi: Molimo te da blagosloviš sve koji, slijedeći njegove korake, daju sebe u služenju drugima, posebno onima koji djeluju u ovo vrijeme pandemije (i zemljotresa); obdari ih mudrošću, strpljenjem i hrabrošću, kako bi mogli ojačati slabe i podići one koji padaju, i nadahnuti tvojom ljubavlju, dostojno služiti stradalnicima, bližnjima i potrebitima; poradi onoga koji je život svoj položio za nas, tvoga Sina, našega Spasitelja Isusa Krista. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Ponedjeljak Velikog tjedna (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori