“Neka to izvrši za dan moga ukopa” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE

Evanđelje po Ivanu 12, 1-8

“Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar koga je Isus uskrisio od mrtvih. Ondje mu prirediše večeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave dragocjene nardove pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti.
Nato reče Juda Iškariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati: ‘Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima?’ To ne reče zbog toga što mu bijaše stalo do siromaha, nego što bijaše kradljivac: kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. Nato Isus odvrati: ‘Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa! Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek.’ ” Ivan 12, 1-8

DUHOVNA MISAO

U 11 poglavlju evanđelja po Ivanu opisano nam je uskrsnuće Lazara. Sjetimo se kako su Lazar, kao i njegove sestre Marija i Marta bili Isusovi prijatelji. Nakon što se dogodilo silno čudo uskrsnuća, kojim je Krist zapravo potvrdio sebe kao pobjednika nad smrću te da su život i smrt u Njegovim rukama, mnogi religiozni prvaci su se uplašili Njegova djelovanja vjerujući da će jedno takvo čudo mnoge potaknuti da slijede Krista. Željeli su da se Isus pogubi, no kako tad još nije bio došao njegov čas, Isus se povukao u grad Efraim gdje je jedno vrijeme bio sa svojim učenicima.

Šest dana prije pashe, Isus je odlučio otići u dom svojih prijatelja, Lazara, Marte i Marije koji su živjeli u Betaniji. Upravo zbog Lazara su židovski vjerski prvaci htjeli dati Isusa ubiti, no on se svojih prijatelja ne odriče. Odlazi u njihov dom. S njima večera, razgovara… Možemo samo zamisliti kako je tekao taj razgovor i koliko je domaćinima značilo da imaju Isusa u svojoj sredini. Znao je Isus da će i oni uskoro, kada ga više ne bude fizički na zemlji, biti uplašeni i zabrinuti. I zato ih dolazi ohrabriti. Isus ide uskoro na križ, no misli na svoje prijatelje.

Isus je na ovoj gozbi sa svojim prijateljima sigurno razgovarao i o onome što ga uskoro očekuje. Marija, sestra Lazarova razumije što se ima dogoditi, možda i bolje od učenika. Ona uzima libru dragocjene nardove pomasti i njome maže Isusove noge. Radilo se doista o dragocjenoj pomasti. Juda je procjenjuje na 300 denara što je više od godišnjeg prihoda jednog nadničara. Juda prigovara i kaže da je bolje da se to dalo siromasima. I zanimljiva je opaska pisca sv. teksta: to ne reče zbog toga što mu je stvarno bilo stalo do siromaha već zato što je bio kradljivac. Nije li nam poznat takav prigovor i danas? Zašto se daje na ovo ili ono a posebno je taj prigovor aktualan kada se daje za djelo Božje, jer eto može se taj novac i bolje upotrijebiti. No, koliko oni koji takve prigovore daju i sami djeluju u pravcu da se pomogne potrebitima?

Isus ušutkuje Judu i dozvoljava da se na njega potroši skupocjena pomast. Marija ga zapravo pomazuje za sprovod ali u isto vrijeme pokazuje mu svoju predanu ljubav. Dala je najvjerojatnije najdragocjenije što je imala. Juda je smatrao da je taj čin nepotrebno rasipanje, no Marija doista pokazuje Isusu ljubav koja se „rasipa“, prelijeva. Imala je ogroman razlog za to. Isus je u život vratio njezina brata ali i puno više od toga. Postao je i njen Život i Život svih onih koji su ga prepoznali kao Spasitelja i Gospoda.

A upravo je i Isus to učinio. Dao je sve svoje za nas. Njegova ljubav prema nama je rasipna, ne štedi, ne kalkulira. Sve daje za nas. Onda kada materijalno gubi svoju cijenu, shvaćamo bogatstvo ljubavi. Možda je i danas to vrijeme. Da shvatimo da Kristova ljubav nema cijenu. Ona je istina plaćena skupocjenom Kristovom krvlju, ali što mi za nju možemo dati? Možemo dati svoju ljubav Kristu i tom ljubavlju uzvratiti za Njegovu ljubav prema nama. I kao što se Njegova ljubav prelijevala, nije štedjela prema nama, tako ni mi nemojmo štedjeti kada Gospodinu dajemo hvalu, slavu, čast, svoje vrijeme, svoju volju, svoju predanost. (JM. Vidi više ovdje)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva za ponedjeljak Velikog tjedna

Svemogući Bože, tvoj ljubljeni Sin nije došao radovati se prije nego podnese bol i nije ušao u slavu prije no što je razapet. Daj nam milostivo da kročeći putem križa nađemo samo put života i mira, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Ispovijed grijeha i molitva pokajanja i oproštenja

Milosrdni Bože, čije oči ne mogu gledati nepravdu; obećao si oproštenje svima koji ispovjede grijehe i ostave ih. Dolazimo pred tebe u poniznosti, svjesni svoje bezvrijednosti; priznajemo da smo mnogostruko sagriješili i prekršili tvoje pravedne zakone. (…) Milostivi Oče, koji ne želiš smrt grešnika, pogledaj milostivo na nas, usrdno te molimo, oprosti nam prijestupe naše; daj nam da istinski shvatimo koliko je zla u njima, i daj nam istinsko pokajanje kako bi mogli dobiti oprost iz tvojih ruku; jer si uvijek spreman primiti poniznog pokajnika; poradi sina svojega Isusa Krista, našeg jedinog Spasitelja i Otkupitelja. Amen.

(…) Na ovome mjestu će onaj koji bude čitao napraviti kratku stanku kako bi svi imali prilike u tišini priznati svoje grijehe i propuste proteklog dana.

Molitva za milost, promjenu i duhovni rast

Kako ne bismo, vlastitom krivnjom i slabošću, ili kušnjama koje nas obuzimaju ponovno sagriješili, čuvaj nas, usrdno te molimo, usmjeravaj nas i pomozi nam Duhom svojim Svetim. Promijeni u nama sve ono što je loše u našoj naravi i dušama, kako se niti jedna nečista misao, nezakonita ideja ili neprimjerena želja ne bi našla u nama. Očisti srca naša od zavisti, mržnje i zlobe; neka nikada sunce ne zađe nad našom srdžbom, već neka na počinak uvijek idemo u miru, milosrđu i dobroj volji, s čistom savjesti prema tebi i drugim ljudima, kako bi ostali čisti i bez mane do dolaska Gospodina našeg i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

Posrednička molitva

Primi, Gospode, našu posredničku molitvu za čitavo čovječanstvo. Neka svjetlo tvojeg Evanđelja obasja sve narode i neka oni koji ga prihvate žive u skladu s njim. Milostiv budi svojoj Crkvi i neka svaki njezin član, svaki u svojoj službi i pozivu, služi vjerno tebi. Blagoslovi sve koji su nam nadređeni, vladaj njihovim srcima i osnaži ih kako bi mogli kazniti pokvarenost i poročnost i očuvati tvoju istinsku vjeru i vrednote. Blagoslovi sve naše poslove, zemaljske i duhovne, naše prijatelje i susjede. Nagradi sve one koji nam čine dobro i oprosti onima koji nam žele i čine zlo; obnovi njihove umove i daj da se pokaju. Milostiv budi svima koji su u nevolji i podari im, milosrdni Bože, svakome prema njihovoj potrebi; to molimo poradi onoga koji je činio dobro, tvojeg Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Zahvaljivanje

Našim molitvama, Gospodine, pridružujemo iskreno zahvaljivanje za tvoju milost, zato što postojimo, za naš razum i sve ostale darove i sposobnosti duše i tijela; za naše zdravlje, prijatelje, hranu i odijelo i sve ostale udobnosti i pogodnosti u našim životima. Iznad svega ti zahvaljujemo na milosti koju su nam iskazao poslavši svojega Sina na svijet da nas otkupi od grijeha i vječne smrti te si nam dao spoznaju i osjećaj za naše dužnosti prema tebi. Blagoslivljamo te radi strpljenja koje pokazuješ prema nama bez obzira na naše mnoge nedostatke i izazove; poradi vodstva i pomoći i utjehe koje nam daješ Duhom Svetim, radi tvoje neprekidne brige i providnosti prema nama kroz čitave naše živote, a naročito za blagoslove i milosti u danu koji je za nama; usrdno te molimo blagoslivljaj nas i nadalje. Podari nam milost da budemo zahvalni i iskreno poslušni njegovim zakonima, po čijim zaslugama i posredovanjem smo ih i primili – tvoga Sina, Spasitelja našega, Isusa Krista. Amen.

Molitva za Božju zaštitu u noći koja slijedi

Naročito te molimo da nas i nadalje milosrdno štitiš i u ovoj noći. Obrani nas od svih opasnosti i pakosti i od straha od istih, kako bi mogli uživati okrepljujući san koji će nas osnažiti za vršenje dužnosti koje nam predstoje u nadolazećem danu. Također, milostiv nam budi kako bismo mogli uvijek tako živjeti da se ne bojimo umrijeti; kako bismo u životu i smrti uvijek pripadali tebi; po zaslugama i zadovoljštini Sina tvojega, u čije Ime pred tebe donosimo svoje nesavršene molitve. Amen

Molitva za mir
Bože, od tebe proizlaze sve svete želje, svi dobri savjeti i sva pravedna djela. Podari svojim slugama onaj mir kojega ovaj svijet ne može dati, kako bi srca naša mogla izvršavati tvoje zapovijedi. Oslobodi nas straha od svih neprijatelja, da svoj život provedemo u miru i spokoju. Po zaslugama našega Gospodina Isusa Krista. Amen.

Za povjerenje u vrijeme brige i tjeskobe
Ljubljeni Oče, podaj nam da ti na svemu budemo zahvalni te da se ne bojimo ničega osim gubitka tebe i da svu brigu bacim na Onoga koji brine za nas. Sačuvaj nas od nevjernih strahova i svjetovnih strepnji i daj da nam niti jedan oblak ovog smrtnog života ne sakrije svjetlost one ljubavi koja je besmrtna i koju si nam očitovao u svome Sinu, Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Ponedjeljak Velikog tjedna (C)

Naslovna fotografija: upbc.org.au

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori