“Leđa podmetnuh onima što me udarahu” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA

Izaija 50, 4-9a

Gospodin Bog dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušani kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Blizu je onaj koji mi pravo daje. Tko će na sud sa mnom? Nek se suoči sa mnom! Tko je protivnik moj u parnici? Nek mi se približi! Gle, Gospodin Bog mi pomaže, tko će me osuditi?

Riječ je Gospodnja.

Psalam 69, 8-10.21b-22.31.33-34

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu,
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.

Jer me izjela revnost za Dom tvoj
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.
Čekao sam da se tko sažali nada mnom, ali ga ne bi;
i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.

U jelo mi žuči umiješaše,
u mojoj me žeđi octom napojiše.
Božje ću ime hvaliti popijevkom,
hvalit ću ga zahvalnicom.

Gledajte, ubogi, i radujte se,
nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje,
on ne prezire sužanja svojih.

DUHOVNA MISAO

Prorok Izaija nam donosi treću pjesmu o sluzi (proročki o Kristu) u 50. poglavlju od četvrtoga retka. Sluzi je dat jezik učen da zna riječju krijepiti umorne. On je vješt savjetnik jer je njega samog poučio Gospod. On je najprije učenik i stoga je njegova najizrazitija karakteristika usredotočenost na Boga; on ga podučava svako jutro a Sluga ga sluša. U 48 poglavlju knjige proroka Izaije vidimo kako je Izrael podbacio u poslušnosti Gospodinu. Za razliku od Izraela, Sluga prima pouku i poslušno je sprovodi u djelo. Kao učenik, on ne bježi od patnje, ne povlači se niti zaklanja lice svoje, već ga stavlja kao kremen. Ne postoji ništa što neće izdržati ukoliko to poslušnost zahtijeva. Međutim, i to je važno, njegovo samopouzdanje nije u njegovoj snazi, već u Gospodinu koji mu pomaže i koji će ga opravdati. Nitko umoran ne može reći kako ovaj Sluga govori s nekog povlaštenog položaja, na kojem je uzvišen, spokojan i izdvojen od svega. Daleko od toga. Nitko nije jače iskusio bornu, niti platio skuplju cijenu za poslušnost. On je savršeni učenik. (Barry Webb. Iz Poruka Knjige proroka Izaije, Soteria 2010.)

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva za srijedu Velikoga tjedna

Gospodine Bože, tvoj blagoslovljeni Sin, naš Spasitelj, pružio je svoja leđa mučiteljima i nije sakrio svoj obraz od srama. Udijeli nam milost da radosno prihvaćamo patnje sadašnjega vremena, potpuno sigurni u slavu koja će biti očitovana, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Zahvaljivanje Bogu za milost i zaštitu u protekloj noći.

Svemogući i vječni Bože, u kojem živimo, krećemo se i postojimo; mi, tvoja potrebita stvorenja, donosimo pred tebe naše skromne zahvale što si nas sačuvao od prvoga dana naših života pa sve do danas, a naročito ti hvala što si nas izbavio od opasnosti koje su vrebale u protekloj noći. Zahvaljujemo ti i veličamo tvoje slavno Ime poradi ovih milosti koje si nam podario i ponizno te molimo primi našu žrtvu slavljenja i zahvalnosti koju ti prinosimo ovoga jutra; poradi onoga koji je ležao u grobu i uskrsnuo za nas, tvojega Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen

Posvećivanje duše i tijela Božjoj službi s odlukom da ćemo svakodnevno rasti u dobroti.

Samo zbog tvoje milosti, milosrdni Oče, našem životu je nadodan još jedan dan. Posvećujemo svoju dušu i tijelo tebi i tvojoj službi koju ćemo ispunjavati trezvenim, pravednim i pobožnim životom; u ovoj nas odluci učvrsti i osnaži, kako bi iz dana u dan rasli u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Molitva za milost koja će nas osnažiti na vršenje odluke koju smo donijeli.

Bože, ti koji poznaješ slabost i pokvarenost naše naravi i mnoge kušnje s kojima se svakodnevno susrećemo; ponizno te molimo, smiluj se nad našim slabostima i podari nam stalnu pomoć tvoga Duha Svetoga, kako bi se mogli uspješno oduprijeti grijehu i predano vršiti svoje dužnosti. Utisni u naša srca strah od tvoje osude i zahvalnost na tvojoj dobroti prema nama i daj da se bojimo i sramimo uvrijediti te. Iznad svega, molimo te, učini da uvijek imamo na umu dan kada ćemo morati polagati račun za svaku misao, riječ i djelo pred Onim kojega si ti postavio sucem živih i mrtvih, tvojim sinom, Isusom Kristom, Gospodinom našim. Amen.

Molitva za milost da nas vodi i čuva u danu koji je pred nama i za Božji blagoslov u poslovima koji nas čekaju

Naročito molimo za tvoju milost i zaštitu u danu koji je pred nama. Čuvaj nas od neumjerenosti u svim stvarima, i podari nam revnost u obavljanju naših poslova. Podari nam strpljenje u nedaćama. Podari nam milost kako bi bili pošteni u svim našim poslovima, kako bi bili tihi i miroljubivi, puni suosjećanja i kako bi, prema svojim mogućnostima i sposobnostima, činili dobro svim ljudima. Usmjeravaj nas, molimo te, na svim našim putovima. Zaštiti nas od svih opasnosti i nevolja, i dostoj se zaštiti nas i naše bližnje svojom očinskom brigom i zaštitom. Sve ovo i sve ostalo što se dostojiš podariti nam, ponizno molimo po Gospodinu našem i Spasitelju Isusu Kristu. Amen.

Molitva za buduću zaštitu

Svemogući Bože, po čijoj smo volji stvoreni, čijim smo proviđenjem očuvani i čijom smo milošću prizvani spoznaji vječnoga života; podari nam iznova svoju milost da nas održi i sačuva. Tebi, podršci našega djetinjstva, pomoći naše mladosti, i vodiču naših prolaznih dana, posvećujemo svoje živote u vremenu koje dolazi. Priznajemo te na svim našim putovima. Vodi nas na stazama našim. U našem blagostanju, podari nam milost da s umjerenošću koristimo svoja mnoga dobra i suosjećajan duh za potrebe drugih. Sačuvaj nas od iskušenja koja nas mogu navesti na pad; a u našim nevoljama, obdari nas strpljenjem i snagom. Molimo te za ove blagoslove u ime našeg jedinog Spasitelja, Isusa Krista. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Srijeda Velikog tjedna (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori