“Krv neka bude znak” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA

Izlazak 12,1-8.11-14

U one dane: Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj: »Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini. Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj i recite: Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko po porodici pribavi jedno živinče. Tako, jedno na kuću. Ako je porodica premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle. Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje između dva sutona. Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. Meso, pečeno na vatri, neka se pojede te iste noći s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je pasha Gospodnja.

Jer te ću noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj, i čovjeka i životinju. Ja, Gospodin, kaznit ću i sva egipatska božanstva. Krv neka bude znak na kućama u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, prijeći ću vas; tako ćete izbjeći pokolju zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku. Taj dan neka vam bude spomendan. Slavite ga u čast Gospodinu po trajnoj uredbi od koljena do koljena.«

Riječ je Gospodnja.

Psalam 116,12-13.15.16b-18

Što da uzvratim Gospodinu
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja
i zazvati ime Gospodnje.

Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Gospodine, tvoj sam sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.

DUHOVNA MISAO

Pasha je bila uspomena na oslobođenje Izraela. Prva se pashalna večera blagovala u Egiptu u noći zla nad prvorođencima. U izraelske je domove bila dovedena janjad kako bi se o njima brinuli, pokazujući tako na blisku zajednicu između naroda i žrtve (Izl 12,3).

Janjad je trebala biti bez mane, što je značilo da je dostojna žrtvovanja svetome Bogu (1 Pt 1,19). Janjad je potom bila zaklana, a njihovom su krvlju poškropljene stranice i vrhovi dovratnika kao znak ne samo njima nego i Bogu. „Gdje god spazim krv, proći ću vas“ (Izl 12,13). U noći u kojoj je zadnja nevolja donijela stravu u domove Egipćana, Izraelci su blagovali pečeno janje s gorkim zeljem i beskvasnim kruhom. „A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je Jahvina pasha“ (Izl 12,11).

Pasha je od samoga početka zamišljena kao spomen-obred koji se stalno ponavlja. Značajno u ovom obredu bilo je uklanjanje kvasca, i to ne samo iz kruha nego iz cijeloga kućanstva. Beskvasni je kruh u Ponovljenom zakonu opisan kao simbol žurbe [preše] i nesreće; moglo ga se bez poteškoća ponijeti na dugi put, a bio je i vrsta kruha koju se moglo pripremiti u kratkom vremenu (Pnz 16,3). Novi Zavjet to razumijeva kao poziv na svetost odbacivanjem grijeha (1 Kor 5,6-8).

Pashu su imali svetkovati baš svi članovi zavjetne zajednice. Robovi i stranci s prebivalištem mogli su sudjelovati samo nakon što bi obrezanjem primili znak saveza (Izl 12,43-48). Nadalje, nakon što će Izraelci ući u Svetu zemlju, Pasha je bila jedna od tri svetkovine tijekom koje se narod trebao pokazati pred Gospodom u Jeruzalemu (Pnz 16,16). Na takav bi se način Izraelovi potomci sjećali Gospodnjeg izbavljenja pri izlasku [iz Egipta] i krvi koja ih je izbavila od smrti. Tri se puta u Knjizi Izlaska naređuje očevima da pashalnom svetkovinom kazuju svojoj djeci priču svojega izbavljenja (Izl 12,26-27; 13,8; 13,14). Iako je sam izlazak [iz Egipta] bilo djelo izbavljenja učinjeno jednom za svagda, Pasha je bila obred koji se ponavljao i kojim su kasniji naraštaji bili vezani za to [isto] spasenje. Hughes Old obrazlaže „da se udjelom u obroku svaki novi naraštaj pribrajao ljudima koji su bili spašeni od faraonove vojske i egipatskih robovlasnika.“ (Richard D. Phillips. Vidi više ovdje).

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva na Veliki četvrtak

Svemogući Oče, tvoj predragi Sin u noći prije svoje muke ustanovio je Sakrament svoga Tijela i Krvi. Daj nam milostivo da ga sa zahvalnošću možemo primiti u spomen na njega, koji nam u tim svetim otajstvima daje zalog vječnoga života, istoga Gospodina našega Isusa Krista, Sina tvoga, koji sada s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, do vijeka. Amen.

Zahvaljivanje Bogu za milost i zaštitu u protekloj noći.

Svemogući i vječni Bože, u kojem živimo, krećemo se i postojimo; mi, tvoja potrebita stvorenja, donosimo pred tebe naše skromne zahvale što si nas sačuvao od prvoga dana naših života pa sve do danas, a naročito ti hvala što si nas izbavio od opasnosti koje su vrebale u protekloj noći. Zahvaljujemo ti i veličamo tvoje slavno Ime poradi ovih milosti koje si nam podario i ponizno te molimo primi našu žrtvu slavljenja i zahvalnosti koju ti prinosimo ovoga jutra; poradi onoga koji je ležao u grobu i uskrsnuo za nas, tvojega Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen

Posvećivanje duše i tijela Božjoj službi s odlukom da ćemo svakodnevno rasti u dobroti.

Samo zbog tvoje milosti, milosrdni Oče, našem životu je nadodan još jedan dan. Posvećujemo svoju dušu i tijelo tebi i tvojoj službi koju ćemo ispunjavati trezvenim, pravednim i pobožnim životom; u ovoj nas odluci učvrsti i osnaži, kako bi iz dana u dan rasli u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Molitva za milost koja će nas osnažiti na vršenje odluke koju smo donijeli.

Bože, ti koji poznaješ slabost i pokvarenost naše naravi i mnoge kušnje s kojima se svakodnevno susrećemo; ponizno te molimo, smiluj se nad našim slabostima i podari nam stalnu pomoć tvoga Duha Svetoga, kako bi se mogli uspješno oduprijeti grijehu i predano vršiti svoje dužnosti. Utisni u naša srca strah od tvoje osude i zahvalnost na tvojoj dobroti prema nama i daj da se bojimo i sramimo uvrijediti te. Iznad svega, molimo te, učini da uvijek imamo na umu dan kada ćemo morati polagati račun za svaku misao, riječ i djelo pred Onim kojega si ti postavio sucem živih i mrtvih, tvojim sinom, Isusom Kristom, Gospodinom našim. Amen.

Molitva za milost da nas vodi i čuva u danu koji je pred nama i za Božji blagoslov u poslovima koji nas čekaju

Naročito molimo za tvoju milost i zaštitu u danu koji je pred nama. Čuvaj nas od neumjerenosti u svim stvarima, i podari nam revnost u obavljanju naših poslova. Podari nam strpljenje u nedaćama. Podari nam milost kako bi bili pošteni u svim našim poslovima, kako bi bili tihi i miroljubivi, puni suosjećanja i kako bi, prema svojim mogućnostima i sposobnostima, činili dobro svim ljudima. Usmjeravaj nas, molimo te, na svim našim putovima. Zaštiti nas od svih opasnosti i nevolja, i dostoj se zaštiti nas i naše bližnje svojom očinskom brigom i zaštitom. Sve ovo i sve ostalo što se dostojiš podariti nam, ponizno molimo po Gospodinu našem i Spasitelju Isusu Kristu. Amen.

Za one koji služe drugima
Gospodine, nebeski naš Oče, čiji blaženi Sin nije došao da mu se služi, nego da služi: Molimo te da blagosloviš sve koji, slijedeći njegove korake, daju sebe u služenju drugima, posebno onima koji djeluju u ovo vrijeme pandemije (i zemljotresa); obdari ih mudrošću, strpljenjem i hrabrošću, kako bi mogli ojačati slabe i podići one koji padaju, i nadahnuti tvojom ljubavlju, dostojno služiti stradalnicima, bližnjima i potrebitima; poradi onoga koji je život svoj položio za nas, tvoga Sina, našega Spasitelja Isusa Krista. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Veliki četvrtak (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori