“Među mrtvima moj je ležaj” (Jutarnja molitva na Veliku subotu)

BIBLIJSKA ČITANJA

Hebrejima 4. poglavlje

1 Bojmo se dakle da se, dok ostaje obećanje o ulasku u njegov Počinak, za koga od vas ne bi utvrdilo kako je zakasnio. 2 Jer nama je naviještena blagovijest kao i njima, ali njima Riječ poruke nije uskoristila jer se vjerom nisu pridružili onima koji su poslušali. 3 U Počinak doista ulazimo mi koji povjerovasmo, prema onom što je rekao:
Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neće ući u moj počinak, premda su djela od postanka svijeta dovršena. 4 Rekao je doista negdje o sedmom danu ovako: I počinu Bog sedmoga dana od svih djela svojih.5 A ovdje opet: Nikad neće ući u moj počinak.6 Preostaje dakle da neki imaju u nj ući, a oni koji su prvi primili blagovijest ne uđoše zbog nepokornosti. 7 Zato Bog ponovno određuje jedan dan, Danas, u Davidu nakon toliko vremena govoreći, kako je već rečeno: Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda.8 Zbilja, da je Jošua njih u Počinak uveo, ne bi Bog nakon toga govorio o drugome danu. 9 Dakle: preostaje neki subotnji počinak narodu Božjemu! 10 Zaista, tko uđe u njegov počinak, počinuo je od djela svojih kao ono i Bog od svojih. 11 Pohitimo dakle ući u taj Počinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost. 12Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. 13 Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun. 14Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere.15Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. 16 Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Psalam 88

2 Jahve, Bože moj, vapijem danju,
a noću naričem pred tobom.
3 Neka dopre do tebe molitva moja,
prigni uho k vapaju mome.

4 Jer mi je duša zasićena patnjama,
moj se život bliži podzemlju.
5 Broje me k onima što u grob silaze,
postadoh sličan nemoćniku.

6 Među mrtvima moj je ležaj,
poput ubijenih što leže u grobu
kojih se više ne spominješ,
od kojih si ustegao ruku.

7 Smjestio si me u jamu duboku,
u tmine, u bezdan.
8 Teško me pritišće ljutnja tvoja
i svim me valima svojim prekrivaš.

9 Udaljio si od mene znance moje,
ùčini da im gnusan budem:
zatvoren sam, ne mogu izaći.
10 Od nevolje oči mi gasnu:
vapijem tebi, Jahve, iz dana u dan,
za tobom ruke pružam.

11 Zar na mrtvima činiš čudesa?
Zar će sjene ustati i hvaliti tebe?
12 Zar se u grobu pripovijeda o tvojoj dobroti?
O vjernosti tvojoj u propasti?
13 Zar se u tmini objavljuju čudesa tvoja
i tvoja pravda u zaboravu?

14 Ipak ja vapijem tebi, Jahve,
prije jutra molitvom te pretječem.
15 Zašto, Jahve, odbacuješ dušu moju?
Zašto sakrivaš lice od mene?

16 Bijedan sam i umirem već od dječaštva,
klonuh noseći tvoje strahote.
17 Preko mene prijeđoše vihori tvojega gnjeva,
strahote me tvoje shrvaše,
18 okružuju me kao voda sveudilj,
optječu me svi zajedno.
19 Udaljio si od mene prijatelja i druga:
mrak mi je znanac jedini.

DUHOVNA MISAO

„Krist je svojim umiranjem u potpunosti sudjelovao u našoj sudbini. Njegovo je tijelo položeno u grob. Njegova je duša prešla u stanje za koje mi mislimo da će i naša duša prijeći. On je za Boga izborio pobjedu, i tako posvetio svako stanje ljudskog postojanja. Mi ne možemo nigdje biti gdje i On sam nije bio. On je nosio našu narav dok je živio; nosio je našu narav kad je umro.” (B.F. Westcott)

Da je Krist umro samo tjelesnom smrću, ništa se ne bi postiglo. Bilo je također nužno da osjeti oštrinu Božje osvete kako bi mogao smiriti Božji gnjev i zadovoljiti njegovu pravdu. Dakle, bilo je nužno da se bori sa snagama pakla i užasom vječne smrti. (…) U svojoj duši trpio je strašnu muku osuđena i nepovratno izgubljena čovjeka (…) Vidimo da je Krist bio tako duboko potišten da je u očaju morao uzviknuti: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” Mt 27,46. (Jean Calvin).

Na koji način činjenica da je Krist sašao nad pakao, daje nama utjehu? “Da u mojim žestokim nevoljama budem siguran kako me je Krist, moj Gospodin oslobodio od paklenih strahova i muke, neizrecivom patnjom, bolima i užasom koje je trpio u svojoj duši na križu a i prije”. (Heidelberški katekizam 44).

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva na Veliku subotu

Bože, stvoritelju neba i zemlje, kao što je razapeto tijelo tvoga predragoga Sina bilo položeno u grob i počivalo ove svete subote, daj da tako i mi možemo iščekivati s njim dolazak trećega dana, te uskrsnuti na novost života s njim, koji sada živi i kraljuje s tobom i Duhom Svetim, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen.

Zahvaljivanje Bogu za milost i zaštitu u protekloj noći.

Svemogući i vječni Bože, u kojem živimo, krećemo se i postojimo; mi, tvoja potrebita stvorenja, donosimo pred tebe naše skromne zahvale što si nas sačuvao od prvoga dana naših života pa sve do danas, a naročito ti hvala što si nas izbavio od opasnosti koje su vrebale u protekloj noći. Zahvaljujemo ti i veličamo tvoje slavno Ime poradi ovih milosti koje si nam podario i ponizno te molimo primi našu žrtvu slavljenja i zahvalnosti koju ti prinosimo ovoga jutra; poradi onoga koji je ležao u grobu i uskrsnuo za nas, tvojega Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen

Posvećivanje duše i tijela Božjoj službi s odlukom da ćemo svakodnevno rasti u dobroti.

Samo zbog tvoje milosti, milosrdni Oče, našem životu je nadodan još jedan dan. Posvećujemo svoju dušu i tijelo tebi i tvojoj službi koju ćemo ispunjavati trezvenim, pravednim i pobožnim životom; u ovoj nas odluci učvrsti i osnaži, kako bi iz dana u dan rasli u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Molitva za milost koja će nas osnažiti na vršenje odluke koju smo donijeli.

Bože, ti koji poznaješ slabost i pokvarenost naše naravi i mnoge kušnje s kojima se svakodnevno susrećemo; ponizno te molimo, smiluj se nad našim slabostima i podari nam stalnu pomoć tvoga Duha Svetoga, kako bi se mogli uspješno oduprijeti grijehu i predano vršiti svoje dužnosti. Utisni u naša srca strah od tvoje osude i zahvalnost na tvojoj dobroti prema nama i daj da se bojimo i sramimo uvrijediti te. Iznad svega, molimo te, učini da uvijek imamo na umu dan kada ćemo morati polagati račun za svaku misao, riječ i djelo pred Onim kojega si ti postavio sucem živih i mrtvih, tvojim sinom, Isusom Kristom, Gospodinom našim. Amen.

Molitva za milost da nas vodi i čuva u danu koji je pred nama i za Božji blagoslov u poslovima koji nas čekaju

Naročito molimo za tvoju milost i zaštitu u danu koji je pred nama. Čuvaj nas od neumjerenosti u svim stvarima, i podari nam revnost u obavljanju naših poslova. Podari nam strpljenje u nedaćama. Podari nam milost kako bi bili pošteni u svim našim poslovima, kako bi bili tihi i miroljubivi, puni suosjećanja i kako bi, prema svojim mogućnostima i sposobnostima, činili dobro svim ljudima. Usmjeravaj nas, molimo te, na svim našim putovima. Zaštiti nas od svih opasnosti i nevolja, i dostoj se zaštiti nas i naše bližnje svojom očinskom brigom i zaštitom. Sve ovo i sve ostalo što se dostojiš podariti nam, ponizno molimo po Gospodinu našem i Spasitelju Isusu Kristu. Amen.

Za one koji služe drugima
Gospodine, nebeski naš Oče, čiji blaženi Sin nije došao da mu se služi, nego da služi: Molimo te da blagosloviš sve koji, slijedeći njegove korake, daju sebe u služenju drugima, posebno onima koji djeluju u ovo vrijeme pandemije (i zemljotresa); obdari ih mudrošću, strpljenjem i hrabrošću, kako bi mogli ojačati slabe i podići one koji padaju, i nadahnuti tvojom ljubavlju, dostojno služiti stradalnicima, bližnjima i potrebitima; poradi onoga koji je život svoj položio za nas, tvoga Sina, našega Spasitelja Isusa Krista. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Velika subota (C)

Naslovna fotogragija: Pixabay

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori