“Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA

Djela apostolska 2, 14.22-32

Na dan Pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori:

»Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama — njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.

David doista za nj kaže:

‘Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da Pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispunit me radošću lica svoga.’

Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem: praotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo:

Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda.

Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci.«

Riječ je Gospodnja.

Psalam 16, 1-2a.5.7-8.11

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
»Ti u ruci držiš sudbinu moju.«

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

DUHOVNA MISAO

Apostol Petar u ime učenika hrabro svjedoči Kristovo uskrsnuće. Oni su svjedoci Njegova uskrsnuća. Upravo to ih je snažno promijenilo i ohrabrilo da od razočaranih i uplašenih učenika postanu neustrašivi navjestitelji Radosne vijesti. Evanđelja nam svjedoče da je Krist, nakon raspeća, u nedjeljno jutro uskrsnuo od mrtvih. Dakle, pobijedio je smrt i ponovno se našao među svojim učenicima.

Osim njegovih učenika, kaže nam Pismo da ga je vidjelo oko 500. drugih svjedoka (1. Korinćanima 15, 3-8). Nakon svoga uskrsnuća Krist je četrdeset dana proveo na zemlji, uglavnom u krugu svojih učenika kako bi ih pripremio za izliće Duha Svetoga na njih kao i za službu koja im predstoji. Možemo samo zamisliti koliko je ohrabrenje za učenike bila činjenica da je njihov Gospodin među njima. Nakon raspeća mnogi su se razočarali, posumnjali, nakon što im se Krist živ ukazao, njihova slika o Kristu se mijenja. Čak i Toma, koji nije vjerovao, koji traži fizičke i opipljive dokaze, pada pred noge Isusove i ispovijeda Krista kao Gospodina odnosno kao Boga. Ovo je vrlo važan aspekt Kristova Uskrsnuća: Krist se jasno očitovao kao pobjednik nad smrću. Nad onim koji život daje, koji je uzrok života, smrt nema posljednju riječ. Isus je uskrsnuo u proslavljenom i savršenom tijelu i tako postao prvina onih koji će na koncu vremena uskrsnuti također u svojim preobraženim i proslavljenim tijelima.

Kao što Krista više ne može savladati smrt, tako ni nad onima koji će u Kristu uskrsnuti smrt više neće gospodariti. Time što je zadao udarac smrti, kako kaže jedna stara uskrsna himna: smrću smrt uništi, jasno je potvrdio i da je Sotona poražen. On je čovjeka doveo do propasti, do smrti. No, u konačnici je pobijeđen, a onima koji su u grobu, kako nastavlja stara himna, Krist „život darova“.

MOLITVE

Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć
u vjekove. Amen.

Molitva na uskrsni ponedjeljak

Svemogući Bože, usrdno te molimo da mi, koji s poštovanjem slavimo pashalnu gozbu, budemo i dostojni dionici vječnih radosti, po Kristu Isusu, Gospodinu našemu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen.

Zahvaljivanje Bogu za milost i zaštitu u protekloj noći.

Svemogući i vječni Bože, u kojem živimo, krećemo se i postojimo; mi, tvoja potrebita stvorenja, donosimo pred tebe naše skromne zahvale što si nas sačuvao od prvoga dana naših života pa sve do danas, a naročito ti hvala što si nas izbavio od opasnosti koje su vrebale u protekloj noći. Zahvaljujemo ti i veličamo tvoje slavno Ime poradi ovih milosti koje si nam podario i ponizno te molimo primi našu žrtvu slavljenja i zahvalnosti koju ti prinosimo ovoga jutra; poradi onoga koji je ležao u grobu i uskrsnuo za nas, tvojega Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen

Posvećivanje duše i tijela Božjoj službi s odlukom da ćemo svakodnevno rasti u dobroti.

Samo zbog tvoje milosti, milosrdni Oče, našem životu je nadodan još jedan dan. Posvećujemo svoju dušu i tijelo tebi i tvojoj službi koju ćemo ispunjavati trezvenim, pravednim i pobožnim životom; u ovoj nas odluci učvrsti i osnaži, kako bi iz dana u dan rasli u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.

Molitva za milost koja će nas osnažiti na vršenje odluke koju smo donijeli.

Bože, ti koji poznaješ slabost i pokvarenost naše naravi i mnoge kušnje s kojima se svakodnevno susrećemo; ponizno te molimo, smiluj se nad našim slabostima i podari nam stalnu pomoć tvoga Duha Svetoga, kako bi se mogli uspješno oduprijeti grijehu i predano vršiti svoje dužnosti. Utisni u naša srca strah od tvoje osude i zahvalnost na tvojoj dobroti prema nama i daj da se bojimo i sramimo uvrijediti te. Iznad svega, molimo te, učini da uvijek imamo na umu dan kada ćemo morati polagati račun za svaku misao, riječ i djelo pred Onim kojega si ti postavio sucem živih i mrtvih, tvojim sinom, Isusom Kristom, Gospodinom našim. Amen.

Molitva za milost da nas vodi i čuva u danu koji je pred nama i za Božji blagoslov u poslovima koji nas čekaju

Naročito molimo za tvoju milost i zaštitu u danu koji je pred nama. Čuvaj nas od neumjerenosti u svim stvarima, i podari nam revnost u obavljanju naših poslova. Podari nam strpljenje u nedaćama. Podari nam milost kako bi bili pošteni u svim našim poslovima, kako bi bili tihi i miroljubivi, puni suosjećanja i kako bi, prema svojim mogućnostima i sposobnostima, činili dobro svim ljudima. Usmjeravaj nas, molimo te, na svim našim putovima. Zaštiti nas od svih opasnosti i nevolja, i dostoj se zaštiti nas i naše bližnje svojom očinskom brigom i zaštitom. Sve ovo i sve ostalo što se dostojiš podariti nam, ponizno molimo po Gospodinu našem i Spasitelju Isusu Kristu. Amen.

Molitva za misiju (II)

O Bože, ti si od jedne krvi stvorio sve narode na zemlji i poslao svog blagoslovljenog Sina da propovijeda mir onima koji su daleko i onima koji su blizu: Daj da te ljudi svugdje mogu tražiti i da te mogu naći: privedi narode u svoje okrilje; izlij svoga Duha na svako tijelo; i ubrzaj dolazak kraljevstva svoga; po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Amen.

(Uputi i svoje osobne zahvalnice i molbe Bogu)

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

(Na temelju Knjige zajedničkih molitava)

Uskrsni ponedjeljak (C)

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori